Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Firmanın yapmış olduğu Satış İskontolarını işlerken
611 S.İskontoları (B)
600 Yurt içi satışlar (A) Şeklinde muhasebeleştiriyoruz.
Sorum Şu:
Kdv beyannamesinde 44 nolu satırda Teslim ve hizmetlerin Karşılığını teşkil eden Bedel (Kümülatif) Kısmında Satış iskontoları yer alacak mı? Yoksa Yapılan İskonto Özel Matrah Şekline tabi işlemler gibi mi değerlendirilecek? Bizim kullandığımız muhasebe programı İki seçenek sunuyor. Beyanname toplamı mı yoksa mizan toplamı mı? dikkate alınacak şeklinde. Siz bu durumdaki mükelleflerinizin beyannamesini nasıl yapıyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
 
Üyelik
9 Ağu 2005
Mesajlar
12
Merhaba rıza özbek;

Beyannamelerde genellikle Mizan toplamları dikkate alınıyor ve biz pratikte mizan toplamlarını dikkate alarak işlem yapıyoruz.

44 no'lu satırda satış iskontolarını kümülatif toplamdan düşerek işlem yapmak gerekiyor bildiğim kadarıyla ve bizde bu şekilde uyguluyoruz.

Kolay gelsin!
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Sayın katre

Beyannamelerde genellikle Mizan toplamları dikkate alınıyor ve biz pratikte mizan toplamlarını dikkate alarak işlem yapıyoruz.

44 no'lu satırda satış iskontolarını kümülatif toplamdan düşerek işlem yapmak gerekiyor bildiğim kadarıyla ve bizde bu şekilde uyguluyoruz.

demişsiniz.

Anlamadığım konu mizan toplamları dikkate alınarak işlem yapılırsa mizanda satışlar ile satış iskontolarının kümülatifi yer alır. Ve pratikte böyle yaptığınızı yazmışsınız.
Sonraki cümlede kümülatif toplamdan iskontoları düştüğünüzü yazmışsınız. Doğrusu hangisi* cevabınıza göre her iki durumu birden uyguluyorsunuz. Nasıl oluyor anlayamadım. Cevabınız için teşekkür ederim.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
44.satır açıklaması aşağıdaki şekildedir.
43. satırdaki tutarların her yıl Ocak ayından başlayarak kümülatif toplamı yazılacaktır. Kümülatif toplam, izleyen yılın Ocak ayında yeniden başlatılacaktır. Özel hesap dönemine tabi gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinde de kümülatif toplam, her takvim yılının Ocak ayında başlatılacaktır. Yıl içinde işe başlayanlar başladıkları aydan itibaren kümülatif alacaktır.

dolayısıyla sizin ay içerisinde beyan ettiğiniz rakamları esas almanız gerekir.
Örn: 600 ytl satış ve 60 ytl iskontosu olduğunu düşünelim.
540 ytl + kdv sizin kdv beyanınız olacaktır.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Verilen cevaplarda bir yanlışlık var gibi geliyor.

Ay içindeki işlemler aşağıdaki gibi olsun,

600 - Yurtiçi Satışlar : 600.-YTL
611 - Satış İskontoları : 60.-YTL

KDV Beyannamesi aşağıdaki gibi olmalı

6 nolu satır : 600
7 nolu satır : 108
31 nolu satır: 108
34 nolu satır: 10,80 ( 60.-YTL X % 18 )
44 nolu satır: 600

KDV Beyannamesindeki kümülatif matrah ( 44 nolu satır ) ile gelir tablosundaki brüt satışlar rakamının tutması gerekiyor ( 649, 679 hesapları yok sayarsak )
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
İskonto Hakkında

Merhabalar Sayın Rıza Özbek ,

KDV Kanunu

Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah:

Madde 20- 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.

3. Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi tahsil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.

Matraha dahil olan unsurlar:

Madde 24- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:

a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,

b) Ambalaj giderleri, sigorta ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,

c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.


Matraha dahil olmayan unsurlar:

Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir:

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar,

b) Hesaplanan Katma Değer Vergisi.


Neticede KDV Beyannamesinde Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif tutar istenmiş olup bu tutarın nelerden ibaret olcağı ve bu tutardan nelerin indirilmesi gerektiği ve nelerin ilave edilmesi gerektiği KDV Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Bu durumda sizin ilgili bölüme alacağınız tutar;belirtilen iskonto tutarının düşülmesi neticesinde KDV için matrah teşkil eden rakamdır.Yani Yurtiçi Satışlar kısmına yazdığınız tutardır.


Yinede yanlış biliyorsam değerli üstadlarımın yorumlarını bekliyorum...

