zirve

SSK Harcırah Sistemi

Üyelik
13 Nis 2009
Mesajlar
25
Çalışan t.servis elemanlarını günübirlik başka bir şehire gönderdiğimizde harcırah vermek zorundamıyız. Herhangi bir ssk incelemesinde neden harcırah verilmedi diye sorabilirler mi?
 
Üyelik
2 Ocak 2009
Mesajlar
191
Ynt: ssk harcırah sistemi

http://www.resulkurt.com/yazi.asp adresindeki M.Maç ve R.Kurt?a ait yazının bir bölümü:

3.9. Yolluklar (Harcırah Gündelikleri) :

Yolluklar, GVK.?nun gider karşılıklarından söz eden 24?ncü maddesinde yer almasından da anlaşılacağı üzere, esas itibariyle personele yapılan bir yardım değil işle ilgili bir giderdir.
Böyle olmakla beraber, yollukların tevsik edilen gerçek seyahat giderleri karşılığı olarak değil harcırah gündeliği adı altında götürü olarak ödenmeleri ve personel tarafından kısmen tasarruf edilmeleri halinde, bir menfaat ve yardım şeklinde tezahür etmeleri söz konusudur. Yollukların kanunî hâdleri aşan kısmı ise vergiye tâbi bir ücret ödemesi niteliği taşır.

GVK.?nun 24/2?nci maddesi hükmüne göre, özel sektörde, Harcırah Kanunu?na tâbi kurumlarda olduğu gibi yol giderlerinin, kilometre esasına göre götürü şekilde ödenmesi şeklinde götürü bir uygulama mümkün bulunmamaktadır. Sadece kendi otomobili ile seyahat eden personele kilometre esasına göre gerçek giderlerinin karşılığı olarak bir ödeme yapılması söz konusu olabilir. Bu yüzden, yol giderleri açısından bir tasarruf ve ücret sayılabilecek bir menfaat bulunmamakta, yapılan fiilî yol gideri ne kadarsa herhangi bir şart ve sınır söz konusu olmaksızın personele onun ödenmesi gerekmektedir.

Yeme ve yatma giderleri açısından durum farklıdır. Bunlar açısından da gerçek gider esasının kabul edilmesi halinde, herhangi bir menfaat ve yardım söz konusu değilse de, gerek yurt içi ve gerek se yurt dışı seyahatlerde yeme ve yatma giderlerinin personele harcırah gündeliği ödenmek suretiyle götürü olarak karşılanması halinde, personelin seyahat sırasındaki yaşantısından fedakârlık ederek tasarruf ettiği miktar, kendisi açısından kesintilerden müstesna bir menfaat şeklinde tezahür etmektedir.

Bilindiği üzere, özel sektördeki personele, en yüksek Devlet Memuruna verilen harcırah gündeliği seviyesine kadar gelir vergisi kesintisine tabi olmayan harcırah ödenebilmekte ve böyle olunca da yolluk verilmesi esasının tercihi personel açısından bir menfaat temini vesilesi olabilmektedir. Bu seviyenin üstündeki harcırah gündeliklerinin vergiye tâbi bir net ücret ödemesi sayılarak brüt tutarı üzeriden gelir vergisi stopajına tâbi tutulacağı tabiîdir.

Damga vergisi uygulamasında yolluk olarak verilen paraların tamamı damga vergisi stopajının matrahına girmektedir. (Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı
Tablonun IV / 1 - ı pozisyonu). Yasa hükmü böyle olmakla beraber yollukları damga vergisi kapsamına alan bu yasa hükmünün hatalı olduğu ve esasen ücretler üzerindeki damga vergisi yükünün tamamen kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz.

506 sayılı Kanunun 77?nci maddesinde yolluklar SSK prim hesabının dışında tutulmuş ve bunun için herhangi bir limit öngörülmemiştir. Dolayısıyla personele yolluk adı altında yapılan ödemelerin tamamı damga vergisine tabi, limiti (Harcırah Kanunu uyarınca en yüksek devlet memuruna verilmekte olan miktarı) aşan kısmı net ücret olarak gelir vergisi stopajına tabi iken, bu ödemeler limit söz konusu olmaksızın SSK primine tabi değildir.

http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_DJ?cpid=675 adresinden bir bölüm:

B- Prime Esas Olmayan Kazançlar
??.
??.
Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum web sitesinde de yayımlanmış olan 16.02.2004 tarihli, 16-310 Ek sayılı Genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1- Yolluklar

İşverenlerin sigortalılar için ödediği yollukların neleri kapsadığı konusunda 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile memurlara tanınan haklar esas alınacaktır.Adı geçen Kanunda harcırah kavramının; yol parasını, yevmiyeyi, memurun ve aile fertlerinin yer değiştirme masraflarını kapsadığı ifade edilmiştir. Bu itibarla sigortalılar için bu konuda yapılan ödemelerle ve aynı nitelikte olanlar yolluktan sayılacaktır.

Bu durumda sigortalılara ferdî hizmet sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren her türlü ödemeler, belge ile kanıtlanması kaydıyla miktarı ne olursa olsun, prime esas kazançlar dışında tutulacaktır.
 
Üyelik
13 Nis 2009
Mesajlar
25
Ynt: ssk harcırah sistemi

aslında sorun şu; ssk bir devlet kurumundan şehir dışında alınan bir bakım işini yanlış yorumluyarak bize bakım işinin olduğu yerde bir işyeri bildirgesi vermemişsiniz hemen verin diye resmi bir yazı yazmış. Bende yazıyı yazan ssk'layla görüştüm bunun devamlı süren bir iş olnadığını belirli aralıklarla 1 saat bile sürmeyen bakım yapıldığını merkezimizden bir kişinin gelip bakım yapıp döndüpğünü telefonda anlattım onalrda bunu anlatan resmi bir yazı yazın bize ve merkezdeki işyeri numaranızı bildirin biz ilgili üniteye gönderelim dediler. Şimdi bu yazıyı yazınca merkezimin olduğu üniteye nasıl bir yazı yazacaklar ve bu iş bu yazıdan sonra denetime girer mi? Girerse bu adamları böyle şehir dışında çalıştırıyorsunuz harcırah ödemeniz gerekir derler mi yada başka bir ilde çalıştıramazsınız derler mi diye şüphelerimiz var.

Değerli üstadlar önemli bir konu yardımcı olursanız sevinirim.
 
Üyelik
2 Ocak 2009
Mesajlar
191
Ynt: SSK Harcırah Sistemi

Sgk müfetişleri işyerinde yapılan işin mahiyetini görmek için denetime gidebilirler. Yani sizin bildirdiğiniz şekilde olup olmadığını.
 
Üst