turkcell

Süresi Belirli İş Akdinin Bitmesi Ve İşçinin İşverenle Çalışma İstememesi Sonucu Hak Talebi.

Üyelik
14 Ara 2013
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Merhaba.Ben devlet hastanesinde 2008 yılında şu ana kadar özel güvenlik olarak çalışmaktayım. 31.12.2013 tarihi ile firmanın hastaneyle olan ihalesi son bulacak ve yeni bir şirket gelecek.Şirket çalışanlara ihbar göndererek belirtilen tarihte hastaneyle olan sözleşmelerinin bittiğini dolayısıyla iş akdinin son bulmasıyla haklı fesihlerinin olduğunu belirten bir ihbar gönderildi. Şirketle çalışmak isteyenler taleplerini yazılı olarak, istmeyenler ise isitafa dilekçelerini yazarak yine 31.12.2013 tarihine kadar gönderilen ihbarla birlikte imzlamaları gerekmektedir diyerek belirtmişler.Ben ne şirketle devam etmek istiyorum nede hastanede kalıp yeni şirketle sözleşme imzalamak istiyorum. bu konuda ne yapabilirim tazminat hakkım varmı acaba? Hiçbir şekilde birşey imzalamadım ve yazmadım.

1.Hastanede toplam çalışma sürem şikayet konusu şirketten önce 2008 de başlamakta.
2.Söz konusu şirket 01.01.2010 tarihinden 31.12.2013 tarihne kadar devam etmekte.
3.Şirket ilk sozleşmesini süresi belirsiz olarak imzalatıp yıl sonunda sıgortada girdi çıktı yaparak yeni sözleşme imzalatmıştır.Daha sonraki sözleşmeler süresi belirli olarak imzalatılmıştır.

not: ihbar bildirimde işe giriş tarihim olarak ilk sözleşme tarihim olan 01.01.2010 yazılımıştır.
 
Son düzenleme:

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Böylesi olaylar, İş Yasamızın girift konularındandır.

Bu tür uygulamalar;
İhale süreçlerine bağlı olarak,işin süresi biten alt işverenlerin , bu iş de çalışanların iş akitlerini feshetmeksizin işyerinden ayrılması,işcilerin ise işi alan alt işverenler nezdinde çalışmasını aralıksız sürdürmesi şeklinde olmaktadır.(başka bir ifadeyle,iş aynı,işyeri aynı,asıl işveren aynı, ne var ki alt işverenlikler farklı ve işi alan her alt işveren kendi işcileri ile gelip gitmemektedir)
Olayımızdaki ihale kosu iş,ne asıl iş ,ne asıl işin bir bölümü olmayıp,asıl iş devam ettikçe devam edecek olan asıl işe bağlı/bağımlı olan asıl işverenin/işyerinin (güvenlik işi)yardımcı işlerinden bir iştir.
Olayımızı "işyeri devri","işyerinin bir bölümünün devri" olarak düşünmekteyim.(4857/M.6)Buna görede olayımızı işyeri devri kapsamında değerlendirmek yanlış olmaz düşüncesindeyim(bu nokta kısmen "iş akdinin devri"olgusuna yakın görünsede,ağırlıklı düşüncem işyeri devri şeklindedir)

Bu noktada,alt işverenin ihbar yazısının hukuken korunmaz olduğunu düşünüyorum.
a-evet doğru,iş süresine bağlı olarak alt işveren sözleşmesi sona erecek,bu sözleşmenin süresine bağlı olarakda,bu işcilerel imzalanan güya "belirli süreli"iş sözleşmelerininde süresi sona erececek AMA bu sebeble alt işverenin ASLA haklı nedenle fesih hakkı doğmayacak/doğmaz,fesih yaparsa sonucuna katlanır.Zira alt işveren sözleşmesinin süresinin bitim tarihi de 31.12 dir.
b-Bu durum karşısında çalışanlar ASLA istifa etmemeli,belki bu zorlama/dayatma karşısında,iş kaybı endişesinden dolayı kısmen "çalışmak istiyorum"şeklinde beyan verebilirler.


Siz ise ne şimdi ne de sonrasında çalışmak istemiyorsunuz.Bu düşünceniz yukarıdaki bilgiler ışığında(diğer ifadeyle işyeri devri olgusu karşısında)yersiz,hukuken korunmaz.Zira işyeri devrinde"...devir işci yönünden fesih için haklı sebeb oluşturmaz"buna görede tazminat durumu sözkonusu olmaz.


(not:yanlış veya noksanımız varsa,lütfen müdahil olalım)
 

miller57

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Şub 2011
Mesajlar
343
Konum
İstanbul
Sizin sorunuza benzer bir soru İş Hukuku Uzmanı Sezgin Özcan tarafından daha önce yanıtlanmış...

