Sponsor Muhasebe Kaydı

Üyelik
24 Mar 2008
Mesajlar
55
Konum
ANTALYA
Bizim hizmet işletmemiz profesyonel bir futbol klübünün otel masraflarını karşıladı. Bunu nasıl muhasebeleştirebiliriz sizce, bu sponsorluk devamlı değil bi kereye mahsus bunun bize kdv ve kurumlar vergisi yönünden nasıl davranmalıyız yardımcı olabilirmisiniz...

örneğin: 6000,00 Ytl (konaklama bedeli)
480,00 Ytl (%8 KDV)

bu nasıl muhasebeleştirilir kurumlar vergisinde sorun olurmu bize...
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: Sponsor Muhasebe Kaydı

konu ile ilgili düzenleme :
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Son Düzenleme:
Beyanname üzerinde yapılacak indirimler, Gelir Vergisi Kanunu?nun 89?uncu maddesinde, Kurumlar Vergisi kanunu?nun ise mükerrer 14?üncü maddesinde yer almış bulunmaktadır.

31.07.2004 tarih, 25539 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile GVK?nın 89. maddesi yeniden düzenlenmiş, KVK?na mükerrer 14. madde eklenmiştir. GVK?nın 89. maddesinin 8 bendi ile 5520 sayılı KVK?nın mükerrer 14. maddesinin (1-e) bendine göre, ?3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50?si? gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

Yapılan bu düzenleme ile, spor faaliyetleri için yapılan sponsorluk harcamalarının;

Amatör Spor dalları için tamamı (% 100)
Profesyonel Spor dalları için % 50?si,
Gerçek ve tüzel kişilerce beyan edilen gelirden beyanname üzerinde indirilebilecektir

5. Sponsor Firmaların Yaptıkları Harcamaların Gider Kaydı ve Beyanname Üzerinde İndirimi:
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, sponsorluk harcamalarını (gider yazılan) yıllık beyannamede gösterebilmek için, harcama tutarı beyannamede önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilmeli, daha sonra beyanname üzerinde sponsorluk harcaması indirimi olarak gösterilmelidir. [2]

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sponsorluk belgesi ve sözleşmesi çerçevesinde yukarıda belirtilen harcamaları belgelendirmeleri ve defterlerine kaydetmeleri halinde sponsorluk giderlerini yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettikleri kazançla sınırlı olmak üzere indirebileceklerdir.

Bu indirim için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, mükellefler defter ve belgelerini Vergi Usul Kanunu?nun ilgili hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduklarından, herhangi bir vergi incelemesinde sırasında veya vergi idaresince istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edileceği tabiidir. Geçici vergi beyannameleri üzerinde de söz konusu harcamaların indirim konusu yapılması mümkün olup, bu durumda da aynı esaslar geçerlidir. [3]

6.Sonuç:
Sponsorluk harcamalarının vergi matrahından indirilebilmesi için, sponsorluk alan ile sponsor olan arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması ilgili yönetmelik gereği zorunludur. Sponsorluk sözleşmesinin işlemler tamamlandıktan sonra on gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü?ne gönderilmesi şarttır.

Gelir ve kurumlar vergisi kanununa eklenen hükümlerle, sponsorluk harcamalarının amatör spor dallarında tamamının, profesyonel spor dallarında ise yüzde 50'sinin vergi matrahından indirilmesine olanak sağlanmış bulunulmaktadır. Örneğin; profesyonel spor kulübüne sponsorluk yapan bir kurumlar vergisi mükellefi yaptığı 100 bin YTL'lik ödemenin ancak yarısını vergi matrahından düşebilir. Bunun anlamı, (50.000 x 0,20=) 10 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %10?unu geri almış sayılacaktır. Aynı mükellef amatör spor kulübüne aynı miktarda ödemede bulunacak ise (100.000 x 0,20=) 20 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %20?sini geri almış sayılacaktır.

Sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde indiriminin mümkün olabilmesi için sponsor olunacak sporcunun veya spor kulübünün ilgili federasyona veya spor il müdürlüğüne kayıtlı (lisanslı) olması gerekmektedir. Öte yandan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ?Sponsorluk Yönetmeliği? gereği, federasyon liglerine veya resmi müsabakalara katılmayan kulüpler veya sporcularla yapılan sponsorluk sözleşmelerin geçerliliği bulunmamakta ve dolayısıyla söz konusu kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde bildirilen gelirden indirilmesi mümkün olamamaktadır.
Yukarıdaki izahatlar ve yaralanma, ancak dönem sonlarında gelir veya kurumlar vergisi matrahı çıkan (kar eden) işletmeler için söz konusu olup, hesap döneminin zarar ile sonuçlanması halinde böyle bir yararlanma veya indirim söz konusu olamayacağı gibi bu tür bir harcamanın sonraki yıllarda indirimi de mümkün değildir.

Yapılan düzenlemenin taraflar için olumlu olduğu söylenebilir. Ancak, düzenlemenin uygulama usul ve esasları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren ?Sponsorluk Yönetmeliği? ne göre uygulanmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı?nca da konu ile ilgili bir tebliğ çıkartılmasında ve mali açıdan da bazı açıklamalara ihtiyaç bulunmaktadır
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: Sponsor Muhasebe Kaydı

AyAşAr ' Alıntı:
konu ile ilgili düzenleme :
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Son Düzenleme:
Beyanname üzerinde yapılacak indirimler, Gelir Vergisi Kanunu?nun 89?uncu maddesinde, Kurumlar Vergisi kanunu?nun ise mükerrer 14?üncü maddesinde yer almış bulunmaktadır.

