tasfiye halinde ltd.şti. için geçici vergi durumu

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
140
Konum
İSTANBUL
merhaba arkadaşlar;
17/06/2005 tarihinde limited şirketimiz tasfiyeye girdi.tasfiyeye giriş beyannamesini; tasfiyeye girdiği tarihi takıp eden 4.ayın 15 ine kadar verilecek bu tamam. geçici vergi'de normal beyanname dönemlerinde verilecek değil mi? yoksa onundamı hesap dönemi değişecek??


iyi çalışmalar
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
74
gecici vergi hk.

aslında bana kalırsa gecici vergi beyannamesi vermene gerek yok.
kanun da tasfiyeye giren şirketler geçici vergi ödemezler diye bir ibare var
ama sen yine de beyannameni diğer mükelleflerde olduğu gibi aynı sürede verebilirsin
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın SAYBEL
Tasfiye halinde olduğunuz için fesh süresince Geçici vergi beyanname vermeyeceksiniz.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
son döneme ait geçici vergi beyannamesi vermeniz gereklidir.zira gv genel tebliğine 217'e göre kurumlar, tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekler, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyeceklerdir.


Geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı dönemi içeren gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi verilmeyecekti.

tasfiyeye giren kurumlar, tasfiye döneminde geçici vergi ödemeyeceklerdir. Bununla birlikte, kurumlar tasfiye ile ilgili faaliyetleri dışında ticari faaliyette bulunmaları veya tasfiyeden vazgeçmeleri halinde, bu tarihten itibaren geçici vergi mükellefiyeti doğacaktır.

İşe başlama, işi bırakma veya hesap döneminin değişmesi gibi üç aydan kısa olan vergilendirme dönemlerinde İşi bırakma veya tasfiye hallerinde işin bırakıldığı veya tasfiyeye girildiği tarihe kadar olan süre ayrı bir vergilendirme dönemi sayılacaktır.

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
son dönem gecici vergi beyannamesini verdikten sonra birdaha gecici vergi beyannamesi vermenize gerek yok.Dilekceyle basvurursanız vergi dairesi gecici verginin kapanısını yapıyor.Hatta bazı vergi daireleri basvurmadan yapıyor.Tasfiye işlemlerini tasfiye memurunun ikametgahından takip ediyorsanız ve serbest meslek kesintinizde yoksa muhtasar beyannamenizide kapattırabilirsiniz.

Saygılar;
 
N

nane

Ziyaretçi
Ticari faaliyetin olmaması kaydıyla.Yani yeni mal alım-satımı olmayacak.
Değilse geçi vergi devam eder.
 
N

nane

Ziyaretçi
tasfiye süreci içinde tasfiye amacına yönelik (şirketin mal varlığının paraya çevrilmesi,alacakların tasfiye edilmesi, borçların ödenmesi ve olumlu bir bakiye varsa bunun tasfiye hükümlerince pay sahiplerine dağıtılması ve şirketin kaydının sicilden silinmesi.) işlemlerinin yanı sıra tayin olunacak tasfiye memurunun şirketin ana sözleşmede yazılı faaliyet konusuna ortakların ittifakı ile, feshe mahkemece karar verilmiş olması halinde ise ortaklar ittifak etmezlerse mahkemenin uygun görüşü ile muvakkat olarak devam etmesi durumunda, diğer vergisel yükümlerin yanında geçici vergiye ilişkin sorumluluklar da yasal süresi içinde yerine getirilir.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
ilgili kanun maddesi

36 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
4. Tasfiye Halinde Bulunan Kurumlar:
Tasfiye döneminde, şirket varlıklarının paraya çevrilmesi, alacakların tahsili, borçların ödenmesi ve artan kısmın paylaşılması esastır. Bu nedenle, söz konusu kurumların tasfiye ile ilgili faaliyetler dışında ticari faaliyette bulundukları veya tasfiyeden vazgeçtiklerinin tespiti halinde, bu kurumlar adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen geçici verginin Vergi usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edileceği tabiidir.
 
Üst