zirve

Tevkifatlı Gelen Faturaya İade Fark Faturası Nasıl Kesilir?

Üyelik
4 Eki 2006
Mesajlar
2
7/10 oranında gelen tevkifatlı fatura. Iade fark faturası kesmem gerekiyor. Tevkifatlımı kesiliyor yoksa normal kdv li faturamı ?.
 
Üyelik
21 Kas 2006
Mesajlar
7
Konum
İSTANBUL
4.1. MAL İADELERİ
4.1.1. Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir.
Örnek:
Pamuk toptancısı (A), 14/4/2012 tarihinde tekstil firması (B)'ye 50.000 ¨ karşılığında pamuk teslim etmiş, hesaplanan (50.000 x 0,08 =)4.000 ¨ KDV'nin (4.000 x 0,10 =)400 ¨'lik kısmı (A)'ya ödenmiş ve onun tarafından beyan edilmiş, (4.000 x 0,90 =) 3.600 ¨'lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve Nisan/2012 dönemi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.
İşleme ilişkin fatura (B) tarafından 21/4/2012 tarihinde yasal kayıtlara alınmıştır. (B), (A)'ya ödediği 400 ¨ ile sorumlu sıfatıyla beyan ettiği 3.600 ¨'yi Nisan/2012 dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapmıştır.
Söz konusu pamuğun 1/5'i 10/6/2012 tarihinde (A)'ya iade edilmiştir.
Bu durumda (B), (A)'dan 10.080 ¨ geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği dönemde, 80 ¨'yi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.
(A) ise, aynı dönemde 80 ¨'yi l No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.
Bu işlemler nedeniyle defter kayıtlarında KDV'nin sadece tevkifata tabi tutulmayan 80 ¨'lik kısmı için düzeltme işlemi yapılacak, tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiş ve indirim konusu yapılmış olan tutar için düzeltme işlemi yapılmayacaktır.
4.1.2. Tevkifat uygulaması kapsamında bulunan hizmetlerde düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilecektir.
http://forum.alomaliye.com/kdv/48598-tevkifatli-gelen-faturaya-iade-fark-faturasi-nasil-kesilir.html
 
Üyelik
4 Eki 2006
Mesajlar
2
bize kesilen hizmet faturasında 7/10 tevkifatlı kesildi. fazla kesilen miktarı ben fiyat farkı faturası kesmem gerekiyor. Hizmette iade olmadığı için geri fiyat farkı faturasını normal %18 li olarak mı kesmem gerekiyor.Bu konuda bilgi verirseniz seviniirm.
 
Üyelik
21 Kas 2006
Mesajlar
7
Konum
İSTANBUL
4.2. MATRAHTA DEĞİŞİKLİK
4.2.1. Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir.
Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte, satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Ayrıca, söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
4.2.2. Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, malların ve hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı ile ilgili olarak mal iadelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı (4.1.) bölümü çerçevesinde işlem yapılacaktır.
 

Benzer konular

Üst