Sürekli Fatura Kaybeden Müşteri İçin Alınacak Önlem !

Üyelik
28 Ara 2010
Mesajlar
10
Selamlar.
İşimiz gereği belge akışı çok olan müşterilerle çalışmaktayız. ( Özellikle marketler ) Bunun sonucu olarak; tamamen ( ya da kısmen* ) kaybolan sevk irsaliyeleri ve faturaları yeniden düzenlememizi talep eden ("Noter yada Mali Müşavirden İmzalı olmak üzere ) müşterilerle karşı karşıya geliyoruz.
Bu durumda müşterinin belgesine daha iyi sahip çıkması adına yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Örneğin Kanun yada özelgelere dayanarak "Size belge düzenlememiz için ...................'nın tarafınızdan yapılması gerekmektedir" gibi, müşteriye "Aslı Gibidir" yapmamızı zorlaştırabileceğimiz düzenlemeler var mı ?
Aksi takdirde düzenlediğimize ve gönderdiğimize emin olduğumuz belgeler bizden tekrar isteniyor.

[(*ya da kısmen); Birden fazla sayfadan oluşan bir faturanın, sayfalarından sadece birinin kayıp olduğunun iddia edilmesi. ]
 
Üyelik
28 Ara 2010
Mesajlar
9
Konum
Ankara
Ynt: Sürekli Fatura Kaybeden Müşteri İçin Alınacak Önlem !

faturayı düzenleyen firmanın aslı gibidir yapması yeterli değil.noter aslıgibidir yapılması lazım. bu sizin firmanız için değil ama karşı firmalar iççin bir risk.

Maliye Bakanlığı, gider kaydı ve KDV indiriminin prensip olarak fatura asıllarına göre yapılması gerektiği, fatura asıllarının kaybedildiği durumlarda ise faturanın satıcılarda kalan nüshasının noter tasdikli fotokopilerine (Bu örnek üzerine, ?Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.? şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) dayanılarak gider kaydı ve KDV indiriminin yapılabileceği görüşünde bulunmaktadır.

bu durumda her defasında noter masrafına katlanan müşteriniz biraz daha özen gösterecektir diye düşünüyorum.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Sürekli Fatura Kaybeden Müşteri İçin Alınacak Önlem !

yukselkose ' Alıntı:
faturayı düzenleyen firmanın aslı gibidir yapması yeterli değil.noter aslıgibidir yapılması lazım. bu sizin firmanız için değil ama karşı firmalar iççin bir risk.

Maliye Bakanlığı, gider kaydı ve KDV indiriminin prensip olarak fatura asıllarına göre yapılması gerektiği, fatura asıllarının kaybedildiği durumlarda ise faturanın satıcılarda kalan nüshasının noter tasdikli fotokopilerine (Bu örnek üzerine, ?Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.? şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) dayanılarak gider kaydı ve KDV indiriminin yapılabileceği görüşünde bulunmaktadır.

bu durumda her defasında noter masrafına katlanan müşteriniz biraz daha özen gösterecektir diye düşünüyorum.Bu kanıya nerden vardınız. Hangi mevzuat var destekleyen paylaşırmısınız bizle?
 
Üyelik
28 Ara 2010
Mesajlar
10
Ynt: Sürekli Fatura Kaybeden Müşteri İçin Alınacak Önlem !

Yaklaşık bir sene oldu ancak soruma halen yanıt verebilen olmamış. Üzücü
 
Üyelik
7 Kas 2010
Mesajlar
12
Ynt: Sürekli Fatura Kaybeden Müşteri İçin Alınacak Önlem !

Size verilebilecek en iyi tavsiye markete bir yetkili muhasebe elamanı çalıştırın. Evraklardan sorumlu o olsun. sorun çözülü
 

Rod

Üyelik
5 Tem 2011
Mesajlar
12
Ynt: Sürekli Fatura Kaybeden Müşteri İçin Alınacak Önlem !

Sorunun cevabı aşağıda var...


