Şüpheli alacağın gider kaydı

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
300.000 tl alacağımız için 01.07.2011 mahkemeye verildi.
karşılık ayrıldı ancak geçici vergi döneminde giderleştirilmedi

31.12.2011 tarihinde
654-karşılık gideri 300.000
129 tic.alacak karşılığı 300.0000


şeklinde işlendi ve kurum verginde gider olarak gösterildi 2011-4.dönem geçici vergide gösterilmedi.

Sadece kurum vergisi döneminde gider gösterildi sorun olur mu geçici vergi beyannamesini düzeltmeye gerek var mı
 

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
Ynt: Şüpheli alacağın gider kaydı

bu şüpheli alacak bir şirketle iş oratklığı şeklinde girilen ihalede teminat mektubunun bizim firmamız bankada ladı karşı firmanın sgk borcu çıkında ihaldene atıldık ve teminat mektubunu bizim firmamız ödedidi 300.000 tl biz de karşı firmayı 07/2011 de mahkemeye verdik.


bu durumda 300.000 tl için şüp.tic alacağa atıp sonra da karşılık giderini geçici vergi döneminde ayrımadık ancak şimdi klurum ver.beyannemsinde zarar atsak ve muhasbe kaydını de 31.12.2011 de yapsam olur mu
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli alacağın gider kaydı

Meduzam sorunuzu daha önce başka bir başlıkta detaylı olarak tartışmış ve cevap vermiştik. Şimdi konunun geçici vergi boyutuna değinelim.

217 Seri Nolu GVK Genel Tebliğinin 24'üncü maddesi aşağıdaki gibidir.

"24. Şüpheli hale gelen alacaklar için değerleme günü itibariyle karşılık ayırma şartlarının bulunup bulunmadığına bakılarak, şartların gerçekleşmesi halinde karşılık ayrılabilecektir. Şüpheli hale gelen alacağın içinde bulunduğu hesap dönemini aşmamak üzere geçici vergi dönemlerinden herhangi birinde karşılık ayırmak mümkündür."

Buna göre en azından 4.geçici vergi dönemi beyannamenizi düzeltmeniz gereklidir. Ancak düzeltme yapmazsanız 4.geçici vergi dönemi matrahınız, kurumlar vergisi matrahından daha yüksek olacağı için vergi ziyaı da oluşmayacaktır. Diğer taraftan 2011/4 geçici vergi döneminde karşılık gideri olmamasının, kurumlar vergisi beyannamesinde gider yazmanıza da engel teşkil etmeyeceği kanaatindeyim.
 

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
Ynt: Şüpheli alacağın gider kaydı

Ben de aynı aynı şeyi düşünmüştüm geçici vergi 4.dönemde vergi dairesi açısından bir vergi ziyaı durumu olmayacağından bir sorun teşkil etmez diye düşünmüştüm Sonuçta karşılk ayırma işlemi olduğu için dönem sonu envanter yapılırken karşılık ayırmış olacağım .31.12.2011 tarihinde

bu durumda 2.şüpheye düştüğüm konu şüpheli alacak karşılık gisderleri ile ilgili çeşitli yazılar okudum. Bu alacağın giderleştirilmesi için daha önce hasılat yazılmış olması gerekir ticarei kazanç ile ilgili olması açısından diyorlar anacak bu teminat mektubu tanzim bedeli olduğu için daha önceden hasılat yazılma kara ilave gibi bir durumu yoktur."karşılık ayrılacak alacak işletmenin defterlerine hasılat kaydı ayapılmış olmalıdır "diye ymm lerce yazılar var.
Bu durumda bu alacak teminat mektubunun yanması ile ilgili bir durum olduğu için yazılamaz mı sadece şüpheli alacak yazıp karşılık giderine atmasam mı acaba.çelişkide kaldım açıkcası..

Bir de bu alacak iş oratklığı olarak girdiğimiz iahale ile ilgili oladuğu için teminat mektubunu bizim firma ödediği için karşı firmadan teminat mektubu tutarının tamamını istiyorum davada.
 
Üyelik
23 Eyl 2010
Mesajlar
269
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli alacağın gider kaydı

Teminat tutarını firmaya yansıtma faturası ile yansıtmadınız mı?

Yanlış okumuşum mesajı. Özür dilerim.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli alacağın gider kaydı

Şüpheli ticari alacak karşılığı ayırmada karşılık ayrılacak tutarın daha önce hasılat yazılmış olması gerekip gerekmediği tartışmalı bir konu. Daha önce hasılat yazılmış olması gerektiğini savunanlar VUK md.323'ü değiştiren 2365 sayılı Kanunun gerekçesine dayanmaktadırlar. Söz konusu gerekçede;

"Karşılık ayrılmak suretiyle zarara intikal ettirilecek alacağın ticari ve zirai faaliyetin elde
edilmesi veya idamesi He ilgili olması, diğer bir ifade ile alacağın daha önce hâsılat hesap-
larına intikal ettirilmiş bulunması gerekmektedir. Buna rağmen özel alacaklarını tahsil
edemeyen bazı tacirlerin bunları ticari defterlerine idhal edip sonradan karşılık ayırmak
suretiyle matrahlarını düşürdükleri görülmektedir. Bu konudaki vergi kaybını ve ihtilaflarını
önlemek için karşılık ayrılacak alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya idamesi ile
ilgili olma şartının madde metninde sarih bir şekilde belirtilmesi uygun görülmüştür."


Madde gerekçesini incelediğimizde değişikliğin nedeni özel alacakların ticari defterlere dahil edilip, karşılık ayrılmasına engel olunmasıdır. Oysa sizin durumunuzda böyle bir şey yok, alacak daha önce hasılat yazılmamış ama kesinlikle de özel alacak değil, açıkça ticari faaliyetinizle ilgili.

Yasa koyucu daha önceki 323. madde metnindeki tedvin zaafını gidererek kötüye kullanımların önüne
geçmek üzere, karşılık ayrılacak alacağın hasılat kaydedilmesinden bahsetmiştir. Burada amaç,
alacağın ticari veya zirai kazancın elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olması şeklindeki kanuni şartın
pekiştirilmesinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla, ?hasılat kaydetme? kavramının bu kapsamda
dikkate alınarak uygulanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin en yakın tarihli Danıştay Kararı Danıştay 4. Dairesinin, 15.06.2010 tarihli ve E.2009/2277 ? K.2010/3654 sayılı kararının olup, alacağın ticari faaliyetle ilgili olması şartıyla şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması için daha önce hasılat yazılmasına gerek olmadığına hükmedilmiştir ki, ben de yukarıda belirttiğim gerekçelerle bu görüşe katılıyorum.
 
Üst