zirve

Terzilik Faaliyeti

Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Terzilik faaliyetinde yazar kasa kullanma mecburiyeti yok. Yani benim anlamdığım sadece dikim işçiliği yapıldığı için yok.
Bir terzi 10-15 top kumaş alıpta. Bu kumaşı dikerek (pantolon+çeket+takım elbise) şeklinde satarsa Yazar kasa Mecburiyeti doğar mı?
Teşekkür eder. Saygılar sunarım.
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
İşlem miktarı fazla,süratli,emtia birim bedeli küçük olan satışlar için Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğundan yola cıkarsak,Terzilerin sizin bahsettiğiniz satışlarının bu özellikleri taşımadığını ve bu tür satışları için Yazar kasa kullanma zorunluluğunun olmadığını söyleye biliriz...

Kolay gele..
 
N

NAKULA

Ziyaretçi
stajer311' Alıntı:
Terzilik faaliyetinde yazar kasa kullanma mecburiyeti yok. Yani benim anlamdığım sadece dikim işçiliği yapıldığı için yok.
Bir terzi 10-15 top kumaş alıpta. Bu kumaşı dikerek (pantolon+çeket+takım elbise) şeklinde satarsa Yazar kasa Mecburiyeti doğar mı?
Teşekkür eder. Saygılar sunarım.


Sayın stajer

İmalatçıların(pantolon dikimi imalata girer) yazarkasa kullanma mecburiyeti yoktur.

Ürettiğiniz pantolon,ceketleri toptancıya sattığınız takdirde yine yazar kasa kullanmayabilirsiniz.

Ancak üretilen pantolon veya ceketleri perakendeci bir müşterinize satarsanız( Satışlarınız 1 adet dahi olsa)
yazarkasa kullanmak zorundasınız.

.
 
Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Cevaplar için teşekkürler.

Bu terzi sadece son kullanıcıya, yani perakende mal satan bir firmaya değilde son kullanıcı olan şahıslara satıyor.
Sonuç olarak çıkardığım yazar kasa kullanmasına bu durumda gerek yok.
 
N

NAKULA

Ziyaretçi
stajer311' Alıntı:
Cevaplar için teşekkürler.

Bu terzi sadece son kullanıcıya, yani perakende mal satan bir firmaya değilde son kullanıcı olan şahıslara satıyor.
Sonuç olarak çıkardığım yazar kasa kullanmasına bu durumda gerek yok.

Sayın stejer


Ben öyle bir şey söylemedim.

Bane göre siz son kullanıcıya elbise satıyorsanız ki öyleymiş ,yazarkasa kullanacaksınız.


Yanlış anlaşılma olmasın..


.
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
Bu mantıklan durumu değerlendirirsek Marangozcular, mermerciler de yazar kasa kullanma zorunda dememiz gerekir.Hatta yorgancılarında bu sınıfa dahil edebiliriz.Ama bildiğiniz gibi bu işlerlen uğraşanlar yazar kasa kullanma zorunlulukları yok.Yapılan işlem bakımından ne farkı var terzicilerlen.Yanlızca tek şart kumaş alım/satımı varsa yazar kasa kullanımı gerekli.


Kolay gele....
 
N

NAKULA

Ziyaretçi
M.Hayri ANDAÇ' Alıntı:
Bu mantıklan durumu değerlendirirsek Marangozcular, mermerciler de yazar kasa kullanma zorunda dememiz gerekir.Hatta yorgancılarında bu sınıfa dahil edebiliriz.Ama bildiğiniz gibi bu işlerlen uğraşanlar yazar kasa kullanma zorunlulukları yok.Yapılan işlem bakımından ne farkı var terzicilerlen.Yanlızca tek şart kumaş alım/satımı varsa yazar kasa kullanımı gerekli.


Kolay gele....


Sayın Andaç


Sizinde ifade ettiğiniz gibi

''kumaş alım/satımı varsa yazar kasa kullanımı gerekli.''