Teşekkürler....
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
26 nolu kdv tebliği
L - İSKONTO UYGULAMASI :

1. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilen İskontolarda Durum:

Katma Değer Vergisi Kanununun 25/a maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teammüllere uygun miktardaki iskontoların, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; malın teslimine ve hizmetin yapılmasına ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, ticari teamüllere uygun olarak ayrıca gösterilen iskontolar, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacaktır. Diğer bir anlatımla faturanın düzenlenmesini gerekli kılan işlem ve bu işleme bağlı olarak yapılan iskontonun aynı faturada yeralması şartına bağlı olarak iskonto, katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Fatura da gösterilen iskonto KDV matrahına dahil değildir.

Ancak bu durumda 600 hesaba iskontodan sonra kalan rakam kaydedilir. KDV beyannamesine de iskontodan sonra kalan rakam beyan edilir.

Ancak, iskonto fatura kesildikten sonra uygulanmış ise alınan iskonto faturası 611 hesaba işlenir. Daha önce kesilen faturanın da beyannameye içerdiği rakam kadar aktarılacağı tabiidir.

Her iki durumda da brüt satışlar ile KDV beyannamesindeki matrahın birbirine eşit olması gerekir. ( 649, 679 gibi diğer hesaplara işlenen faturalar yok ise )
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Re: Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil eden bedel Kümü

rıza özbek' Alıntı:
Firmanın yapmış olduğu Satış İskontolarını işlerken
611 S.İskontoları (B)
600 Yurt içi satışlar (A) Şeklinde muhasebeleştiriyoruz.

Sayın A.B.G sorudan da anlaşılacağı üzere satış ile birlikte iskonto yapıldığı anlaşılmaktadır.Dolayısıyla kdv matrahına dahil değildir.
Kdv beyannamesine kalan miktarın yazılması gerekecektir.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Firmanın yapmış olduğu Satış İskontolarını işlerken
611 S.İskontoları (B)
600 Yurt içi satışlar (A) Şeklinde muhasebeleştiriyoruz.

iskontolu satış faturaların kaydını:

120 B
600 A ( iskontodan sonraki net rakam )
391 A

şeklinde yapmalısınız.

Bu durumda KDV beyannamesine net rakamı ithal etmeniz kayıtlarla KDV beyannamesini tutarlı kılar
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Değerli Arkadaşlar,

600....(B)
611.....(A)

Kaydını düzeltmeden soruya cevap aramak olayı karıştırmış.

Böyle bir kayıt olamaz.611 hesap Fatura düzenlendikten sonra yapılan iskontolar için kullanılabilir.Fatura üzerinde yer alan iskontolar yukarıdada değinildiği gibi KDV Matrahına dahil edilmez ve 611 hesaptada izlenmez.600 hesabada iskonto sonrası satış tutarı kaydedilir.

İşletme fatura üzerindeki iskontolarıda izlemek istiyorsa bunu Nazım Hesapları kullanarak yapabilir 611 hesap kullanılamaz.

Fatura düzenlendikten sonra yapılan iskontolar için ise alıcının düzenleyeceği faturaya istinaden kayıt yapılır ve kayıt;
İlk Satış İçin;

100/103/120 .............118
.........................600................100
.........................391..................18

Sonradan Yapılan 10 YTL lik iskonto için;

611...............10
191 02.............1,8
...............100/103/120.............11,8

Kaydı yapılmalıdır.Ve 1,8 YTL KDV Beyannamenin 34.satırında beyan edilerek indirilecektir.

Bu durumda Beyannamenin 44.satırına yansıyacak Rakam 100 YTL olacak
Gelir Tablosunda Yurtiçi Satışlar Bürüt tutarı ile görünecek (başkaca KDV matrahını etkileyen teslim ve hizmetler yoksa) ve 44.satırla eşit olacaktır.

Bugün itibariyle (Örneğin Duran Varlık Satışları gibi) nedenlerle bu eşitlik çoğu kez sağlanamaz.

En önemli hususlardan birisi 600 hesaba düzeltme kayıtları dışında Borç kaydı yapılmaması gerektiğidir.Zira Gelirler Gelir Tablosunda (1 seri no.lu MSUT dede açıklandığı üzere) Net değil Brüt tutarları ile yer almalıdır.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
M.Kemal' Alıntı:
.............................................


Fatura düzenlendikten sonra yapılan iskontolar için ise alıcının düzenleyeceği faturaya istinaden kayıt yapılır ve kayıt;
İlk Satış İçin;

100/103/120 .............118
.........................600................100
.........................391..................18

Sonradan Yapılan 10 YTL lik iskonto için;

611...............10
191 02.............1,8
...............100/103/120.............11,8

.........................

Değerli Büyüğüm Sayın Ekici

T.H.Planı maalesef tam anlamıyla vakıf olamadığım eksik taraflarımdan.

siz öğretici ve yolgösterici büyüklerimiz sayesinde geliştireceğiz.

