Stajyer ve Stajyer Adayları

O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Link vermektense ilgili yazıyı buraya aktarabilirdiniz. Böylelikle forumumuzda da bu konu tartışılmış olurdu ama, mevcut halle forumumuz linkler dünyası gibi bir site görünümününe bürünüyor. Ayrıca forum içerisinde link vermek yasak.
Lütfen forum kurallarına uyalım.
 
Üyelik
10 May 2006
Mesajlar
6
BU YAZI ,SMMM STAJYER ADAYLARI VE STAJYERLERİNİN DRAMIDIR.BAŞBAKANIMIZ!..

MALİYE BAKANIMIZ!...

AYDINLAR!...

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ!..

ÜNİVERSİTELERİN İLGİLİ BİRİMLERİ!..


ONURLU VE DUYARLI SM,SMMM VE YMM’LER!..

İDARECİLER!…. SİZLERE SESLENİYORUZ.

SMMM STAJYER VE ADAYLARI OLARAK ÇIĞLIĞIMIZDIR!..

ÇIĞLIĞIMIZ İSAYANA DÖNÜŞMEDEN SESİMİZE SES KATIN!..

ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN TURMOB VE TESMER’İ SİZE DAVA EDİYORUZ!...

LÜTFEN HERKESİ DUYARLI OLMAYA VE İNSANLIK GÖREVİNE ÇAĞIRIYORUZ.

HUKUKÇU ARKADAŞLAR!..DRAMIMIZDAN DAHA UYGUN “TEZ” BULAMAZSINIZ!.. ÖNERİMİZDİR…

ARTIK YETER!....

ODALARIMIZIN MESLEK DUYARLILIĞI KALMAMIŞTIR…

BİZİ RANTA KURBAN EDEN BU TRAJEDİ SON BULSUN!..


Bu muhasebecilik mesleğini seçmiş,lisans düzeyinde gençlerimizin işkenceye varan dramla karşı karşıya oldukları artık saklanamaz bir gerçektir.Bu dramın nedenini,bu mesleğe gönül verenlerin fazladan bir yığılma yaptıkları gibi,saçma bir gerekçeyle örtünemeyecek düzeyde ve derinliktedir.Her şey’’Tek Düzen Muhasebe Standartlarına’’ geçişinin kitle temelini oluşturan ve 01 Haziran 1989 tarihinde çıkan ve beş yıl süre tanınan 1.Geçici Madde ile başlamış ve sorunlar yumağına dönüşmüştür.Bu madde ile,hemen hemen bir şirket(veya bilançolu mükellef) in 1.derecede muhasebe yetkisini veren bir karar ve vergi dairesine bir dilekçe ile hiçbir eğitim görmeden, gördürülmeden ve sınavsız olarak adeta bir toto ikramiyesine benzer birer ulufe gibi her isteyene ‘’Muhasebecilik Belgesi ‘’ dağıtıldı.Bu insanlardan kimileri yine aynı benzer yollarla SMMM belgelerine de kavuşturuldu.O zamanlar belki bir ihtiyacı karşılamak amacı gözetilmiş olabilir.Ancak o dönemin çoğu üyeleri kendilerini yenilemedi,çağın gerisinde seyrettiler,tutuculaştılar.Piyasada bütün mükellefler benim olsun,ekonomiye ne olursa olsun ahlakını edindiler.Muhasebeciliği bir sanat dalı bir bilim görmediler;rant kapısı bildiler.Çağdaş ekonomi ve maliyeciliğe kendilerini adapte etmediler ve bağnazca kendilerini yenilememe de ısrar ettiler.. İşte bir ulufe gibi kendilerine sunulan bu meslek belgelerine kavuşanlardan önemli bir kitle, bağnaz ve kendini yenilememenin getirdiği çarpıklık,onları örgütlemeye götürdü.Bölgelerindeki meslek odalarının içine ve yönetimine sızıp adeta işgal ettiler.Oda seçimlerinde oylarıyla baskı unsuru oldular.Yönlendirici ve frenleyici oldular.Meğer,donanımlı yetişen ,yüksek lisanslı yeni nesil genç kadrolar gelip de mesleği kurallarına göre icra etseler,rahatlarını kaçırırlar,ellerindeki ranttan olurlarmış.Bilgi, emek, donanım gerekmeden vergi dairesi memurları ile işi’’kolayınca ‘’ ne güzel hallediyorlardı.(Elbette ki,gerek kendilerini yenileyen dürüst,onurlu meslek erbabı kimseleri ve vefakar memurlarımızı tenzih ediyoruz.Durumu izaha çalışıyoruz.) Onun için bu bağnazlar,ne edip yapıp, yeni geleceklerin önünü kesmek için,en azından frenleyip ömürlerini biraz uzatmak için, türlü sınavlar düzenlemek ve bu sınavda meslekle ilgisi olmayan zorluklar koymak istediler.Oysa tersi olması gerekmez miydi.1989’dan bu yana 16 yıl;(5 yıl süre tanınmıştı ve avantadan belge alma müracaatının son tarih olan)1994’ten bu yana 11 yıl geçti.Eğitim görmeyen,emek sarf etmeyen,sınav görmeyen bu insanlar,kendilerini hiç yenilediler mi? Bunu test etmek için,onları bir denetimden geçirmek gerekmez miydi?İşte onlar, e-USE(Uzaktan Sürekli Eğitimi) yoluyla ve gerekirse süreli kurslardan sonra sınava tabi tutulmaları gerekmez miydi?Bizce şarttır.Sadece 1989-1994 arası belge alanlar kapsar şekilde olmalıdır.Çünkü boşluk oradan, sorunların kaynağının da o kitlede düğümlendiğini sanıyoruz.Diğerlerinden de varsa, az bir kısım çıkar ilişkileri ile bağlı olanlar çıkabilir.