Pantolon,cekette kumaş olduğuna göre demekki yazar kasa kullanmak zorundadır.


Aşağıdaki özelge de aynı konuya açıklık getirmiştir.

Başlık Mükellefin, nakış işleme faaliyeti ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hk.
Tarih 27/03/2002
Sayı B.07.0.GEL.0.65/6527-171/13308
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 27.03.2002
SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6527-171/13308
KONU : Mükellefin, nakış işleme faaliyeti ile ilgili olarak
ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hk.


DENİZLİ VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)


İliniz ..... Vergi Dairesi mükelleflerinden ..... tarafından Bakanlığımıza verilen fotokopisi ekli dilekçede ödevli, nakış işleme faaliyeti ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hususunda bilgi istemektedir.
Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere ödeme kaydedici cihazları kullanma, zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 12 Seri No.lu Genel Tebliğde, Kanunun 1/3. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak terzilik faaliyeti (aynı zamanda kumaş ticaretinde bulunanlar hariç), Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişlerinin düzenlenmesi şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır.

Bu nedenle, ..... Konfederasyonu, terziler odasınca piko, nakış ve benzeri faaliyetler, terzilik faaliyeti olarak mütalaa edildiğinden, anılan işlerle uğraşan mükelleflerin, ayrıca kumaş ticaretinde bulunmamaları (harice kumaş satışı yapmamaları) şartıyla, söz konusu Tebliğ uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılmaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını, durumun Bakanlığımıza verdiği dilekçesi ilgi tutulmak suretiyle adı geçene de duyurulmasını rica ederim.
 
N

NAKULA

Ziyaretçi
M.Hayri ANDAÇ' Alıntı:
Bu mantıklan durumu değerlendirirsek Marangozcular, mermerciler de yazar kasa kullanma zorunda dememiz gerekir.Hatta yorgancılarında bu sınıfa dahil edebiliriz.Ama bildiğiniz gibi bu işlerlen uğraşanlar yazar kasa kullanma zorunlulukları yok.

Kolay gele....


Sayın Andaç

Bahsettiğiniz meslekle iştigal edenlerin aşağıdaki tebliğe göre yazar kasa kullanma mecburiyetleri yok(terzilerde olduğu gibi)

23 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
Resmi Gazete No 20505
Resmi Gazete Tarihi 01/05/1990
Kapsam
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz" hükmü yeralmaktadır.
Anılan madde ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, münhasıran aşağıda belirtilen işlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

1. Marangozlar (Mobilyacılar hariç tutulmak şartıyla, ağacı bilfiil işleyerek eşya haline getirip satanlar ile ağaçtan yapılma deniz taşıtlarının onarımı işiyle uğraşanlar)

2. Mermerciler (Süs eşyaları hariç tutulmak şartıyla mermeri işleyerek satanlar)

3. Yorgancılar ve hallaçlar (Aynı zamanda, yorgan alım satımı yapanlar hariç)

Şu kadar ki mükelleflerin, söz konusu madde uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları, Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

Tebliğ olunur.
 
Üyelik
31 Ocak 2006
Mesajlar
731
sayın nakula vermiş olduğunuz özelge ile dediğiniz çelişiyormu banamı öyle geldi yoksa. diyorsunuzki yazarkasa kullanmalı, elbise dikip satıyor. özelgedede diyorki terziler yazarkasa kullanmak zorunda değil yeterki kumaş alıp satmasın. ozaman terzi kumaş aldı elbise dikti, elbiseyi sattı sonuçta elbisede kumaştı, kumaşı aldı sattı yazarkasa kullanacak diyorsunuz. bencede yanlış düşünüyorsunuz.
terziler niye yazarkasadan muaf tutulmuş, onu açıklarmısınız yani terzi deyince herkesin aklına gidip elbise diktireceği bir yer gelir. ben terziye giderken genelde kumaş alayımda gideyim terzide kumaş olmaz diye düşünmem. yani terzi deyince benim aklıma gelen kumaşı kendinde bulunan ve bu kumaşla elbise diken esnaf geliyor. yani yazarkasa kullanmaması gerekir diye düşünüyorum. tabi bu benim kendi fikrim, saygılar.
 
Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
12 seri nolu genel tebliğ çok açık değil mi?terzilik faaliyeti yazar kasa mecburiyeti dışında tutulmuştur..
 
N

NAKULA

Ziyaretçi
furkan6602' Alıntı:
sayın nakula vermiş olduğunuz özelge ile dediğiniz çelişiyormu banamı öyle geldi yoksa. diyorsunuzki yazarkasa kullanmalı, elbise dikip satıyor. özelgedede diyorki terziler yazarkasa kullanmak zorunda değil yeterki kumaş alıp satmasın. ozaman terzi kumaş aldı elbise dikti, elbiseyi sattı sonuçta elbisede kumaştı, kumaşı aldı sattı yazarkasa kullanacak diyorsunuz. bencede yanlış düşünüyorsunuz.
terziler niye yazarkasadan muaf tutulmuş, onu açıklarmısınız yani terzi deyince herkesin aklına gidip elbise diktireceği bir yer gelir. ben terziye giderken genelde kumaş alayımda gideyim terzide kumaş olmaz diye düşünmem. yani terzi deyince benim aklıma gelen kumaşı kendinde bulunan ve bu kumaşla elbise diken esnaf geliyor. yani yazarkasa kullanmaması gerekir diye düşünüyorum. tabi bu benim kendi fikrim, saygılar.


gurdal67' Alıntı:
12 seri nolu genel tebliğ çok açık değil mi?terzilik faaliyeti yazar kasa mecburiyeti dışında tutulmuştur..


Değerli Arkadaşlar


Siz Terzilerin kumaşı kendileri temin suretiyle dikmiş oldukları elbiseleri perakende satmaları halinde yazar kasa kullanmamalarını gerektiğini iddia ediyorsunuz.

Sevgili Arkadaşlar 12 Sayılı tebliğde ve önceki yazımda aktardığım özelgede bu konuya değinilmiş.

Buna göre Terzilik faaliyetini dikiş,nakış işleme faaliyeti olarak tanımlamışlar ve bu faaliyetle iştigal eden mükellefleri yazar kasa kullanma mecburiyeti dışında bırakmışlar.

Ancak aynı zamanda kumaş ticaretiyle iştigal ederlerse bu faaliyetleri yazar kasa kullanmayı gerektireceği için bu durumda yazar kullanılması gerektiğini açıkça belirtmişler.

yasa koyucu bu konuyu net bir şekilde açıklamıştır.

Kısaca işçilik faaliyetlerini kapsam dışında bırakmışlardır benzer işler olan (su tesisat işçiliği,Elektrik tesisat işçiliğinde )olduğu gibi.

Ancak bu meslek mensupları işçiliğini yapmış oldukları malzemelerin satışınıda yaptıkları takdirde yazar kasa kullanmaları şarttır.

Örneğin

Bozulan musluğu değiştiren su tesisatçısı yeni musluğu kendisi değil işi veren alırsa yazar kasa kullanmayacak,kendisi satın alırsa yazar kasa kullanmak zorundadır.

Terzilik işlerinden örnek vermek gerekirse

Örnek 1


Kumaşı müşteri(son kullanıcı) getirip terziye elbise diktirirse(Eskiden böyle çok elbise diktirdim)bu faaliyet yazar kasa kullanmayı gerektirmez.

Faaliyet dikiş işidir.


Örnek 2


kumaşı terzi temin eder(satın alır)elbiseleri diker ve konfeksiyonculara (toptan )satar ise yine yazar kasa kullanmayacak.

Çünkü toptan satışlarda kapsam dışı.

Örnek 3


Kumaşı terzi temin eder(Satın alır) elbiseleri diker ve KENDİ VİTRİNİNDE PERAKENDE satışa sunarsa YAZAR KASA KULLANMAK ZORUNDADIR.

