Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki

  • Konbuyu başlatan TAMER00
  • Başlangıç tarihi
T

TAMER00

Ziyaretçi
bildiğiniz üzere 8.000 ytl üzeri ödeme ve tahsilatların (ortaklar hesabı dahil) banka kanalıyle yapıldığının tevsiki gereklidir. 18.000 ytl aylık ücret ödediğimiz şirket ortağımızın maaş hesabına mahsuben ödediğimiz tutarlar ay içerisinde 5.000 ytl, 2.500 ytl, 300 ytl, 500 ytl gibi parçalı olarak ödenemez, maaş ödemelerinde tahakkuk eden tutarın(18.000 ytl) nin baz alınması gerektiği düşüncesindeyim. Nasıl faturaların 8.000 ytl üzerinde olmasının baz alındığı gibi. Eksik ya da yanlış olan bir taraf var mı?
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki

Öncelikle ortağa verilen ücretin KVK Transfer Fiyatlandırması hükümlerine göre eleştiriye maruz kalmayacak bir ücret olduğunu varsayarsak. Aşağıdaki tebliğde yapılan açıklamalara göre Ücret için Tevsik Zorunluluğu yoktur.
Ücretlerin Banka Kanalı ile ödenmesine ilişkin yapılan çalışmalar sonucu zorunluluk getirilirse ona göre hareket edilecektir.


320 sayılı VUK Genel Tebliği

3. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı, İşlem Tutarı ve Başlangıç Tarihi


Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihleri ve uygulanma esasları aşağıda belirlenmiştir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 5.000.000.000.-Türk Lirasını (332 sayılı Tebliğ ile 01.05.2004 8.000,00 YTL) aşan tahsilat ve ödemelerinin 01/08/2003 tarihinden itibaren banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilat veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması ihtiyaridir.
 
T

TAMER00

Ziyaretçi
Ynt: Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki

ortakların da bu kapsamda olduğuna dair ilgili tebliğ aşağıdadır.
324 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 25273
Resmi Gazete Tarihi 28/10/2003
Kapsam
1-Tevsik Zorunluluğu

Bilindiği üzere, mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.000.000 Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerin banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacağı zorunluluğunun getirildiği ve buna ilişkin düzenlemelerin neler olduğu 320 ve 323 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle açıklanmıştır.

Ancak, bugüne kadar Bakanlığımıza yansıyan olaylar dikkate alınarak uygulamada birlik sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

A) Vadeli Satışlarda:

Söz konusu tebliğlerle mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapılacak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunda olduğu belirtilmiştir.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tevsik kapsamında olan mal ve hizmet bedelinin 10.000.000.000 Türk Lirasını aşması yeterli olacaktır. Bir başka ifadeyle faturada gösterilen meblağın tevsik kapsamındaki tutarı aşması yeterlidir. Bu bedelin farklı tarihlerde ödenmesinde her bir ödemenin tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi gerekecektir.

Örnek: Mükellef A, 30.000.000.000 Türk Lirası bedelindeki bir malını satmış ve bunun faturasını düzenlemiştir. Ancak malın bedeli 5 taksit halinde ödenecektir. Fatura bedeli belirlenen limiti aştığından taksit tutarları banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla ödenecektir.

B) Cari Hesap Kullanılmasında:

İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 10.000.000.000 Türk Lirasını aşıyor ise bunlar da tevsik kapsamında olacağından banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla tahsilat ve ödemeler yapılacaktır.

Örnek: A işletmesi ortağı olan B işletmesinden nakit olarak borç almıştır. Bu borç ticari bir içeriği olmamakla beraber nakit hareketi söz konusu olduğundan bedelin 10.000.000.000 Türk Lirasını aşması halinde tahsilat ve ödemeler banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla yapılacaktır.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki

Sayın Tamer00

Burada aslolan Ücret Ticari Bir alışveriş konusumudur. Elbette Ücret dışındaki işlemler Banka vs. geçmelidir.

Ücret ödemelerinde Bankadan Tevsik zorunluluğu yoktur.

Saygılar
 

oky

Katkı Sunan Üye
Üyelik
4 Ocak 2008
Mesajlar
481
Konum
Ank
Ynt: Tahsilat ve Ödemelerin Banka Kanalı ile Ödendiğinin Tevsiki

personele makina alması amacıyla verilen iş avansı tevsik kapsamındamıdır? makina alımı gerçekleşirse satıcının banka hesabına nakit olarak yatıracaktır.
 
Üst