turkcell

Tevkifat (Üniversiteye Yapılan İnş. İşi)

Üyelik
5 Tem 2005
Mesajlar
28
Konum
Adana
Merhaba,
bir üniversiteye inş.onarım işi yaptık.. faturada kdv tevkifatı uygulamak gerekiyor sanırım.. bu oran 1/6 mı yoksa 1/3 müdür..? 10.000 YTL + KDV'li bir örnek nasıl olmalıdır.. Teşekkür ederim..
 
R

rasmmm80

Ziyaretçi
Ynt: tevkifat üniversiteye yapılan inş. işi)

Yapım işlerinde tevkifat oranı 1/3'dür.Fatura şu şekilde düzenlenmelidir

A İşlem Bedeli 10.000,00
B Hesaplanan KDV (Ax%18) 1.800,00
TOPLAM 11.800,00
(-)KDV Tevkifatı (Bx1/3) 600,00
Tahsil Edilecek Tutar 11.200,00
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: tevkifat üniversiteye yapılan inş. işi)

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/kdv2006/649.htm

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

TARİH: 01.02.2006
SAYI : KD..MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.09.649

KONU : Kısmi tadilat ve dekorasyon işlerinin işgücü hizmeti
olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,

......................


İlgide kayıtlı dilekçenizde Türkiye genelinde ...................... takvim yılından beri ...................... Mağazalarının kısmi tadilat ve dekorasyon işlerini yaptığınızı, ...................... A.Ş.nin gösterdiği boş mağaza yerlerinin elektrik, boya, sıhhi tesisat, alçı tavan, alüminyum doğrama, mermer, asansör gibi işlerini dışarıdan firma bularak yaptırdığınızı, duvar yada sıva işlerini, dışarıdan işçi temin edip, firmanızın SSK ...................... Müdürlüğü ...................... bölgesi?nde bulunan inşaat numarasından sigortalı göstererek, iş süresince sigortalı olarak çalıştırdığınızı belirterek, firmanızın tevkifatlı KDV statüsüne girip girmediği konusunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 9?uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden 28/02/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat yapılacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 03.07.2005 tarih, 25864 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin 5/2. bölümü ile 01.08.2005 tarihinden geçerli olmak üzere; hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı; yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetler de ise 1/3 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin ?İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması? başlıklı 5.1. bölümüne göre;

?Katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar.
Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90?ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.
91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmelerin bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti vermeleri halinde işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır.
?????????..?denilmektedir.

Diğer taraftan, 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin ?Tevkifat Uygulamasının Kapsamı? başlıklı 2.2. bölümüne göre;

?Sözü edilen düzenleme, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır.Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir.Ancak,diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacağı tabiidir.

?????????..?denilmektedir.

Öte yandan, firmanız ile ...................... A.Ş. arasında düzenlenen sözleşmenin incelenmesinden; ?......................A.Ş.? tarafından verilen inşaat, dekorasyon, tadilat ve/veya onarım iş ve imalatlarının kendi işçileriniz ile ve/veya dışarıdan tüm sorumluluğu üstlenerek temin ettiğiniz işçiler ile gerçekleştireceğinizin taahüt edildiği görülmüştür.

Buna göre, firmanızca ?...................... A.Ş.?ne her türlü sorumluluğu üstlenerek verdiğiniz kısmi tadilat ve dekorasyon işleri işgücü hizmeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerine göre tevkifata tabi olmayacaktır.

Ancak, ...................... Mağazaları A.Ş. 91 ve 95 Seri No.lu Tebliğlerde tevkifat yapacak kurum ve kuruluşlar arasında yer aldığından, ayrıca yapılan iş de yapım işleri ve bu işlere ilişkin mühendislik, mimarlık, etüd ve proje hizmetleri kapsamında olduğundan gerek firmanız gerekse alt taşeronlarca yapılan bu işler 1/3 oranında tevkifata tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst