zirve

Taşıma İrsaliyesi Ceza

Üyelik
31 Mar 2008
Mesajlar
70
nakliyeci mükellefim taşıma irsaliyesinin ücret kısmını boş bırakarak irsaliyeleri düzenlemiş. Maliyenin yol denetimlerinde 27 yaprak irsaliye tutanakla tespit edilmiş. Mükellefim tutanağı bana getirdiğinde maliyeyi aradım. 27*160 =4.320,00 tl ceza kesilir dediler. Taşıma irsaliyelerinin hepsinin faturası kesilmiş durumda. Gerçi daha ceza ihbarnamesi gelmedi.
Maliye her yaprak için ceza keserse mahkemeye gideceğiz. Bu kouyla ilgili danıştay kararı var mıdır acaba?
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: taşıma irsaliyesi ceza

İrsaliyede ücret yazılma zorunluluğu yoktur. Caza ile ilgili yargı kararı daha önce forumda yazılmıştı, arama yaparak ulaşabilirsiniz.
 
Üyelik
31 Mar 2008
Mesajlar
70
Ynt: taşıma irsaliyesi ceza

irsaliyede ücret yazılma zorunluluğu olmadığını nereden bulabilirim.
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
325
Ynt: taşıma irsaliyesi ceza

Sayın MEslektaş

Kanun maddesi gayet açık.....Sevk irsaliyelerde; gönderilen malın nev'i ve miktarı ile satıcının veya malı sevk edenin; adı, soyadı, varsa ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının; müşterinin adı, soyadı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi hesap numarasının (mükellefin diğer işyerine veya satılmak üzere bir alıcıya gönderildiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiğinin) bulunması mecburidir. Yani sevk irsaliyelerinde fiyat ve bedel hariç V.U.K.?un 230 ve 231. maddelerinde yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

Koay gelsin
 
Üyelik
31 Mar 2008
Mesajlar
70
Ynt: taşıma irsaliyesi ceza

sayın halilcan taşıma irsaliyesinden bahsediyoruz. sevk irsaliyesinden değil. Matbu olarak matbaanın bastığı taşıma irsaliyesinde ücret kısmı var.
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Taşıma İrsaliyesi Ceza

murat5701 ' Alıntı:
sayın halilcan taşıma irsaliyesinden bahsediyoruz. sevk irsaliyesinden değil. Matbu olarak matbaanın bastığı taşıma irsaliyesinde ücret kısmı var.

taşıma irsaliyesi ve sevk irsaliyesi dediğiniz terimler arasında bir fark varda biz mi bilmiyoruz?
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Taşıma İrsaliyesi Ceza

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu Madde hükmü ile 231 inci Madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.
_________________________________________________
A) Taşıma İrsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eşya için, 209 uncu Maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.
_________________________________________________
AMBAR DEFTERİ:
Madde 209 - Depo (Ardiyeler dahil) işletenlerle nakliye ambarları ayrıca bir ambar defteri tutarlar. Bu deftere en az aşağıda yazılı malumat kaydolunur:
1. Malın ambara giriş tarihi;
2. Malın cinsi (Malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık gibi ambalaj nevinin kaydedilmesiyle iktifa edilir);
3. Malın miktarı (Ticari teamüle göre parça, sandık veya sıklet);
4. Malın kimin tarafından tevdi edildiği;
5. Malın nereye ve kime gönderildiği;
6. Alınan nakliye ücreti tutarı.
Kendi işlerinin icabı olarak yukarıdaki malumatı ihtiva edecek şekilde defter tutanlar ayrıca ambar defteri tutmazlar.
_________________________________________________
F- TAŞIMACILIK FAALİYETİ İLE UĞRAŞANLARIN DÜZENLEYECEKLERİ TAŞIMA İRSALİYELERİ
Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesinin (A) bendinde belirtildiği üzere, ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için düzenleyenin adı-soyadı, malın ambara giriş tarihi, malın cinsi, miktarı, malın kimin tarafından tevdi edildiği, tevdi edenin vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, malın nereye ve kime gönderildiği, alınan nakliye ücreti tutarı, sürücünün adı-soyadı, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye (Taşıma İrsaliyesi) kullanmak zorundadırlar.
Ancak, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, farklı adreslerde bulunan birden çok alıcıya eşya taşınması sırasında tek bir "Taşıma İrsaliyesi" düzenlenmesi ve irsaliyenin "alıcı adresi" bölümüne de "ekli listedeki muhtelif müşteriler" ibaresinin yazılması uygun görülmüştür.
Taşıma irsaliyesine eklenecek listede, taşıma irsaliyesinin seri ve sıra numarası, göndericinin adı-soyadı, unvanı, gönderinin cinsi ve miktarı (adet, ağırlık vb.), alıcının adı-soyadı ve gönderinin varış merkezi ile ücreti yer alacaktır.
_________________________________________________

http://www.alomaliye.com/2007/salih_er_sevk_irsaliyesi.htm
 

Benzer konular

Üst