Tevsik Zorunluluğu

Üyelik
17 Ağu 2005
Mesajlar
54
Tevsik Zorunluluğu ile igili özelgeleri ararken ilginç bir özelge dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. Aşağıdaki muktezaya göre 8.000 YTL aşan iki şirket arasında 120-320(aynı şirket) mahsup işlemlerindede banka dekontu aranılacağı gerektiğinden bahsetmiş. Yani x şirketinden 9 milyar TL alacağımıza karşılık 7 milyar borcumuz varsa alacağımızı borcumuza mahsup edemiyeceğiz. Alacağımızı 8 milyarı aştığı için banka (veya tebliğde önerilen ) yollarla tahsil edeceğiz. Borcumuzu ister elden ister bankadan ödeyebileceğiz diye anlıyorum. Birdiğer tartışmalı hususda
örneğin bir Y firmasına 1.12.2005 tarihinde 7 milyar TL fatura 3.12.2005 5 milyar TL fatura, 5.12.2005 tarihinde 9 milyar YTL fatura kesilmiş 4.12.2005 tarihinde ise 12 milyar çek tahsil edilmiştir. Şimdi bu 12 milyar banka tahsilatını ne ile ilişkilendireceğiz. 9 milyarını tevsik kapsamında değerlendirip 3 milyarını da 8 milyar altındaki alacağımıza değerlendirebilecekmiyiz? konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum.
Vergi Usul Kanunu
Mukteza Örnekleri

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
ANTALYA DEFTERDARLIĞI
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

SAYI :B.07.4.DEF.0.07.11/ÖZ. VUK.03/24 14.10.2003
KONU :

......

İLGİ :22.09.2003 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirket ortaklarının şirketine 10.000.000.000-TL. üzerinde borç para verip aldığı zaman, bu ödemelerin banka kayıtlarından geçip geçmeyeceği ile karşılıklı iki şirketin birbiriyle alış veriş yaptıkları zaman mahsuplaşma yoluyla hesaplarını kapatıp kapatmayacakları sorulmaktadır.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesindeki yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığı; 01.08.2003 tarihi itibariyle mükelleflerin 10.000.000.000-Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini banka, özel finans kurumları veya Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması gerektiğini kararlaştırmıştır. Bu karar 320 ve 323 sıra numaralı Vergi Usul Kanununu ile duyurulmuştur.

Bu tebliğlerle, tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilat ve ödemeleri alınmıştır.

Buna göre; şirket ortaklarının ortak oldukları şirketten alacakları ve şirkete verecekleri 10.000.000.000- Türk Lirasını aşan borç alma ve verme nedeniyle yapılacak tahsilat ve ödemelerle iki şirket arasında alış verişler nedeniyle yapılacak tahsilat ve ödemeler (Mahsup işlemleri dahil) tevsik zorunluluğu kapsamındadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Mukteza okurken işin özünü anlamaya çalışmak esastır ve bu olaylar genelde kendi şahsına munhasır olaylardır.

İki firma kendi aralarındaki teamüllere uyan karşılıklı borç ve alacaklarından dolayı mahsuplaşıyorlarsa hiç bir problem yoktur. Aralarında temlikname tarzı bir sözleşme veya protokol yaparak damga vergisini de öderlerse mahsup bu işlemine kim birşey diyebilir.

ya bu firmalar alacaklarını faktöring firması ile ya da 3. bir firma ile alacağın temliki yolu ile kaparlarsa 8.000 tl'lik tevsik sınırına kim birşey diyebilir.

Kimse ve yaptığım bu işlemi sonuna kadar savunurum.

Fakat (muktezadaki gibi) ararında organik ilişkiler olan (örtülü sermaye-kazan. maddesine girebiliecek) firmalar bu temlikname sözleşmelerini yaptıkları an, (Borçlar kanunu muvazaalı işler) maliye de herkes gibi tereddüte girecektir.

Bu muktezanın özü söz konusu şirketlerin grup firması olması, öncelikle örtülü dağıtım, muvaazaa ve en son tevsik sınırı mevzuudur.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
İkinci soruda da işin bütünlük arzetip arzetmediğine bakmak lazım. Kesilen fatura adetleri ayrı bir olay ödemesi ise ayrı bir olaydır.
 
Üyelik
27 Ağu 2005
Mesajlar
127
Sayın KAPADOKYA50

hem alıcı hem satıcımız olan firmalarda cari hesabın sonuçta (yıl sonu veya dönem sonlarında) verdiği bakiyenin banka aracılığı veya çek ile ödenmesi halinde bir sıkıntı olmayacağı görüşündeyim.


Sayın butterfly effect,

Ortaklardan banka aracılığıyla alınan 50.000.-YTL nin ödenmesi 8.000.-YTL nin altında kasa ile yapılabilir mi sizce?
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Kesinikle hem alıcımız olan ve hem satıcımız olan firmanın en son bakiyesinin banka aracılığuyal veya çek ile ödenmesinde bir problem yoktur.

Fakat grup firması vaya aynı ortağa ait firmalarsa, bu işlemlere dikkat edilmelidir.

Ortaklardan banka aracılığıyla alınan 50.000.-YTL nin ödenmesi 8.000.-YTL nin altında kasa ile yapılması hususunda: işlmeler gerçekse kesinlikle yapılabilir.
fakat yinede özüne bakmak gerekir. çnkü para bankadan alınarak gerçek nlamda finansman sağlanmıştır. yine de özüne bakmak gerekir mesela bu şirketin kasası ortak çok fazla çektiği için şişikse örtülü belirtileri vardır. tek bilinmeyenli bir problem değildir.
 

Benzer konular

Üst