Tevkifatlı Fat.

Üyelik
9 Tem 2005
Mesajlar
17
herkese merhaba

organize sanayi bölg. faaliyet gösteren bir firmayız. şirket için yemek ve temizlik işlerini firma dışındaki şirketlerden taşeron hizmeti olarak almaktayız.

sizlere sormak istediğim konu :

bu hizmetler için bize kesilen faturaların tevkifatlı kesilip kesilmemesi gerektiği, ya da burada şirketin organize san. bölgesinde olmasının bir öneminin olup olmadığı

konu ile ilgili olarak okuduğum 91 ve 95 sayılı kdv genel tebliğlerine göre bize hizmet veren firmanın faturalarını tevkifatlı olarak kesmese bile bizim şirket olarak beyanda bulunurken tevkifatlı olarak beyan etmemiz mi gerekir.

yardımlarınız için teşekkürler
 
Üyelik
28 Şub 2009
Mesajlar
10
Ynt: Tevkifatlı Fat.

uzunhan ' Alıntı:
herkese merhaba

organize sanayi bölg. faaliyet gösteren bir firmayız. şirket için yemek ve temizlik işlerini firma dışındaki şirketlerden taşeron hizmeti olarak almaktayız.

sizlere sormak istediğim konu :
bu hizmetler için bize kesilen faturaların tevkifatlı kesilip kesilmemesi gerektiği, ya da burada şirketin organize san. bölgesinde olmasının bir öneminin olup olmadığı

konu ile ilgili olarak okuduğum 91 ve 95 sayılı kdv genel tebliğlerine göre bize hizmet veren firmanın faturalarını tevkifatlı olarak kesmese bile bizim şirket olarak beyanda bulunurken tevkifatlı olarak beyan etmemiz mi gerekir.

yardımlarınız için teşekkürler

Sayın Uzunhan , 3065 Sayılı KDV Kanunundan (Md.9) dayanak alan 30, 91 ve 95 seri no.lu KDV Tebliğleri gereğince, OSB?lerin sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapma yükümlülükleri bulunmaktadır.

KDV tevkifatına tabi teslim ve hizmetler:

- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

- Özel güvenlik hizmetleri,

- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

- Her türlü yemek servisi,

- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,


Ve Uygulanacak KDV Tevkifat Oranları:

A) Yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetlerde 1/3,

B) Reklam verme ve araç kiralama işlemlerinde %18. dir.

Siz OSB yer aldığınız için kendi beyannemenizde tevkifatı göstermek durumundasınız.

Ayrıca birer örnekle daha net ifade edebileceğimi düşünüyorum .Elimde olan notlardan alıntı yaptım . Umarım işinize yarar. Saygılar..

- Faturanın Tanzimi
KDV tevkifatı kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellefler faturayı aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir
Örneğin: KDV tevkifatına tabi olan 10.000,00 YTL?lik bir işte tevkifat oranı 1/3 olsun. Fatura şu şekilde düzenlenir.
İşlem Bedeli 10.000,00
Hesaplanan KDV + 1.800,00
Toplam 11.800,00
Tevkif Edilen KDV (1.800,00/3) (-) 600,00
Tahsil Edilecek Toplam Tutar 11.200,00
- 10 -
Bu şekilde düzenlenecek olan fatura satıcı açısından, işlem üzerinden tevkifat uygulandığını tevsik eden bir belge mahiyetini de taşımaktadır.
f- KDV Beyanı
Mükellefler tevkifat uygulanan işlem bedelinin tamamını ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesinin 14. satırına dahil edeceklerdir. ?KDV Oranı? sütununa işleme ait KDV oranı, ?Tevkifat Oranı? sütununa KDV tevkifat oranı, ?Hesaplanan KDV? sütununa ise işlem bedeline ait KDV?den tevkif edilen KDV?nin tenzilinden sonra geriye kalan miktar yazılacaktır. Yukarıdaki örneğe göre 1.800,00 ? 600, = 1.200,00 YTL Yazılacaktır. Çünkü 1.800,00 YTL olan KDV?nin 2/3?ü tahsil edilecektir.
g- İade
Tevkifata tabi hizmetleri ifa eden mükellefler iade talep etmeleri halinde hizmetin yapıldığı dönem KDV beyannamesinin Tablo 9 bölümünü doldurmaları gerekmektedir. ?Teslim ve Hizmet Bedeli? sütununa işlem bedelini, ?İadeye Konu Olan KDV? sütununa ise ?sorumlular yani alıcılar tarafından kendilerinden tevkif edilen KDV?yi yazacaklardır. Dolayısıyla iadesi istenilecek KDV hiçbir surette tevkif edilen vergiden fazla olamayacaktır.
91 Seri No?lu KDV genel tebliğine göre, yukarıda belirtilen tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak doğan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya inceleme raporu karşılığında yerine getirilmekte, teminat mektupları da vergi inceleme raporlarının düzenlenmesinden sonra çözülmekteydi. 95 Seri No?lu KDV genel tebliği ile yapılan değişikliğe göre, tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının ?kendi vergi borçlarına? mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000,00 YTL?yi (Bin YTL dahil) aşmayan mahsup talepleri, ilgili belgelerin (tevkifat uygulanan işleme ait faturaların aslına uygunluğunu belirten bir şerh taşıyan örnekleri veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden bir liste ile yüklenilen vergilerin listesinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir) tamamlanmış olması şartıyla, inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir.
95 Seri No?lu KDV genel tebliği ile sadece yapım işlerinden doğan mahsuben iade talepleri, banka teminat mektubu ve inceleme raporu yanında yeminli mali müşavir tasdik raporu ile de yerine getirilmektedir. Ancak, yeminli mali müşavir tasdik raporu ile mahsuben iade, 86 Seri No?lu KDV genel tebliğinin (B/3) numaralı bölümünde belirtilen vergi ve SSK prim borçları için geçerlidir. Mükellefin kendi vergi borçları için mahsup talep etmiş olması halinde teminat ve inceleme raporu yanında YMM tasdik raporu aranmayacaktır.
 
Üyelik
4 Tem 2012
Mesajlar
3
Ynt: Tevkifatlı Fat.

İyi Çalışmalar

Temizlik İşlerinde TEVKİFATTAN DOĞAN KDV iadesi için YMM raporu düzenlenemiyormuş diye duydum. teminat mektubuyla VİR na istinaden İADE yi talep edebiliyoruz

sorum şu elinizde KDV iadesi teminat mektubu dilekçe örneği olan varmıdır ?

ve bu tip bir iade türü için yüklenilen KDV listesi düzenlemek gerekiyormu?

çok teşekkür ederim
 
Üst