Bilindigi gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229?uncu maddesinde fatura; satılan emtia

veya yapılan is karsılıgında müsterinin borçlandıgı meblagı göstermek üzere emtiayı satan veya isi

yapan tüccar tarafından müsteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıstır. Aynı Kanunun

231/3?üncü maddesinde, ?Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek

düzenlendigi takdirde her birine kaçıncı örnek oldugu isaret edilir.? hükmü yer almaktadır. Bu

hüküm uyarınca; faturaların bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmesi mecburiyeti bulunmakta olup,

söz konusu faturaların aslı ile örneginin aynı bilgileri içermesi gerekmektedir.

Diger taraftan, Katma Deger Vergisi Kanununun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin

yaptıkları vergiye tabi islemler üzerinden hesaplanan katma deger vergisinden bu Kanunda aksine

hüküm olmadıkça faaliyetlerine iliskin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla

hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV?ni indirebilecegi 29/3?üncü

maddesinde ise; indirim hakkının vergiyi doguran olayın vuku buldugu takvim yılı asılmamak

sartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildigi vergilendirme döneminde kullanılabilecegi

hüküm altına alınmıstır.

Ayrıca aynı Kanunun 34/1?inci maddesinde KDV?nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca

gösterilmek ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecegi

belirtilmistir. Buna göre yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kaybolan faturanın

yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneginin (Bu örnek üzerine, ?Zayi olan aynı tarih ve

sayıyı tasıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmistir.? seklinde noterce serh

düsülmesi gerekir.) kullanılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan muhtelif sebeplerle kaybolan

faturanın yerine geçen noter onaylı örneginin kanuni defterlere kaydedilmesi sartıyla söz konusu

faturada bulunan KDV?nin indirim konusu yapılacagı da tabiidir.

III-EKSK YAPILAN UYGULAMALARIN SAKINCALARI

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge

düzenledigi veya kullandıgı tespit edilenler bu hususun kendilerine teblig edildigi tarihi takip eden

aybasından itibaren ikinci sınıf tüccarlara iliskin hükümlere tabi olacaklardır.

Birinci sınıf tüccarlar aslı kaybolan faturaları muhasebe kayıtlarına alabilmeleri için faturayı

düzenleyen firma tarafından noterden tasdik edilerek, tasdik edilen örnegin üzerine ?Zayi olan aynı

tarih ve sayıyı tasıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmistir.? Seklinde bir

açıklamanın yazılması gerekmektedir.

IV- SONUÇ

Aslı kaybolan alıs faturaları satıcı firma tarafından noterden suret tasdiki yapılacak

muhasebe kayıtlarına islenebilir. Suret tasdiki yapılan faturanın üzerine ?Zayi olan aynı tarih ve

sayıyı tasıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmistir.? Abaresinin yazılması

gerekmektedir. Alısagelen uygulamalarda fatura fotokopisi üzerine ASLI GABADAR ibaresini yazmak

sahte ve muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanmak suçlaması ile karsı karsıya kalmanız

demektir.

Kaynaklar

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlıgı?nın 17.09.2007/17820 sayılı özelgesi

stanbul Defterdarlıgı Usul Gelir Müdürlügü?nün 30.01.2003/784 sayılı özelgesi
 
Üyelik
28 Ara 2010
Mesajlar
10
Ynt: Sürekli Fatura Kaybeden Müşteri İçin Alınacak Önlem !

Sayın Rod nickli arkadaşım,
Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Ancak burada konu kayıp olan faturanın yerinin nasıl doldurulacağı değil. Fatura kestiğimiz firmanın sürekli olarak "Faturanızı Kayıp Ettik. Aslı Gibidir Yaparmısınız" şeklindeki isteğinin önünü kesecek bir uygulamanın ne olabileceği. ( Kaldı ki Aslı Gibidir'i Noter Tasdikli yapıyoruz zaten ) Sanırım burada Noter tasdik ücretinin karşıya yansıtılması çözüm noktasında bir nebze olsun yardımcı olacaktır. Tabi kabul ettirebilirsek.
 
Üst