İşte odaları ele geçiren bu bağnazlar,Turmob ve Tesmer’de de etkili olmalılar ki, kasıtlı ve tuzak sınavlarla engelleyip ve yoğunca yığdıkları,bu mesleği seçmiş;lisans düzeyinde eğitim görmüş, donanımlı gençlerimize neleri dayatıyorlar?.. Ne kadarı gerekli,ne kadarı gereksiz bir bakalım:

1-Ticaret vb meslek liseleri mezunlarına, 6 yıl;iki yıllık meslek yüksek okulu mezunlarına 4 yıl;İlgili dallardan Lisans mezunlarına 2yıl staj dayatılıyor.Bu üç seçenekte yıl farkları ve staj yılları toplamıyla aynı dengede eşitlendiği halde yalnız Lisanslılar SMMM yapılıyor.Diğerleri sadece SM olabiliyorlar.(oysa SM ’lik kaldırılıp onlara da pratikte hak ettikleri gibi SMMM ’lik belgeleri verilmesi daha doğrudur.) Hatta gençliğin seviye ve performansı gözetilerek

duruma bağlı olarak staj süresi kısaltılabilir de.Yanız bu aşamada garip olan bir şey var daha vardır.Staja Başlama sınavına gençleri yollarken bir engel koyuyorlar.Daha garibi bu sınavda meslek yeterlilik sınavda bile dayatmadıkları dersleri de Genel Yetenek adı altında üç dersle daha genişletmişler.Oysa daha fazla donanım gerektiren Yeterlilik sınavında bu derslerin olmadığı halde,Staja Başlama sınavlarına konulması bu derslerin ihtiyaçtan çok ,bir gençleri engelleme;gelenlerin sayılarını düşürme amaçlı olduğu görülecektir.