Bir özel güvenlik şirketine bağlı kamu kurumunda 03.07.2007 tarihinden beri belirli süreli (ihale süreleri gereği) iş sözleşmeleri ile 31.08.2012 tarihine kader çalışmış olacağım. 01.09.2012 tarihinde büyük olasılıkla kurum başka bir özel güvenlik şirketiyle çalışmaya başlayacak. Soru 1- Belirli süreli iş sözleşmesi ile ve her sözleşme bitimi ve başlangıcında giriş çıkış yapılması ihbar ve kıdem tazminatı almamıza engel midir? Soru 2 - Sigorta girişim 1992 ve toplam pirim gün sayısı 31.07.2012 tarihi itibariyle 3602. Buna göre SGK’dan alacağım “kıdem tazminatı alabilir” yazısını 31.08.2012 tarihinden önce ibraz ederek şirketten ayrılmam durumunda ihbar ve kıdem tazminatı alabilir miyim?


Sizin gibi taşeron işçilerinin yıllık ücretli izin hakları ve kıdem tazminatları maalesef sorunlu. İhtilaflar ancak yargıda çözülebiliyor. Sonuç bazen işçinin lehine bazen de aleyhine oluyor. Zira asıl işverenle taşeron arasında yapılan taahhüt sözleşmesi ve işçiyle taşeron arasında yapılan iş sözleşmesi veya sözleşmeler belirleyici oluyor. Bu nedenle de her olayı kendi özel koşulları içinde değerlendirmek gerekiyor.
Normal şartlarda, iş sözleşmesinin, işçinin emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları (sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını) sağlayarak kendi isteğiyle işten ayrılması nedeniyle sona ermesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanıyor. Sizin de belirli süreli iş sözleşmeniz sona ermeden önce bu hakkınızı kullanmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanmanız gerekir.
Diğer yandan işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. Birbirini izleyen belirli süreli hizmet akitleri zincirleme hizmet akdi olarak değerlendirilip, belirli süreli hizmet akitlerinin belirsiz süreli hizmet akdine dönüştüğü kabul ediliyor ve işçi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi, taşeron işverenler işçileriyle yaptıkları iş sözleşmelerinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu ve sözleşme süresi sonunda kendiliğinden sona erdiği gerekçesiyle kıdem tazminatı ödemeye yanaşmıyorlar. Bu durumda da sorun ancak yargıda çözülebiliyor. Diğer yandan birinci durumda iş sözleşmesi kendiliğinden sona ereceğinden, ikinci durumda işten kendiniz ayrılacağınızdan ihbar tazminatına hak kazanmanız söz konusu değil.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sizin durumunuzda ihbar tazminatı zaten söz konusu değildir. Kıdem ise tartışmalıdır. Ancak sözleşme bitiminden önce fesih durumu varsa talep edilebilir.
 
Üyelik
14 Ara 2013
Mesajlar
2
Konum
istanbul
İlgi ve alakanıza çok teşekkür ederim. Bana tebliğ edilen belgeleri şirket kurum adı vermeden birebir yazmak istiyorum birde bu şekilde değerlendirmelerinizi almak isterim.

BİLDİRİMLİ FESİH

İşe Giriş Tarihi:01.01.2010
Bildirim Süresi: 56
Sürenin Bitiş Tarihi:31.12.2013
Fesih Sebebi: Hizmet Sözleşmesi Bitimi

Sayın muhattap. Şirketimiz bünyesinde ...iş yeri sigorta sicil numaralı ..... hastanesi projemizde çalışmaktasınız. Şirketimizin bu kurum ile olan Hizmet Alım Sözleşmesi 31.12.2013 tarihinde sona erecektir. bu sebeple;işveren olarak tarafımızca hizmet akdinizi sonlandırmak gereği hasıl olmuştur.İşe giriş tarihiniz göz önünde bulundurularak belirlenmiş olan bildirim süresi sonunda hizmet sözleşmeniz feshedilecektir. Bu süre içinde günde iki saat iş arama izin hakkınız vardır. İş arama izninizi toplu olarak kullanmak istemediğinizi bildirmenizi rica ederiz. 4857 Sayılı iş kanununun 17. maddesi gereğince tebliğ olunur.

İHBAR ÖNELİ BİLDİRİM TUTANAĞI

GÜVENLİK EĞT. HİZ. LTD. ŞTİ. bünyesinde ... iş yeri sigorta sicil numaralı .... hastanesi projemizde çalışmaktasınız.
Şirketimizin bu kurumla ile olan Özel güvenlik hizmet alım sözleşmesi 31.12.2013 tarihinde sona erecektir.Bu sebeple; işveren olarak tarafımızca bu iş yerine ait hizmet akdinizi sonlandırmak gereği hasıl olmuştur. yeni görev yerinizi öğrenmek üzere bu tarihe kadar şirket merkezimize müracaat ediniz. Bu süre içerisinde müracaat etmediğiniz takdirde iş akdiniz haklı olarak tek taraflı fesih edilecektir.
Ayrıca bu tarihten itibaren şirketimiz bünyesinde çalışmaya devam etmeyecekseniz bu tarihte ayrılığınızı bildirir İstifa Dilekçenizin aslını ihbar öneli başlangıç tarihinde tarafımıza ulaştırmanız önemle rica olunur.
Tebliğ tarihi: boş bırakılmış.

