(TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,713
Konum
İSTANBUL
Sevgili fromdaşlarım

Daha önceleri TFRS'nin yeni hesap planını gözden geçirmiş ve 13 Grubuna kadar gelmiştik.Daha iyi anlaşılması açısından 13-14-15 grubunu incelemeden evvel bundan sonra Standartlarıda ele alıp sizlerle beraber eksik taraflarıda araştırıp görüşlerinizide aldıktan sonra hem hesap planı hesap standartları beraber işleyip devam edelim.


TMS-2 STOKLAR STANDARDI AMAÇ

bu standartın amacı stoklarla ilgili muhasebe işlemlerini açıklamaktır.Muhasebede stokların muhasebeleştirilmesi ile ilgili temel konu,stokların bir varlık olarak muhasebeleştirilmesinde,kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleşen gelirler ile karşılaştırılacak olan ilgili maliyetin belirlenmesidir.Bu standart stok maliyetlerinin ,net gerçekleşebilir değere indirgemeyi de içererek nasıl saptanacağını ve gidere dönüşeceğini açıklar.Standart ayrıca stok maliyetlerinin oluşumu,içeriği ile uygulanacak değerleme yöntemleri hakındada bilgi verir.


KAPSAM

Bu standart; inşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle doğrudan ilişkilendirilebilen hizmet sözleşmeleri,finansal araçlar ve tarımsal faaliyetle ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler konularına uygulanmaz.Bahsedilen konularla ilgili standartlara bakılmalıdır.

TANIMLAR

A)İşin normal akışı içinde (olağan işletme faaliyetleri kapsamında)satılmak için elde tutulan;
B)Satılmak üzere üretilmekte olan ; ya da

C)Üretim sürecinde yada hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır

İleride de sık sık kullanacağımız iki terimide ayrıca burda şimdiden yazmakta fayda var

NET GERÇEKLEŞEBİLİR DEĞER:İşin normal akışı içinde,tahmini satış fiyatından ,tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının düşülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder.

GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi yada bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

SATIN ALMA MALİYETİ

Satın alma fiyatı,ithalat vergileri ve diğer vergiler(firma tarafından vergi dairesinden iade alınabilecekler hariç)ve nakliye ,yükleme,boşaltma maliyetleri ile mamül ,malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir..Ticari iskontolar ve benzeri indirimler satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapılır.
Satın alma maliyetleri içinde alış ile ilgili katlanılan faiz ve kur farkı giderleri yer almaz.Bir işletme stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir.Anlaşma,peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir.
Burada bahsedilen finansman giderleri vergi mevzuatımıza göre stokların maliyetine kaydedilmesi gereken bir giderdir..Sonuçta stoğun satıldığı yıl matrahından indirim konusu yapılabilir.Dolayısıyla stok maliyetine verilmemiş ve ilgili döneme doğrudan gider kaydedilmiş finansman maliyetlerine bakılır stok satılmışsa problem kalmaz.Stok satılmamışsa K.K.E.G yapılamlıdır. İleride göreceğimiz Borçlanma Maliyetleri standartına göre özellikli varlık niteliğinde olan ve satılabilir duruma getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren stoklar için katlanılan borçlanma maliyetleri istenirse stok maliyetine verilebilir.Bu bir zorunluluk değildir,hatt, ilgili standarta göre alternatif bir uygulamadır.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,713
Konum
İSTANBUL
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

ÖRNEK-1

A Ticaret işletmesi Ankarada faaliyette bulunmaktadır.İstanbuldan etiket fiyatı 60.000.-tl olan malları 1.10.2011 de %18 kdv dahil 59.000 almıştır.aldığı malları Ankaraya taşımak için 1.000.-tl nakliye ücreti ayrıca 100.-tl nakliye sigortası ödemiştir.Malları aldıktan sonra yıl sonuna kadar depo kirası 500.-tl ve 5.000.-tl'de Genel müdürlükte harcama yapmıştır.Bu verilere göre Ticari Malların maliyetini hesaplayalım


SATIN ALMA MALİYETİ 50.000.-TL

NAKLİYE GİDERİ 1.000.-TL

NAKLİYE SİGORTA GİDERİ 100.-TLTOPLAM MALİYET 51.100.-TL


Görüldüğü gibi genel yönetim giderleri ve depolama giderleri maliyete dahil edilmemiştir..Bu doğrudan dönem giderlerine kaydedilecektir..Alımla ilgili KDV indirim konusu yapılacaktır.