2-Stajı Başlatma sınavını kazananlar,bir rahat nefes alamadan yeni sorunlarla karşılaşıyorlar.Bir kere staj yapacak büro bulamıyorlar.Bağnaz dediğimiz ağırlıktaki büro sahipleri,’’kontenjanım dolu ‘’diyerek stajyer almamaya çalışıyorlar..Yer verenler de,stajyere ücret vermedikleri veya asgari ücret altında çaycılık ve ayak işlerine koşturmak için almanın yanı sıra, ssk primlerini(işçi-işveren payı ssk primi,stopajı dahil) stajyere ödetiyorlar.Bu odalarca biliniyor ve yönetimde olanlarca da yapılıyor.Bu bir nevi danışıklı dövüştür.İşin garibi stajyerlere mümkün olduğunca yeterli bilgi aktarılmıyor.Bu kimi meslek erbabının yetersizliği sonucu iken, bazılarının ise ne yazık ki stajyeri, gelecekteki rakibi olarak görme kıskançlığı nedeniyle oluyor.Gelecek telaşına düşen stajyer de tüm kişisel imkanlarını kullanarak bir şeyler kavrama mücadelesini veriyor.Rehbersiz olarak.Şimdi ise,e-USE (Uzaktan Sürekli Eğitimi) adı altında stajyerlere interaktif cd satma yoluna girilmiş bu cd’ lerden de sınav/lar yaptırımı getiriyorlar ve söylendiğine göre de bu sınava girmeyen ve girip de kazanamayanın stajı yanıyormuş.Bu ne kin bu ne nefret.Hangi insan bu kadar stresli ve engelli aşamalara dayanabilir.Bu gençlerin beyin ve bedenlerinden ne istiyorlar.Ondan sonra bunlar para basma makineleri değil ki,adım başı paralı angarya dayatıyorlar.Odaların aldıkları hizmet bedeli paralarının çoğu ise makbuzsuzmuş.Çok ilginç değil midir?!Bu stajyerlere,belgelerini aldıklarında nasıl çalışacaklarını böylece ilk adımda göstermiş oluyorlar.

BÜTÜN BU SORUNALARA ÇÖZÜM BULMAK MÜMKÜN MÜ?

İŞTE ÖNLEMLERDEN BAZILARI:

1-Sorunları kaynağı kitle,odalardaysa,çözümü de odalardan beklemek hata olur.Aksine önce odalara yüklenmek gerekir.Meslek odalarını rant yuvaları olmaktan(dürüst olanları tenzih ederek)çıkarmak için,onları,idari ve mali sıkı ve sürekli bir denetime alınması gerekiyor.Bunun yanı sıra odaları,bu atıl ve zararlı konumlarından arındırmak için şu şartlar dayatılmalıdır:

a)-Her oda kendi adına derhal bir site açmalıdır.Site açmak zorunlu olmalıdır.Burada üyelerin e,her türlü kanuni,mesleki,idari ve mali her türlü bilgi,belge,mevzuat ve güncel haberlerin yanı sıra oda hizmet ve duyuruları yer alınması sağlanmalıdır.Ayrıca her sitenin mutlaka bir forum’u olmalı ve herkese(üyelere,mükelleflere,vatandaşlara) açık olmalıdır.Site en az ayda bir güncellenmelidir.Bu forumdaki bölümlerde ilgili konuların eleştiri ve önerilerine göre odalar,kendilerini gözden geçirecekler,varsa eksik ve hatalarının giderilmesi yoluna gidecekler

b)-Her oda ,bünyesinde eğitim kursları açmaya ve vermeye mecbur edilmelidir.Eğitim veremeyen bir oda düşünülemez.Bunda ısrar edilmeli ve gerekirse kapatma nedeni sayılmalıdır.İlk başta,donanımlı yüksek tahsilli meslektaşları yetişene kadar,geçici olarak fazla eğitmeni olan odalardan veya yakın üniversitelerin ilgili bölümlerinden destek alarak boşluğun mutlaka giderilebilmesi yoluna gidilmelidir.

