Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstisnalar

Üyelik
26 Ara 2016
Mesajlar
4
Konum
Ankara
Kurumlar vergisi istisnasına konu faaliyetlerin tespiti noktasında tereddütler yaşandığı görülmektedir.

4691 sayılı Kanun’da gelir ve kurumlar vergisi istisnası esas olarak
TGB’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetine tanınmış olup, Tebliğ’de bu faaliyetlerin bazı detaylarına
yer verilmiştir. Bu kapsam dışındaki satışlar her ne kadar yazılım ve Ar-Ge faaliyeti ile birebir ilişkili olsa dahi
istisna gelir olarak dikkate alınmayacaktır.

“Teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde
bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları
halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet
eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir.
Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında
değerlendirilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.
Tebliğ’in aynı bölümünde aşağıda yer alan iki örneğe yer verilmiştir:
“Teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılımların lisans satışından
veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD
veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç)
istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Ben bu bölgede ar-ge faaliyeti yaptım yazılım geliştirdim ve tasarım yapıp fiili şekilde diyelim ki bir uçak yaptım ve bunu satıyorum. kurumlar vergisi istisnasından faydalanamıyorum demek mi oluyor bu .
Cevap verdiğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Uçağın satış fiyatında bir ayrıştırma yapacaksınız. Karın tgb de yapılan ar-ge ve yazılım faaliyetine isabet eden kısmı gv/kv istisnasına konu edilebilecektir.
 
Üst