ÖRNEK-2

A işletmesi 31.10.2011 de 100.000.-tl peşin bedelli ticari malları 3 ay vadeli kredili olarak 115.000.-tl'ye almıştır.

Bu alış işlemi kaydedilirken vergi kanunlarımıza ve TDMS'ne göre Ticari Mallar tutarı 115.000.-tl borçlandırılacaktır.

Oysa TMS-2 Stoklar Standartına göre ise; vade farkı özellikli varlıklar haricinde kalan stokların alış maliyetine dahil edilmez..Dönemsellik kavramınada uygun bir şekilde vade farkları dönem giderlerine alınacaktır.

Örneğimizde 2011 ve 2012 yıllarına gider yazılacak olan faiz,bileşik faize göre hesaplanmıştır.Standartta hangi faiz formülünün kullanılacağı yada basit faizmi yoksa bileşik faizmi uygulanacağı konusunda bir hüküm yoktur.ancak diğer standartta etkin faiz yönteminin uygulanacağı bahsedilmiştir.Bu durumda bileşik faiz oranı kullanılarak dönemin finansman gideri hesaplanacaktır.


Bugünkü Değer=Gelecekteki değer/(1+i) Vadeye kalan gün/vade bazı)

Örneğimizdeki bileşik faiz oranı aşağıdaki gibi hesaplanır

Faiz Oranı=(Vadeli Değer/Peşin Değer)1/(Kalan süre/vade bazı)

Faiz Oranı= (115.000/100.000)1/(3/12)-1=1.749-1=0.749

Faiz Oranı=% 74.90

Kayıt yıllık finansal tablo düzenlendiği varsayımına göre aşağıdaki gibi yapılacaktır.


______________________________/_________________________________
153 Ticari Mallar 100.000

182 Ertelenmiş Giderler 15.000
320-Satıcılar 115.000

_______________________________/___________________________________

780-Finansman Giderleri 4.769
182-Ertelenmiş Giderler 4.769


115.000/(1.7490) 2/12=104.769 alacağın değeri

104.769-100.000=4769 2011 yılı kasım ayı vade farkı
________________________________________/_________________________________
780-Finasman Giderleri 4.991182-Ertelenmiş Giderler 4.991
115.000/1.7490)1/12 = 104.768.9 alacağın değeri

109.766-104.769=4.991


________________________________/_______________________________

322--Borçlar Reeskontu 5.234

182-Ertelenmiş Giderler 5.234


Satıcılar hesabı için Reeskont hesaplaması

____________________________________/_________________________________

780-Fianasman Giderleri 5.234
322-Borçlar Reeskontu 5.234115.000-109.766=5.234 2012 ocak ayı vade farkı

__________________________________/_________________________________

Aynı şekilde mallar vadeli olarak satılırsa da vade farkı yurtiçi satışlar hesabına değil faiz gelirleri hesabına yada bu hesaba dönemselliğe uygun olarak kaydedilmek üzere ilgili hesaplara alınır..

Örneğimizdeki alınan mallar dönem sonunda satılmamışsa 2011 yılına kaydedilen finansman giderleri için vergi ile uyumlama kaydı yapılamlıdır..Şayet bu malların tamamı satılırsa satılan ticari malların maliyeti kaydedileceği için finansman gideri olarak kaydedilen tutar da vergiden düşülebilir ayrıca vergi ile uyumlama kaydına gerek kalmaz
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,713
Konum
İSTANBUL
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

Yukardaki örneğimizde dönem sonunda stoklar satılmadığı varsayımına göre vergi açısından kabul edilmeyen 9.766.-tl vade farkı için (kasım,aralık 2011) vergi etkisi kaydı da aşağıdaki gibi yapılamlıdır.

____________________________________/___________________________________

970-Vergi Açısından Kabul Edilmeyen Giderler 9.766.-
971-Vergi Açısından Kabul Edilmeyen Giderler 9.766


________________________________/__________________________________________


284-Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.953,20


691-Vergi Gideri/Geliri 1.953,20


9.766.-*%20= 1.953,20

__________________________________/__________________________________


Saygılar

FERHAT
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
228
Konum
Adana
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

elinize. emeğinize sağlık teşekkürler örnek için
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,713
Konum
İSTANBUL
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

teşekkür ederim. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize.Bu standartları kısaca bilgimizin yettiği kadar açıkladıktan sonra
2013 gelmeden örnek bir işletme ele alıp ilk açılışı yani TFRS uygulmasını nasıl yapılacağını örneklerle açıklayamaya çalışacağım.tabi bu arada standartlarda değişiklik olursa konuyu yeniden ele alacağız.
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
228
Konum
Adana
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

bende ilk fırsatta odanın kurslarına yazılacağım önce ruhsatımı almam gerekiyor sanırım yazılabilmem için ondan sonra bende katılırım size
tabi o zamana kadar sizin bilgilerinizden faydalanmak iyi olur takipçiyim bu konunun haberiniz olsun
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
228
Konum
Adana
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

Ferhat bey ben tfrs ye göre yapılmış hesap planını bulamadım nereden bulabilirim
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

Henüz kullanacağımız hesap planı taslak olarak bile ortada yok.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,713
Konum
İSTANBUL
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

Formda ben taslağının üzerinden açıklamalar yaparak geliyorum.Formda var.Arama Motorundan ulaşabilirsiniz bir iki güne kadar onuda buraya taşıyıp demvamını getireceğim
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

Bir ara bir hesap planı ortaya atılmış ancak resmi ağızdan bunun çakma olduğu duyurulmuştu. Bildiğim kadarı ile Kagömdesk bunu hazırlayıp açıklaması gerekiyor ve onların yayınlamış olduğu bir taslak yok.
 
Üyelik
26 Eki 2006
Mesajlar
82
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

üstad %74,90 oran bulumada formulde bi eksiklimi var bi türlü sonuca ulaşamıyorum. daha açık sekilde yazabilirmisiniz.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,713
Konum
İSTANBUL
Ynt: (TMS-2) Stoklar Standart Uygulaması

Sevgili formdaşım

Lütfen geç cevap için kusura bakma.Malum işlerden dolayı biraz sıkışığız.Örneğin bugün forma hiç giremedim.Eve gelir gelmez forma girdim.Neyse biz konumuza dönelim

Hesaplama şu şekilde

Formülü tekrar yazıyorum açıklma için

Faiz Oranı= (115.000/100.000)1/(3/12)-1=1.749-1=0.749

(115.000/100.000)'den sonra başlayan 1/3/12 115.000/100.000' nin parentez üssü yani 115.000/100.000=1.15 ediyor. 1/3/12=4 eder.(3 bölü 12 rakamını sadeleştirirsen) Buda 1.15 parentez üssü 4'ür.Bunun anlamı 1.15 yan,yana 4 sefer çarp anlamındadır.Çarpımın sonucu 1.749 çıkar. -1 rakamı ise Bugünkü değer formülünün içinde olduğundan 1.749-1 yapınca (1 tam sayı olduğu için 1 rakamı tam 1 rakamın altına gelir sonuç 0.749 eder.Bununda % ile ifadesi % 74.90 eder

Ferhat
 

Benzer konular

Üst