31.07.2004 tarih, 25539 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile GVK?nın 89. maddesi yeniden düzenlenmiş, KVK?na mükerrer 14. madde eklenmiştir. GVK?nın 89. maddesinin 8 bendi ile 5520 sayılı KVK?nın mükerrer 14. maddesinin (1-e) bendine göre, ?3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50?si? gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

Yapılan bu düzenleme ile, spor faaliyetleri için yapılan sponsorluk harcamalarının;

Amatör Spor dalları için tamamı (% 100)
Profesyonel Spor dalları için % 50?si,
Gerçek ve tüzel kişilerce beyan edilen gelirden beyanname üzerinde indirilebilecektir

5. Sponsor Firmaların Yaptıkları Harcamaların Gider Kaydı ve Beyanname Üzerinde İndirimi:
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, sponsorluk harcamalarını (gider yazılan) yıllık beyannamede gösterebilmek için, harcama tutarı beyannamede önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilmeli, daha sonra beyanname üzerinde sponsorluk harcaması indirimi olarak gösterilmelidir. [2]

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sponsorluk belgesi ve sözleşmesi çerçevesinde yukarıda belirtilen harcamaları belgelendirmeleri ve defterlerine kaydetmeleri halinde sponsorluk giderlerini yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettikleri kazançla sınırlı olmak üzere indirebileceklerdir.

Bu indirim için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, mükellefler defter ve belgelerini Vergi Usul Kanunu?nun ilgili hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduklarından, herhangi bir vergi incelemesinde sırasında veya vergi idaresince istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edileceği tabiidir. Geçici vergi beyannameleri üzerinde de söz konusu harcamaların indirim konusu yapılması mümkün olup, bu durumda da aynı esaslar geçerlidir. [3]

6.Sonuç:
Sponsorluk harcamalarının vergi matrahından indirilebilmesi için, sponsorluk alan ile sponsor olan arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması ilgili yönetmelik gereği zorunludur. Sponsorluk sözleşmesinin işlemler tamamlandıktan sonra on gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü?ne gönderilmesi şarttır.

Gelir ve kurumlar vergisi kanununa eklenen hükümlerle, sponsorluk harcamalarının amatör spor dallarında tamamının, profesyonel spor dallarında ise yüzde 50'sinin vergi matrahından indirilmesine olanak sağlanmış bulunulmaktadır. Örneğin; profesyonel spor kulübüne sponsorluk yapan bir kurumlar vergisi mükellefi yaptığı 100 bin YTL'lik ödemenin ancak yarısını vergi matrahından düşebilir. Bunun anlamı, (50.000 x 0,20=) 10 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %10?unu geri almış sayılacaktır. Aynı mükellef amatör spor kulübüne aynı miktarda ödemede bulunacak ise (100.000 x 0,20=) 20 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %20?sini geri almış sayılacaktır.

Sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde indiriminin mümkün olabilmesi için sponsor olunacak sporcunun veya spor kulübünün ilgili federasyona veya spor il müdürlüğüne kayıtlı (lisanslı) olması gerekmektedir. Öte yandan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ?Sponsorluk Yönetmeliği? gereği, federasyon liglerine veya resmi müsabakalara katılmayan kulüpler veya sporcularla yapılan sponsorluk sözleşmelerin geçerliliği bulunmamakta ve dolayısıyla söz konusu kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde bildirilen gelirden indirilmesi mümkün olamamaktadır.
Yukarıdaki izahatlar ve yaralanma, ancak dönem sonlarında gelir veya kurumlar vergisi matrahı çıkan (kar eden) işletmeler için söz konusu olup, hesap döneminin zarar ile sonuçlanması halinde böyle bir yararlanma veya indirim söz konusu olamayacağı gibi bu tür bir harcamanın sonraki yıllarda indirimi de mümkün değildir.

Yapılan düzenlemenin taraflar için olumlu olduğu söylenebilir. Ancak, düzenlemenin uygulama usul ve esasları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren ?Sponsorluk Yönetmeliği? ne göre uygulanmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı?nca da konu ile ilgili bir tebliğ çıkartılmasında ve mali açıdan da bazı açıklamalara ihtiyaç bulunmaktadır
 
Üyelik
24 Mar 2008
Mesajlar
55
Konum
ANTALYA
Ynt: Sponsor Muhasebe Kaydı

evet bu mevzuatı bende okudum yalnız burada katma değer vergisi bakımından bir şeye rastlayamadım.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: Sponsor Muhasebe Kaydı

gkn_goki ' Alıntı:
evet bu mevzuatı bende okudum yalnız burada katma değer vergisi bakımından bir şeye rastlayamadım.

evet kdv indirim konusu yapılamıyor.ancak kdv harcama matrahına eklenip öylece gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirm konusu yapılacak..
diyelimki yaptıgınız harcama profesyonel bir futbol takımına yapılan harcama olsun (6000 +480+ %8 kdv)

Yapılacak yevmiye kaydı
_______________________ / _____________________________
770 Genel yönetim giderleri 6.480.
01.sponsroluk harcamaları

770 Genel yönetim giderleri 518,40
01.ind.kabul edilmeyen k d v

100 kasa 6,998,40

_____________________ / ________________________________
profesyonel spor dalı harcaması olduğundan harmacın % 50 si k k e gider..

_____________________ / ____________________________
950 k k e giderleri 3,499,20
-sponsorlık harcamalar


951 k k e g karşılığı 3,499,20
-sponsorluk harcamaları
___________________ / ________________________________
 

Benzer konular

Üst