zirve

Şüpheli Ticari Alacaklar

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
İş ortaklığı olarak bir şirket ile girdiğimiz ihalenin teminat mektubunu biz aldık 300.000 tl tutarında ihaleyi aldık ancak diğer firma ssk borcu çıkıtığı için teminat mektubumuz yandı ve bizim firma bankaa tem.mek.tanzim bedeli olarak 300.000 tl ödedi.
Diğre firmayı 01.07.2011 de faca ettik 300.000 tl alacağımız için şimdi dava aşamsındayız.
300.000 tlilik alacağımızı 128 şüpheli alacalklar 300.000
136 diğer çeş.alacaklar 300.000
şeklide kaydettik
ancak karşılık ayırmadık ve 2011/4.dönemde giderleştirmedik.
Kurum vergisi döneminde karşılık ayırsam olur mu giderleştirmek için.
Ya da 2arşılık hiç ayırmasam ya da 2012 de ayırsam olur mu..
Bu lacağı tahsil ettiğimde nasıl muhasebe kaydı yapacağım
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: şüpheli ticari alacaklar

Dava aştıysanız,2011 döneminde karşılık ayırabilirsiniz. İdare dava veya icra safhasına göre değerlendiriyor. Buna göre dava ve icra açmayı karşılık ayırmak için yeterli görüyor.
Özelgelerde de bu durum teyit ediliyor.
2011 yılına karşılık ayırmanız halinde Kurumlar vergisinde Geçiçi vergiye düzeltme yaparak gösterebilirsiniz.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: şüpheli ticari alacaklar

Mohicans siz kesinlikle katılmıyorum. Alacak 2011 yılında şüpheli hale gelmiş, dolayısıyla en geç 31.12.2011 tarihinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması ve bunun muhasebe kayıtlarında 654(B)/139(A) olarak gösterilmesi gerekiyordu. Danıştayın müstekar hale gelmiş kararlarına göre ŞTA karşılığı ancak alacağın şüpheli hale gedliği yılda ayrılabilir.

Alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılmaması durumunda daha sonra karşılık ayrılamaz. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun E.2006/291, K.2006/334 sayı ve 8.12.2006 tarihli kararında da karşılığın alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılabileceği belirtilmiştir.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Bir de aklıma gelmişken 136'da izlenen bir alacak şüpheli hale geldiğinde 128'e değil 138'e alınır,karşılık hesabı olarak da 139 kullanılır TDHP'ye göre. Bir de ŞA ayrılacak tutarın daha önce hasılat yazılmış olup olmaması tartışması var, ama burada 31.12.2011 tarihi itibariyle iş işten geçtiği için o konuya girmiyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

koraykarakaya ' Alıntı:
Mohicans siz kesinlikle katılmıyorum. Alacak 2011 yılında şüpheli hale gelmiş, dolayısıyla en geç 31.12.2011 tarihinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması ve bunun muhasebe kayıtlarında 654(B)/139(A) olarak gösterilmesi gerekiyordu. Danıştayın müstekar hale gelmiş kararlarına göre ŞTA karşılığı ancak alacağın şüpheli hale gedliği yılda ayrılabilir.

Alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılmaması durumunda daha sonra karşılık ayrılamaz. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun E.2006/291, K.2006/334 sayı ve 8.12.2006 tarihli kararında da karşılığın alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılabileceği belirtilmiştir.
Koray Bey, hangi kısma katılmıyorsunuz. Onu anlatabilirmisiniz. Sizin söylediğiniz ile benim söylediğim arasındaki farkları ortaya koyabilirseniz cevap hakkımı kullanabilirim. İlgili kararda alacağın şüpheli hale gelmesini yeterli görmüyor, dava ve icra safhasında bulunmasını şart koşuyor zaten kanunda aynı şeyi emrediyor.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Şu kısmına katılmıyorum, bugünün tarihi 05.04.2012, bu tarihten sonra mükellef nasıl karşılık ayıracak? Sizin yazdığınızdan benim anladığım defterde karşılık ayırma işlemi yapılmamış bile olsa, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden düzeltme yapılabileceği. Eğer doğru anladıysam size katılmıyorum, elbette anlatmak istediğinizi yanlış ta anlamış olabilirim.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

