resim

Tapu Harçları İçin Taksitlendirmeden Yararlanılabilir

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Tahsilat Genel Tebliği uyarınca tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine tüm borçları için yazılı talepte bulunmaları gerekiyor. Tapu harçları için de taksitlendirme imkânından yararlanılabilir.

SORU: Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği uyarınca 01 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde tebliğin Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 30 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş olan ve devlete ait olup Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri'nce takip ve tahsil edilen vergilerin yıllık yüzde üç faizle taksitlendirilmesi imkânı sağlanmıştır. Bu taksitlendirilmeye tapu harçları dahil midir? Söz konusu taksitlendirme süresinin uzatılması mümkün müdür?

YANIT: Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği'nde açıklandığı üzere Amme Alacakları'nın Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 48. maddesinde düzenlenmiş olan tescil ve taksitlendirme müessesesinden, zor durumda olan borçluların yararlanarak, borçlarını ödemelerine imkan tanımak ve amme alacaklarının bir an önce hazineye intikalini sağlamak amacıyla, söz konusu vergi borçlarının 18 ay taksitlendirilmesi Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.
Bu bağlamda söz konusu tebliğ hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak başvurmaları öngörülmüştür.
Bilahare Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Seri:B, Sıra No:5 "Tahsilat Genel Tebliğ" ile daha önce şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. (28 Kasım 2008 gün ve 27068 sayılı Resmi Gazete)
Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu tebliğ ile tecil edilmesi öngörülen alacaklar, 01 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş olan ve devlete ait olup, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç, tüm amme alacaklarıdır.
Bir başka anlatımla tebliğ ile belirlenen koşullar içerisinde tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine olan tüm borçları için yazılı talepte bulunma imkânları vardır. Dolayısıyla Tapu Harçları da vergi daireleri tarafından tahsil edilebildiğinden sizin de bu haktan yararlanmak üzere ilgili vergi dairesinden taksitlendirme isteminde bulunmanız mümkündür.
Taksitlendirme isteminde bulunmak isteyenler başvurularını posta yoluyla da yapabilmektedirler. Bu takdirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta ile veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. (V.Seviğ)
 
Üst