resim

Takvim Yılını Aşan Faturanın Sonraki Dönem Kaydedilmesi Hk

Üyelik
9 Ocak 2020
Mesajlar
1
Konum
İSTANBUL
3065 sayılı KDV kanunun Vergi İndirimi başlıklı 29.maddesinin 3.fıkrasında yer alan “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.” şeklinde yer alan düzenleme, 7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “takvim yılını takip eden” ibaresi eklenmesiyle “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda 30.12.2019 tarihli bir faturayı 01.01.2020 tarihinde KDV'sini indirim konusu yaparken Gelir/Kurum vergi yönünden Gider olarak kabul edilemeyeceği ( kkeg ) kesin olmakta birlikte fatura eğer ticari mal (emtia) ise envantere stoklara kaydedilebilir mi ?
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,192
Konum
İstanbul
Merhaba
Kanuna eklenen paragraf şu şekildedir.

"7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle 1/1/2019 tarihinden itibaren indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Buna göre, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilen belgelerde yer alan tutarların gelir veya kurumlar vergisi açısından dönemsellik ilkesi gereği vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün olup bu belgelerde gösterilen KDV, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu yapılabilir."

Dolayısıyla alış türü açısından gider veya ticari mal hesaplarına kaydedilebilip,ayrıca kdv'si indirim konusu yapılabilir.
ANCAK
İlgili belgenin B formuna dahil olabilmesi açısından ilgili yükümlülüğe uymamaktan ötürü tesbiti halinde usulsüzlük cezası kesilebilir.

Dolayısıyla son cümlenizde yer alan "Gelir/Kurum vergi yönünden Gider olarak kabul edilemeyeceği ( kkeg ) kesin olmakta birlikte" ibarenize katılmıyorum.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba,

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

Maliye Bakanlığı bir düzenleme yapmadan "belge tarihinden sonraki takvim yılında kaydedilen masraf faturaları" dönemsellik gereği gider olarak dikkate alınmaması gerekir kanaatindeyim.

İlk önce 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLERİ'ne atıp daha sonra KKEG olarak kaydedilmesi gerekir.

NOT: Ancak bu şekilde işlem yapıldığında da KDV kanunun 30/d bendi ile aynı kanunun 30-c/3 bendi arasında bir çelişki söz konusu oluyor!!!


"belge tarihinden sonraki takvim yılında kaydedilen emtia faturaları" 150/153 hesaba alınması gerekir kanaatindeyim.


BA-BS YÖNÜNDEN

Maliye Bakanlığının özelgelerinde BA-BS beyan zamanının "belge üzerindeki tarihin" esas alınacağı yönündedir. Tahsin Bey'in belirttiği üzere belge üzerindeki tarihin döneminde beyan edilmediği takdirde özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 

Benzer konular

Üst