Bildiğiniz üzere Perakende ticaretle uğraşan çoğu konfeksiyoncu aynı zamanda terzidir(imalatçıdır).

Artık bu Faaliyet mesleki faaliyetin dışında bir ticari faaliyettir.

Bu nedenle 12 sayılı tebliğ ve yukarıdaki özelgede açıkça yazdığı gibi kumaş ticareti(perakende) bu kapsam içindedir..

Bu nedenle dikmiş oldukları elbiseyi perakende olarak satan terziler bu faaliyetleri için Yazar kasa kullanmak zorundadırlar.

Aksi uygulama kanunun mantığına terstir.


.Konumuza dönersek
 
Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
sayın arkadaşım diyorsun ki
"kumaşı alıp ,işleyip pantolon yapan ,vitrine koyup sonrada parekende satan kişi yazar kasa kullanır". o zaman bu kişi "terzi" olmuyormu?yani bu vasfını yitirip başka bir nitelik mi kazanıyor...giyim mağazası yada konfeksiyoncumu oluyor..?oluyorsa eyvallah..yazar kasa kullanacak...
toptancıya satarsa yazar kasa yok..parekende satarsa var ...nasıl mantık bu anlamadım?hangi terzi büyük partiler halinde toptancılara mal yetiştirir ki..ki birçok yerde basit usule tabidirler..bulunduğum yerde bir çok terzi var ve hiçbirinde yazar ksa yok..vergi daireside şu ana kadar herhangi bir usulsüzlük cezası kesmiş de değil..
bana göre bu kişinin yaptığı iş" terzilik" işinin ta kendisidir.ve bunlarda yazar kasadan muaftır.
 
N

NAKULA

Ziyaretçi
gurdal67' Alıntı:
sayın arkadaşım diyorsun ki
"kumaşı alıp ,işleyip pantolon yapan ,vitrine koyup sonrada parekende satan kişi yazar kasa kullanır". o zaman bu kişi "terzi" olmuyormu?yani bu vasfını yitirip başka bir nitelik mi kazanıyor...giyim mağazası yada konfeksiyoncumu oluyor..?oluyorsa eyvallah..yazar kasa kullanacak...
toptancıya satarsa yazar kasa yok..parekende satarsa var ...nasıl mantık bu anlamadım?hangi terzi büyük partiler halinde toptancılara mal yetiştirir ki..ki birçok yerde basit usule tabidirler..bulunduğum yerde bir çok terzi var ve hiçbirinde yazar ksa yok..vergi daireside şu ana kadar herhangi bir usulsüzlük cezası kesmiş de değil..
bana göre bu kişinin yaptığı iş" terzilik" işinin ta kendisidir.ve bunlarda yazar kasadan muaftır.


Sayın gurdal67


Konu gereksiz yere çok uzadı. Bu açıklamalar bence yeterli.

Konfeksiyoncularla terzilerin arasındaki fark nedir diye soruyorsun.

Birisi ticari mal satımı yapar diğeri işçilik.

Toptancıyla perakendeciye satış arasındaki farkın ne olduğunu zannediyorum biliyorsunuzdur.

Toptancıya(aldığı malı bir başkasına satan kişi) mal satışları fatura ile yapılır.
Yazar kasa kullanılması gerekmez.


Terziler asıl işleri olan terzilik(işçilik) faaliyetlerinden dolayı yazar kasa almazlar sa ceza yemezler.

Ama işi ticari boyuta kaydırıp elbise (kumaş)satışına da perakende olarak başlarlarsa tespit edildikleri zaman ceza yememeleri için hiçbir sebep yok.

Bundan sonrasını siz bilirsiniz.

İster yazar kasa aldırır isterse aldırmazsınız.

Benden bu kadar…..
 
Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
sayın arkadaşım haklısın konu uzadı..ve ne yapalım biliyormusun?bu konuda herkes bildiği gibi yapsın..ok?
 

Benzer konular

Üst