Şimdi anlamadığım nokta birincisinde benim iş akdimin sonlandırılması hasıl oluyor, ikincisinde ise taraflar arasında bitmiş sözleşme için istifa isteniyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz. İyi akşamlar.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,826
Konum
izmir
Sizin durumunuzda ihbar tazminatı zaten söz konusu değildir. Kıdem ise tartışmalıdır. Ancak sözleşme bitiminden önce fesih durumu varsa talep edilebilir.
Sözleşmeniz '' belirsiz süreli '', dolayısıyla bir ihbar süresine uyma zorunluluğu var işvereninizin ve bu bildirimle de bu zorunluluğu yerine getirmiş, tabii yazıda belirtilen 56 günlük ihbar süresine uyuluyor ise, ihbar tazminatı alabilmeniz söz konusu olmaz
ancak ihbarda belirtildiği üzere , hastane ile olan sözleşmesinin bitişi işvereninize sizin de sözleşmenizi feshetme hakkı tanımaz. Bu sebeple fesihte kıdem tazminatınızı ödemesi gerekir işvereninizin eğer sözleşmenizi feshederse.

Fakat yazıda çalışmaya devam etmek istemeyenlerin istifalarını vermeleri isteği garip,
ben olsam ne yapardım diye sorduğumda,
ben olsam; istifa yazısı yazmaz, çalışmaya devam etmek istediğimi bildirirdim. Buna rağmen belirtilen tarihte sözleşmemin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı talep ederdim.

Normal şartlarda artık çalışmak istemediğiniz için ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
"1.Hastanede toplam çalışma sürem şikayet konusu şirketten önce 2008 de başlamakta.
2.Söz konusu şirket 01.01.2010 tarihinden 31.12.2013 tarihne kadar devam etmekte.
3.Şirket ilk sozleşmesini süresi belirsiz olarak imzalatıp yıl sonunda sıgortada girdi çıktı yaparak yeni sözleşme imzalatmıştır.Daha sonraki sözleşmeler süresi belirli olarak imzalatılmıştır."


İş sözleşmesi BELİRSİZ SÜRELİ " değil. İşin mahiyeti zaten belirli süreli . Bu nedenle iş sözleşmesi de yapılan işle birlikte belirli süreli düzenlenmiş. Bu durumda sözleşmenin ne zaman biteceği zaten önceden belli.
Bu ifadeler doğru ise zaten ihbar yoktur. Ancak firma yine de bildirim yaparak herhangi bir mağduriyet yaratmak istememiş.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Sn.Keremcem beye katılıyorum,ASLA istifa etmemelisiniz,çalışmaya devam etmek istediğinizi bildiriniz,bu arada işin öncesini (yani 2008 ve beliki de var ise daha öncesini)gözardı etmemek gerekir.
(Bu olaya dair "BİLDİRİMLİ FESİH"ile iş sözleşmesi feshedilmekte,bu işlem sonrası"İHBAR ÖNELİ BİLDİRİM TUTANAĞI"na hiç mi hiç gerek yok,yazılmasının sebebi,bak ben buradaki belirli işim sonunda iş sözleşmesini sonlandırıyorum AMA size başka bir iş vereceğim,bunun içinde şirket merkezine müracaat ediniz,müracaat etmezseniz "etmediğiniz/etmemiş olduğunuz için"etmedi diyerek iş sözleşmesini feshedeceğim diyerek tazminat yükümlülüğünden kurtulunmak isteniyor)
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Sn.Nizam bey
Olayımızdan anladığım;her ne kadar, alt işverenler yönünden bu iş ve iş sözleşmeleri belirli süreli gibi olsa/görünsede,ihale konusu işin bütününe baktığımızda bu işin belirsiz süreli olduğu açık,(zira bundan sonrada devam edecek,ettirilmez ise zaten feshedilmiş sayılacak)bu işe bağlı olarak alt işverenlikler değişse de,iş sözleşmeleri belrsiz süreliye dönüşmüş durumdadır.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sn.Nizam bey
Olayımızdan anladığım;her ne kadar, alt işverenler yönünden bu iş ve iş sözleşmeleri belirli süreli gibi olsa/görünsede,ihale konusu işin bütününe baktığımızda bu işin belirsiz süreli olduğu açık,(zira bundan sonrada devam edecek,ettirilmez ise zaten feshedilmiş sayılacak)bu işe bağlı olarak alt işverenlikler değişse de,iş sözleşmeleri belrsiz süreliye dönüşmüş durumdadır.


Firma bu olasılığı da dikkate alarak bildirim öneli uyguluyor zaten. Sonuçta iş dava konusu olabilir.
 
Üst