Tevk.Tab.Olmayan Ücret Geliri ve Ticari Kazancın Birlikte Ol

Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
800
Konum
İst
Sayın meslektaslar

Tevkifata tabi olmayan ücret geliri ve ticari kazancı olan bi şahsın gelir vergisi hesaplaması kafama takıldı.......misal ticari kazan 6000 ytl, ücret geliri 1000 ytl toplam 7.000 ytl... vergisini oranlayarakmı buluyoruz....tam emin olamadım...

e beyanda 1.370 cıkıyor toplam gelir vergisi.

6000 * %20 = 1200
1000 * %15 = 150

toplam 1.350 ama toplam rakam 6.600 ytl yi gectiginden burada önemli bi nokta var diye düsünuyorum

saygılarımla
FATİH PESEN
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
137
Konum
ANKARA
Sayın FATİH PESEN,
Yalnızca ücret gelirlerinin beyanı halinde,GVK’nın 103. maddesindeki vergi oranları beş puan indirilerek uygulanacaktır.
Ücret gelirleri ile diğer gelir unsurlarının toplanarak beyanı söz konusu olduğunda ise,gelirlerin toplamına tarifedeki genel oranlar uygulanacak ve fakat hesaplanan vergiden vergiye tabi tutulan ücret gelirlerinin % 5’i tutarındaki kısım tenzil edilerek nihai vergi hesaplanmış olacaktır.Buna göre,1000YTL+6000YTL=7000YTL kazanç toplamına göre 1420YTL Gelir vergisi çıkacaktır.Bu gelir vergisinden ücret geliri olan 1000YTLX%5=50YTL düşülerek ödenecek gelir vergisi elde edilecektir.Bu tutarda 1370 YTL olacaktır.
 
Üyelik
1 Mar 2006
Mesajlar
96
17 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri

Maliye Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili olarak yayınlanmış olan 17 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerindeki açıklamaların size yardımcı olacığına inanıyorum.


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/17

Konusu : Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
Tarihi : 12/02/2004
Sayısı : GVK- 17/2004-9/ Vergi Tarifesi

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanununun 103 ve 104. Maddeleri
İlgili olduğu kazanç türleri : Ücretler


1 - GirişYıllık gelir vergisi beyannamesinde ücret gelirlerinin de beyan edilmesi halinde, vergi tutarının ne şekilde hesaplanacağı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Gelir Vergisinin Hesaplanması :

Gelir Vergisi Kanununun 104 üncü maddesinde, “Yıllık gelir vergisi, vergiye tabi gelirlerin yıllık toplamından 31. maddedeki indirimler düşüldükten sonra 103. maddedeki nispetler uygulanmak suretiyle hesaplanır.” hükmü yer almıştır.

Anılan Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasında, gelir vergisine tabi gelirlere uygulanacak “ Vergi Tarifesi” yer almakta olup, maddenin ikinci fıkrasında, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde tarifede yer alan vergi oranlarının beş puan indirilmek suretiyle uygulanması öngörülmüştür.

Buna göre, ilgili hükümler gereği yıllık beyannameye ücret gelirlerinin de dahil edilmesi durumunda, toplam vergiye tabi gelir (matrah) üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan nispetler ve 104. maddesindeki düzenlemeler esas alınarak gelir vergisinin hesaplanması, daha sonra ise matrahın ücret gelirinden teşekkül eden kısmı üzerinden %5 nispetinde gelir vergisi hesaplanarak ilk hesaplanan gelir vergisi tutarından düşülmesi gerekir. Bu yöntemle ulaşılan gelir vergisi tutarı, yıllık beyannamede “Hesaplanan Gelir Vergisi” olarak gösterilecektir.

Örnek: Yıllık beyannamede 13 milyarı gerçek ücret gelirinden olmak üzere toplam vergiye tabi geliri (matrahı) 24 milyardan oluşan bir mükellefin,vergi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

Vergiye tabi gelir (matrah)...................................................................... 24.000.000.000 .-TL
Hesaplanan gelir vergisi ........................................................................ 6.350.000.000 .-TL.
Ücret gelirleri için hesaplanan 5 puan vergi indirimi tutarı .......................... 650.000.000 .-TL.
(13.000.000.000 X %5)
Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı ............................................................. 5.700.000.000 .-TL.
(6.350.000.000-650.000.000=)

Duyurulur.Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü
 
Üst