Taşıtların KDV' si

Üyelik
8 Ara 2005
Mesajlar
5
Şirkete alınan araçların ticari ise kdv'sinin tam olarak gösterildiğini biliyordum. Fakat bir arkadaşım A.Ş.'lerde şirket söxzleşmesinde pazarlama kelimesi geçiyorsa binek araç alsanda onun KDV'sini tam olarak gösterebiliyorsun dedi. Fakat bir türlü mantığım almadı. Bana Yardımcı olacak birisi varsa sevinirim. Şimdiden Teşekkürler. :)
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
60
Sayın SUNA hanım,

Şirket sözleşmesinde pazarlama geçmesi , eğer binek oto alım satım işi ile iştigal ediliyorsa ; tabiiki satışı yapılacak bu binek otoların KDV sini indirim konusu yapabilirsin.
Yoksa, şirket diğer başka konularda pazarlama işi yapıyorsa eğer , binek oto kdv sini maliyete atarsın.

Kolay gelsin.

Birol KAYA
SMMM
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın Suna,

İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

KDV Kanunu /Madde 30- Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:

a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,

b) (3297 sayılı Kanunun 10. maddesiyle değişen bent) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,

c) (5228 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değiştirilen ve 1.12.2003’ten geçerli olmak üzere 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi,(*)

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

K.D.V.
Seri No: 23
Resmi Gazete No 19168

Resmi Gazete Tarihi 18/07/1986

I - BİNEK OTOMOBİLLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ:


3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesinin (b) bendinde yapılan değişikliğe göre, faaliyetleri; kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması, taksicilik işletmeciliği yapılması veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi onların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir. Buna göre, binek otomobillerini yukarıda belirtildiği gibi çeşitli şekillerde işleten mükelleller bu amaçla kullanılan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakkından yararlanabileceklerdir.

Ancak mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin evvelce olduğu gibi indirimi mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Bu uygulama binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobilleri için de geçerlidir.
.................................................
Maliye Bakanlığının vermiş olduğu özelgelerin büyük çoğunluğunda, binek otomobillerin KDV'lerinin aracın maliyetine yada doğrudan gider olarak yazılabileceği mükellfin seçimlik hakkına bırakılmıştır.
 
Üst