şimdi konuya baktığım Sn. Prof. Nalan AKDOĞAN VE Sn. Orhan SEVİLENGÜL'ÜN Kitabında

sonradan yapılan iskontolar için

100---------- KASA
611----------İSKONTOLAR
............120------------ALICILAR

işlemi yapılmış

örneğini verdiğiniz hasap hareketi de iadeler için verilmiş

610------S. İADELER
191------İND. KDV
.............100---------KASA
xxxxxxxxxxxxxxxxx
153--------T. MALLAR
............621--------S.T.MALIN MALİYETİ

yanlış anlama varsa değerli yorumlarınızı beklerim

saygıyla
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Erdem,

İadeler konusu ayrıda iskonto için verdiğiniz kayıt örneğinde eksiklik olmasın ben pek anlayamadım.Örneği tam olarak verebilirmisiniz?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
100---------- KASA
611----------İSKONTOLAR

............120------------ALICILAR

yukardaki muhasebe kaydında kdv ihmal edilmiştir.
oysa mal satışı yapıldıktan sonra yapılan iskontolar(ciro primi kasa iskontosu yada erken ödeme iskontosu hangi adla olursa olsun )kdvye tabidir. İDARENİN GÖRÜŞÜ BU YÖNDEDİR.

dolaysıyla muhasebe kaydının aşağıdaki şekilde olması gerekir.

100---------- KASA
611---------- SATIŞ İSKONTOLARI
191---------- İNDİRİLECEK KDV

............120------------ALICILAR


Celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
selamlar

örnek olay

a) Ak Ticaret A.Ş.ne 15 mart 1993 tarihinde 2 ay vade ile 200.000.000 TL.lik mamul satmıştır. %15 kdv tutarı peşin tahsil edilmiştir.

b) Ak Ticaret A.Ş. borcunu iki aylık vadeyi beklemeden 6 nisan 1993 tarihinde ödemiştir. İşletme, Ak Ticaret A.Ş. ne 15.000.000 TL'lık indirim yapmıştır.

a) satış işlemi

--------------------15/03/1993-------------------------

120 ALICILAR-------------200.000.000
100 KASA------------------30.000.000
......................600 Y.İ. SATIŞ---------------200.000.000
......................391H . KDV---------------------30.000.000

B) ÖDEME

--------------------06/04/1993-------------

100 KASA-----------185.000.000
611 S. İSKONTO-----15.000.000
.......................120 ALICILAR--------200.000.000

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması
Prof. N. AKDOĞAN VE Prof. O.SEVİLENGÜL

kdv noktasında zannediyorum işletme karından fergat etmiştir. sonuçta kdv müşteriden alınıp devlete ödenmek üzere alınmıştır.

her ne kadar fiilen böyle işlemesede

saygıyla
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Erdem,

KDV ihmal edilmiş ayrıca, İskonto kaydı ile birlikte kalan bakiyenin ödemeside yapılmış, benim örneğimde KDV var tek fark bu.Ancak 100/103/120 hesaplarda ödeme zamanları ve bu ödeme zamanlarına göre iskontonun mahsubu veya geri ödemesi, olasılıklı olarak gösterilmiştir.

Sayın Akdoğan'ın örneği veresiye bir satıştan ödeme anında yapılan iskontoyu göstermektedir.

Yoksa iskontoların kaydı her ikisindede aynıdır.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Değerli Arkadaşlar Cevaplarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sorunun tam anlaşılması bakımından şöyle bir örnek verirsek.
Eczane İşletmesi Bağkur İl müdürlüğüne
118 Ytl Satış ve bu satış Üzerinden 10 Ytl İndirim yapmış olsun. (Fatura Üzerinde İskonto Yapmış)
Kayıt
---------- ---------------
100 01 Kasa 108,00
600 08 Yurt içi satışlar 100,00
391 08 Hes Kdv 8,00
---------- ---------------
İskonto kaydı
A)Şıkkı
----------- ------------
611 Satış iskontoları 10,00
100 Kasa Hs 10,00
------------- ------------
B) Şıkkı
------------ ---------------
611 Satış İskontoları 10,00
600 Yurt İçi Satışlar 10,00
------------ ------------------
Verilen cevaplardan anladığım kadarıyla İskontolardan Birinci Şık ağır basıyor. İkinci Şıkkın cevap olması durumunda tekrar sorunun başına dönmemiz gerekiyor. Verdiğiniz cevaplar için tekrar teşekkür ediyorum.Hayırlı işler diliyorum.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Özbek,

İskonto "Fatura Üzerinde" ise;

100/120...............97,20
.............600..............90,00
.............391................7,20

İskonto sonradan yapılmışsa (Alıcı fiyat farkı faturası kesecek-Bağkur fatura kesemediğinden problem oluşmakta, ilk fatura iade edilmekte yenisinin kesilmesi istenmektedir, bu konu evvelce tartışılmıştı sanıyorum);
İlk Kayıt (Satış Kaydı);

100/120...............108,00
...................600.................100,00
...................391.....................8,00

İskonto kaydı;

611.................10,00
191...................0,80
............100/120..................10,80
 
Üst