c)-Diğer önemli olan konu ,stajyerlerin yer bulamama sorunudur.Stajyer,sınavını kazanır kazanmaz,ona, staj görebileceği bir büro temin etmek,bağlı olduğu odaya sorumluluk yüklenerek ifasına mecbur bırakılmalıdır.Yer bulunamazsa stajyere müeyyide uygulanmamalıdır.Oda, seçtiği büronun stajyere ücretini veriyor mu,ssk primleri büroca ödeniyor mu ve en önemlisi eğitimde bir kusuru var mı ;yok mu denetlenmelidir.Primleri stajyere ödeten bürolara cezai müeyyide uygulanmalıdır.Malum,mevcutların çoğunluğu primleri stajyere yüklemektedirler.Primde kopukluk olursa stajyer sorumlu tutulmamalı ve stajı sakatlanmamalıdır.Prim borcu çıkarsa büronun borcu sayılmalıdır.

d)-Staja başlama ve Yeterlilik sınavı sadece Ankara ve İstanbul’da yapılması stajyerler için önemli bir barınma ve ekonomik mağduriyet getirmektedir.Sınav bölgeleri artırılarak çözüm olunmalıdır.Sınavlar,kesinlikle mesleğin ilgili alan derslerinden yapılmalıdır.Çünkü yapılan genele hitap eden bir kpss sınavı değil belli bir mesleğe angaje olmuş kişilerin,aynı meslek için girdikleri bir sınavıdır.

Staja başlama sınavı,Yeterlilik sınavından daha kapsamlı olamaz.Yeterlilik sınavı adayın en donanımlı sayıldığı dönemin sınavıdır.Doğru olarak sadece alan konularından sorumlu tutulmaktadır.Staja başlama sınavı ise,yeterlilik sınavından daha basit olmalı ve en fazla aynı alandan sorumlu tutulmalıdır.Genel yetenek adı altındaki dersler angarya bir yük olarak önlerine çıkarılmaktadır.Ekonomi dersi ya kaldırılmalı veya meslek alanına giren bölümlerinden sorulmalıdır.

e)-Sınavların sonuçları,öss gibi gazete ve ilgili sitelerde çözümleri ile birlikte ilan edilmelidir.Stajyer adaylarına gönderilen sınav sonuçlarında,her bir dersten aldığı puanlar gösterilmelidir.Çan Eğrisi yöntemine son verilmelidir.Stajyer adaylar,sınav sonuçlarına bakarken nerede,hangi konu ve dersten zayıf olduğunu görebilmeli ki boşluklarını giderici kendilerini yetiştirebilsinler.Her şey muamma gibi.Hiç kimse sonuçlarının doğruluğuna inanmamaktadır.Çan Eğrisi işin kılıfı gibi olmuştur.

f)-SM statüsü aşamalı olarak kaldırılmalıdır.Mevcut faaliyet gösterenlere kurs,seminer,e-USE vb. belirli aşamadan sonra sınava tabi tutulmalıdır.Özellikle 1984-1994 döneminde belge alanlar,eğer,kendilerini yenilememekte ısrar edenler olursa,meslekten uzaklaştırılmalıdır.Bir de bu alandaki mağdurlar vardır:Ticaret,Maliye vb meslek okulları mezunlarının 6 yıllık stajı ve ilgili iki yıllık yüksek okulları mezunlarının 4 yıllık stajları,tahsil seneleri ve staj dönemi toplamı bakımından emek olarak lisans mezunların iki yıl staj görmelerine muadil olmaları, onlara da SM değil SMMM belgesi verilip mağduriyetlerinin önlenmesi gerekir.

Bu çalışma elbetteki bir taslaktır.Daha bilimsel bir süzgeçten geçirilerek düzenlenebilir.


Saygılar...
 
Üyelik
5 Nis 2006
Mesajlar
26
çektiğimiz çile anlatılmış ben 3. kez giricem staj başlatma sınavına ve yine sanırım aynı puanı alıcam 59,57 şaka yapar gibi ?
 
Üst