SSK Aylığı

Üyelik
14 Mar 2006
Mesajlar
4
Merhaba,

aşağıdaki bilgilere göre yaklaşık emekli aylığı ne olur?

-5250 prim günü
-540 gün askerlik borçlanması
-ssk işe giriş 01.07.1976
-Yaş : 46 (1960)
-Toplam kazanç :135,480,477,752 TL.( 135,480 YTL)

Yanıtınız içi tşk.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI

MADDE 61 - (Değişik: 4447 - 25.8.1999) Yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıların aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama yıllık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımının 1/12’si alınarak hesaplanır.

Sigortalının her takvim yılına ait prime esas kazancı, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren aylık talep tarihine kadar geçen takvim yılları için, her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı ve gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar ayrı ayrı artırılarak bulunan yıllık kazançlar toplamının, toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazancın 360 katı, aylığın hesaplanmasına esas ortalama yıllık kazancı oluşturur.

Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5 400 günün her 360 günü için % 2 ve daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamıdır.

60 ıncı maddenin B, C ve D bentlerine göre aylığa hak kazananların aylık bağlama oranı % 60’dan az olamaz.

Hesaplanan yaşlılık aylığı, aylık bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayı ile aylığın başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki aylık artış oranları kadar artırılarak bağlanır. (**)
 
K

Kemal

Ziyaretçi
SSK.aylıkları hesaplama

Merhaba,
SSK.yaşlılık aylıklarının hesaplama; 506 say.Kanunun ilgili maddeleri için tıklayınız
 
Üst