koraykarakaya ' Alıntı:
Sizin yazdığınızdan benim anladığım defterde karşılık ayırma işlemi yapılmamış bile olsa, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden düzeltme yapılabileceği.
Ben böyle bir şey söylemedim. Her Muhasebecinin bilmesi gerekli olan temel bilgilere göre bu tür işlemler deftere kayıt edilmeden beyan edilmez. O yüzden bu konuya hiç değinmedim. Mutlak suretle 2011 defter kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılır. Diğer tarafdan sorunun VUK'a göre şüpheli alacak tanımına göre gerekli bilgi aktarımları yapılmıştır, Muhasebe kaydının nasıl yapacağım şeklinde soru tarafımca fark edilmediğinden ilgili muhasebe kaydı anlatılmamıştır. Sizde ilgili muhasebe kaydını anlatmışsınız zaten,
Neyse yanlış anlaşılmalar olabilir.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Peki o zaman şu soruya cevap verir misiniz? 2011 yılı defterlerinin kapanış tasdiki yaptırıldıktan sonra nasıl olacak da defterde düzeltme kaydı yapılacak?

TTK md.70'e göre Ocak ayı sonuna kadar defterlerin kapanış tasdiki yapılmış olmalı,tekrar nasıl açılacak defter,nasıl karşılık ayrılacak? Bence iş işten çoktan geçmiş, zamanında düşünülmesi gerekirdi.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Soruda, defterlerin kapanış tasdiki yapıldığı veya yapılmadığı konusu geçmiyor. Bir çok mükellefde süre yetmediğinden kapanış tasdiki zaten yaptıramıyor. Bu yüzden yeni TTK'da kapanış tasdik süresini hesap dönemini yakip eden 6. ayın sonuna uzattılar.
Diğer tarafdan kapanış tasdiki yapıldıktan sonra deftere kayıt yapılamayacağı konusunda da ben size katılamıyorum.
Kapanış tasdiki ile ilgili yasal düzenlemeler incelendiğinde;
Türk Ticaret Kanununun 70 nci maddesinin son fıkrasında, ?Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (Görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.? hükmü, envanter defterine ilişkin olarak 72 nci maddenin dördüncü fıkrasında ise, ??Noterin yapacağı muamele hakkında 70 inci maddenin son fıkrası tatbik olunur?? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, defterlere kapanış tasdiki yaptırılması Türk Ticaret Kanununda yer alan bir zorunluluk olup, yevmiye ve envanter defterleri için söz konusudur. Ancak, ticari defterlerin kapanış tasdikinin yapılmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere kapanış tasdiki yaptırsa dahi VUK'nuna göre 2011 yılına (VUK 352/6 hükmüne göre usulsüzlük Cezası yiyeceği tabidir. ) tekrar açılış yapacak ilgili kayıtları ekleyecek kar/zarar hesaplarına intikal ettirdikden sonra kapanış yapmak suretiyle kayıt eklemesi yapabilecektir.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Kapanış tasdikinden sonra deftere tekrar kayıt yapmanın mantığını anlamıyorum, o zaman her canımız istediğinde defteri tekrar tekrar açabileceksek kapanış tasdikinin anlamı ne. Ayrıca TTK 1 ay süre vermiş dönem sonu işlemleri için, yetmez mi bir ay süre alt tarafı bir karşılık ayırmaya?
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Kapanış tasdikinden sonra kayıt yapılmasına yapılır ancak tasdik sonrası kayıtlar sahibi lehine delil olmaz.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Peki VUK'da aleyhe lehe delil olma olmama durumuna ilişkin özel bir düzenlemede yok. O zaman ne yapıyoruz İYUK md.31'e oradan da HUMK.md.200, TTK md.4 ve TTK md.85'e gidiyoruz. Sonuç olarak defterin kapanış tasdiki yapıldıktan veya kanuni tasdik süresi geçtikten sonra yapılan kayıtlar otomatikman vergi hukukunda da delil olma niteliğini kaybediyor.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

g705 ' Alıntı:
Kapanış tasdikinden sonra kayıt yapılmasına yapılır ancak tasdik sonrası kayıtlar sahibi lehine delil olmaz.
Buradaki soruya dikkat ederseniz. Soru Karşılık ayırmakla ilgili, alacağın şüpheli hale ilişkin kayıtları mükellef zaten yapmış durumda, zaten kapanış tasdiki yaptırdıysa dahi alacak kayıtlarında şüpheli görünüyor. Buradaki asıl can alıcı nokta bu tutara ben karşılık ayırabilirmiyim sorusudur. Dolayısıyla TTK açısından bu yapacağı yevmiye maddelerinin hak düşürücü bir özelliği bulunmayacaktır.
koraykarakaya ' Alıntı:
Peki VUK'da aleyhe lehe delil olma olmama durumuna ilişkin özel bir düzenlemede yok. O zaman ne yapıyoruz İYUK md.31'e oradan da HUMK.md.200, TTK md.4 ve TTK md.85'e gidiyoruz. Sonuç olarak defterin kapanış tasdiki yapıldıktan veya kanuni tasdik süresi geçtikten sonra yapılan kayıtlar otomatikman vergi hukukunda da delil olma niteliğini kaybediyor.
Koray bey, bu söylediğiniz söz bana çok farklı geldi, şöyle ki, benim anladığım kadarıyla (yanlış anladıysam lütfen düzeltin) demek ki, size göre tüm kapanış tasdiki yaptırmayan Ticaret Şirketlerinin defterleri Vergi Kanunlarına göre delil sayılmıyor.

