Tevkifat

Üyelik
15 Nis 2006
Mesajlar
601
Konum
istanbul
Belediyelere fatura keserken hep tevkifat uyguluyorduk yapmış olduğumuz işten dolayı ama belediye ise bize ait bir spor klübü var faturayı ona kesin diyorlar peki şimdi bu faturada tevkifat olacak mı?Teşekkürler.
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: tevkifat

Merhaba,

SORUMLULUK UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına verilen yetki ile tebliğler çıkartılmıştır.51 seri nolu tebliğ ile başlayan uygulama 86,89,91,95,97,99 nolu tebliğler ile güncellenmiştir.

Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar :

Bakanlığa tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler

Tevkifat Uygulanacak İşlemler :

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların;

- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

- Özel güvenlik hizmetleri,

- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

- Her türlü yemek servisi,

- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,

-yapı denetim hizmetleri,

- İşgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar kapsamına ,5.1.2006 itibariyle KDV mükelleflerinin yanı sıra, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan yukarıdaki kurum, kuruluş ve işletmeleri de dâhil edilmiştir.işgücüne örnekler aşağıdaki gibidir.
 
Üst