resim

Taşıtlarda G.T.İ.P Değişikliğinin KDV'ye Etkisi

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
87
Daha Önce 87.04'te yer alan taşıtların 01.08.2005 tarihinden itibaren 87.03'e geçmesi KDV'nin indirim konusu yapılmasına etki edecek midir?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
96
Konum
Kayseri
GTİP

Merhaba
Sn,@SMMM
Çok güzel,karışık ve çok fazla yoruma dayalı bir konuya değinmişsiniz.
3065 sayılı KDV kanununun 30.maddesi indirilemeyecek KDV 'yi tanımlarken Binek Otomomobiller'den bahsediyor.Bu otomobillerin hangi GTİP numarasına dahil edildiğinden bahsetmiyor.Ayrıca KDV kanunu 1 sayılı listede de "87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobillerden" diye bir ifade kullanılıyor.2918 sayılı Trafik Kanununun 2.maddesinde Otomobil, sürücüsünden başka en fazla 7 kişiye kadar oturma yeri olan ve insan taşımak amacı ile imal edilen araçlardır şeklinde tanımlanıyor.
Bütün bunları birleştirdiğimde 87.04 GTİP da iken 87.03 GTİP na geçen araçların KDV'lerinin indirim konusu yapılabileceğini düşünmekteyim.

Bu araçlar KDV kanununun 30.maddesindeki binek otomobiller sınıfına hem kullanım amacı hemde yapım amacı olarak girmemektedir.Ayrıca 1 sayılı listede ki ifadeden 87.03 GTİP sınıfında olupta binek otmobil olmayan araçlarında olabileceği kanaatine varmaktayım.Zira bu araçların ruhsatlarında -her nekadar 87.03 GTİP sınıfında olsalarda- Kamyonet veya Panelvan ibaresi yer alacaktır.İlgili Gümrük Tebliğinde aracın şeklinden ve/veya kullanım amacından bahsedilememektedir.Sadece koltuk hazırlığı olan ,emniyet kemer hazırlığı tavan döşemesi olan araçlardan bahsetmektedir.Yani Binek otomobil olmayan ama tadilatla binek otomobil miş kullanılabilecek araçlardan bahsetmektedir.

Fakat çok fazla yoruma dayalı bir konu olduğunu hemen belirtmeliyim ve Kanun Koyucunun bu karışıklığın önüne geçmek için bir çözüm bulacağını ümit etmekteyim.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
aslında ifade ettiğniz tarihle sınırlı olamyan bir durum mevcuttur.zira kdvk 30 mad.göre binek otomobillere ait kdv indirilmesi yasaktır.
daha önceden kdvsi indirilmiş (yani işletmenin aktifine kayıt edilmiş) aracın binek otoya cevrilmesi halinde indirilen kdv tutarının beyan edilerek ödenmesi ödenen bedelin ise maliyet yada gider yazılması gereklidir.bu yöndeki görüşünü idare aşağıdaki sirkülerde acıkça belirtmiştir.celal elibüyük
smmm-ist

29/03/2004
Sayı KDVK-10 / 2004-10


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 10


Konusu : Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçların binek otomobile çevrilmesi durumunda yüklenilen KDV’nin indirimi hakkında
Tarihi : 29.03.2004
Sayısı : KDV-10 /2004-10
İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 30/b


1.Giriş :Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlara ( Fiat Doblo Cargo, Peugeot Partner, v.b.) koltuk ilavesinden sonra ruhsatının binek otomobil olarak değiştirilmesi halinde KDV indirimine ilişkin Bakanlığımıza intikal eden bazı tereddütler ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır.

B. İndirim Uygulaması: Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlar, 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen “eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar” kapsamına girmektedir. Bu araçların iktisabında yüklenilen KDV genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu araçlara koltuk konulması ve binek otomobil olarak ruhsat değişikliği yapılması halinde Dünya Gümrük Örgütünün 1977 yılında yaptığı 19. dönem toplantısında aldığı karara ve buna dayalı olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.03.1998 tarih ve 1998/9 sayılı genelgesi çerçevesinde araçların değişiklikten sonra sahip olduğu yük ve yolcu kapasitelerinin karşılaştırması yapılacaktır. Bu karşılaştırmada kişi başına 70 kg’lık ağırlık esas alınacaktır. Buna göre aracın değişiklikten sonra şoför hariç 4 kişilik yolcu koltuğu bulunması halinde yolcu taşıma kapasitesi (5x70kg) = 350 kg olarak kabul edilecektir. Değişiklikten sonra araç için öngörülen yük taşıma kapasitesinin 350 kg’dan fazla olması halinde taşıt 87.04 tarife pozisyonu kapsamındaki “eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar” olarak mütalaa edilecek ve aracın iktisabında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Yolcu kapasitesi yük kapasitesinden fazla olan taşıtlar ise 87.03 tarife pozisyonundaki “binek otomobil” kapsamında değerlendirilecek ve bunların iktisabında yüklenilen vergi indirim konusu yapılamayacaktır.

Bu durumda, taşıtların koltuk ilavesinden sonra ruhsatının da binek otomobili olarak değiştirilmesi halinde indirilen katma değer vergisinin, değişikliğin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinin 20. satırına eklenerek beyan edilmesi gerekmektedir. İndirim hesaplarından bu şekilde çıkarılan ve beyan edilen katma değer vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespiti bakımından gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirileceği tabiidir.

Duyurulur.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,192
Konum
İstanbul
Ynt: Taşıtlarda G.T.İ.P Değişikliğinin KDV'ye Etkisi

Çok eski bir konuya dönelim.
Konu ile ilgili taze bir olay yaşandığından konuyu hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var.
Pejo partner kamyonet alınmıştır.(ruhsatta kamyonet ve yük taşımaya mahsus ticari ibareleri geçmektedir.)Kamyonetin kdv'si indirim konusu yapılmış ve ihracat iadesi nedeniyle talep edilmiştir. Vergi dairesi konuy değerlendirmiş bu aracın 87.03 g.t.i.p. kapsamına dahil edildiğini belirterek kdv nin (ticari olmasına rağmen) indirim konusu yapılamayacağına hükmetmiştir.

Üstte bahsedilen sirkülerin aşağıda belirtilen paragrafı incelendiğinde ve aracın ruhsatta belirtilen istihap haddi hesaplandığında vergi dairesinin haklı olduğu ortaya çıkmaktadır.

"Bu araçlara koltuk konulması ve binek otomobil olarak ruhsat değişikliği yapılması halinde Dünya Gümrük Örgütünün 1977 yılında yaptığı 19. dönem toplantısında aldığı karara ve buna dayalı olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü?nün 12.03.1998 tarih ve 1998/9 sayılı genelgesi çerçevesinde araçların değişiklikten sonra sahip olduğu yük ve yolcu kapasitelerinin karşılaştırması yapılacaktır. Bu karşılaştırmada kişi başına 70 kg?lık ağırlık esas alınacaktır. Buna göre aracın değişiklikten sonra şoför hariç 4 kişilik yolcu koltuğu bulunması halinde yolcu taşıma kapasitesi (5x70kg) = 350 kg olarak kabul edilecektir. Değişiklikten sonra araç için öngörülen yük taşıma kapasitesinin 350 kg?dan fazla olması halinde taşıt 87.04 tarife pozisyonu kapsamındaki ?eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar? olarak mütalaa edilecek ve aracın iktisabında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Yolcu kapasitesi yük kapasitesinden fazla olan taşıtlar ise 87.03 tarife pozisyonundaki ?binek otomobil? kapsamında değerlendirilecek ve bunların iktisabında yüklenilen vergi indirim konusu yapılamayacaktır."

bu durumda ruhsatta yazan verilere göre;
yolcu kapasitesi:5 kişi
net ağırlık: 1315 kg
azami doluluk ağırlığı: 1955 kg (yük ve yolcu dahil)
her bir yolcu 70 kg kabul edildiğinden yolcu kapasitesi en fazla 70x5=350 kg olacaktır.

net ağırlık 1315 kg + yolcu 350 kg= yük hariç 1665 kg ağırlık yapacaktır.
yük ve yolcu dahil toplam ağırlık 1955 olması gerektiğinden yük için sadece 1955-1665= 290 kg kalacaktır.

Şu halde yine paragrafta geçen yolcu kapasitesi (350 kg) yük kapasitesinden (290 kg) fazla olduğundan ilgili taşıt 87.03 tarife pozisyonundaki "binek otomobil" kapsamında değerlendirilmektedir.Ve kdv'de haliyle indirim konusu yapılmaması gerekmektedir.

Bu konuya tekrar değinmemin sebebi,bana göre bu hesaplamanın göz ardı edilmemesi gerektiği ve sadece ruhsata bakarak ticari veya kamyonet yazması hallerinde kdv indirim konusu yapılırken daha dikkatli davranmamız gerektiğini hatırlatmaktır.Ayrıca vergi dairesini bu ince tespitten dolayıda tebrik etmek gerekir.

Saygılarımla,
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Taşıtlarda G.T.İ.P Değişikliğinin KDV'ye Etkisi

Yolcu kapasitesi-yük kapasitesi karşılaştırması sadece 87.03 pozisyonunda %10 mu,%37 mi ÖTV alınacağı konusunda belirleyicidir.ÖTV oranı %10 da olsa,%37'de bir araç 87.03'e giriyorsa vergi uygulamasında kesinlikle binek otomobildir. Yani kıst amortisman ayıracaksın,KDV'sini indirim konusu yapamayacaksın.Daha detaylı bilgi için bkz 8 nolu Gümrük Vergisi Genel Tebliği,54 ve 57 Nolu KDV Sirkülerleri.
 
Üst