Koray Bey, bu konuda Sayın Talha APAK'ın kaliteli bir yazısı var. Belki görüşünüzü değiştirebilir.
http://www.alomaliye.com/2008/talha_apak_kapanis.htm
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Hayır tüm kapanış tasdiki yaptırmayanlar değil, kapanış tasdiki yaptırmayıp, hesap dönemi kapandıktan sonra deftere kayıt yapanları defterleri sadece 31.12 tarihinden sonraki kayıtları delil olma özelliğini kaybeder.

Bu arada daha önce Talha APAK'ın o makalesini, hatta Bumin DOĞRSUÖZ'ün ve YMM Hayreddin ERDEM'in de bu konuda yazdıkları makaleleri okumuştum. Hepsi aynı şeyi söylüyor, kapanış tasdikinden de sonra deftere kayıt yapılabilir. Peki bu makalelerin hiç birinde yasal bir dayanak var mı? Bence yok,ben yaptım oldu mantığı. Ben bunu kabullenemiyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Koray bey, buradaki durumu VUK 219/b göre bir değerlendirirmisiniz. Belki görüşünüz değişir.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Koray bey, buradaki durumu VUK 219/b göre bir değerlendirirmisiniz. Belki görüşünüz değişir.
Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için bunu bir örnek yardımıyla, açıklayayım.
Örneğin firma VUK 219/B göre kayıtlarını takip etmektedir. 31.01.2012 tarihinde defterlerin kapanış tasdiki yapılmıştır. 02.02.2012 tarihinde sehven bir fişin girilmesinin unutultuğu görülmüştür. Bu maddeye göre yapılacak kayıt VUK göre delil sayılamazmı sizce?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Evet VUK md.219/b'ye bakalım beraber. Şimdi ilgili maddeyi aynen burada tekrarlamaya gerek yok. Ancak maddenin amacına baktığımızda büyük çaplı işletmelerin kayıtlarını defterlere 45 gün içerisinde geçirmesine izin veriyor. Üstelik bunu da 10 gün içerisinde yetkili amirlerin imzalarını taşıyan evraklara kaydedilmesi şartını öngörmüş kanun.

Bu maddenin bizim tartıştığımız konu ile ilgisini kuramadım. Ayrıca ilgili madde defterlerin elle tutulduğu 1960 yılında yürürlüğe girmiş, oysa biz 2012 yılındayız ve bilgi-teknoloji çağında yaşıyoruz. Bu madde benim fikrimi değiştirecek bir madde değil özetle. Ama başka bir hukuki argümanınız varsa memnuniyetle dinlerim.

Diğer taraftan verdiğiniz örnek olaya da bakalım.02.02.2012 tarihinde sevhen girilmesi gereken fişin ne olduğuna bakmak gerekir. Örneğin karşılık ayrılması gibi durumlar için mutlaka defterde karşılık kaydının olması gerekir, ancak örneğin bir gelir-gider faturasının unutulması durumunda bu eksiklik beyanname üzerinde giderilebilir durumundayım. Kısaca her somut olayı kendi özellikleri çerçevesinde analiz etmek gerekir kanaatindeyim.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Bu madde bence spesifik olaylardan ziyade genel bir değerlendirme içeriyor. Neyse sonuç itibariyle farklı düşünüyorum. Kolay gelsin.
 

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

sonuç itibariyle karşılık giderine kurjmlar vergisinde atabilir miyim kayıtlra 31.12.2011 de alıp zarara atabilir miyim.Geçici vergide düzeltme yapmasam sadece kurumlar vergisinde zarar göstersem
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Şüpheli ticari alacaklar

Sonuç itibariyle kapanış tasdiki yaptırdıysanız. İki farklı görüş var. İkisininde farklı argümanları var. Değerlendirme size aittir.
Kapanış tasdiki yaptırmadıysanız. Yukarıda yazdığımız şekilde ise Karşılık ayırabilirsiniz.
 
Üst