TMSK Uygulama Genel Tebliği Çercevesinde TDHP Uygulaması Bir Örnek

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
01.01.2012 Yılından başlayarak ihtiyari 01.01.2013 tarihinde zorunlu olmak üzere Muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin çok başlı uygulmaya son vermek amacıyla 4487 Sayılı Kanunla kurulan TMSK kendisine verilen bu görev kapsamında; IFRS benimsemiş ve Türkiye Muhasebe/Finasal Raporlama Standartlarını yayımlamıştır.Ayrıca TMSK tarafından küçük ve orta ölçekli işletmeler için sadeleştirilmiş IFRS ile uyumlu KOBİLER için TFRS standartlarını yayımlamıştır.Bu kapsamda bilanço usulunde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde TMSK tarafında yayımlanan TMSK Standartlarına göre muhasebeleştirilmesi finansal tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin güvenilir,anlaşılabilir,ihtiyaca uygun,tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik niteliklernini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının yanında Tekdüzen Hesap Planın da güncellenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.Bu tebliğ finans sektörü dışında faaliyette bulunan işletmelerin uygulayacakları hesap planın açıklanmasına yöneliktir.İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece TMSK'nın Kavramsal Çercevede belirlenen ''Muhasebenin Temel Kavramlar''ına uymakla yükümlüdürler)


I-DÖNEN VARLIKLAR

10-Nakit ve Nakit Benzerleri

100-Kasa
101-Alınan Çekler
102-Bankalar
103-Verilen Çekler ve Öd.Emirleri
104-
105-Nakit ve Benzeri Yatırımlar
106-Banka Garantili Kart Alacakları
107-
108-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
109-Banka Limit Kullanımları (-)

Yukarıda Görüldüğü gibi hesap planı hemen hemen aynı fakat tek fark eskiden Kredi Kartı hesabını 108 hesapta takip eden işletmeler artık bu hesabın yerine 106 hesabı kullanacaklar.

106-BANKA GARANTİLİ KART ALACAKLARI HESABI

Bu hesap bankalarla yapılan anlaşmalar çercevesinde çok kısa bir süre (30 gün gibi) içinde bankadan tahsil edilebilir nitelik te olan ve herhangi bir risk taşımayan nakit benzeri varlık olarak kabul edilebilen kredi kartlarından alacakların izlenmesinde kullanılır.Tahsilindebanka garantisi taşımayan kredi kartı alacakları bu grupta değil alacaklar hesabında izlenir.

İŞLEYİŞİ
________

Kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar bu hesaba borç kaydedilir.Kredi kart bedelleri nakit veya hesaben tahsil edildiğinde hesaba alacak kaydedilir.Bankalara ödenen Kredı kalmıştıri Kartı Komisyon Giderleri '' 675-Finansman Faaliyetiyle İlgli Komisyon Giderleri'' Hesabına borç kaydedilir.


Örnek


Kredi kartı ile 100.-tl'lik bir satış yapıldığını ve bankanın 20-tl komiyon gideri kestiğini varsayarsak


_____________________________/________________________________

106- 118600-100 (600 hesap TMSK hes.Palnında aynı kalmıştır

368-18 (391 hes.Kdv

______________________________/____________________________________

102

675106


_______________________________/____________________________

şeklinde kayıt yapılır.
109-BANKA LİMİT KULLANIMLARI (-)


Bu hesap kasa,bankalar ve diğer nakit benzeri varlık hesaplarının kalanını düzeltir.Cari hesap şeklinde çalışan vadesiz mevduat hesaplarının (kredili mevduat hesapları) bankalar tarfından tanınan limitler dahilinde ,geçici olarak eksi kalnlara düştüğü durumlarda,ek olarak kullanılan tutarlar,BANKA KREDİLERİ hesabında değil
Nakit varlıkların tutarını düzelten bir hesap olarak bu hesapta izlenir.İŞLEYİŞİ
_______

Bankalar nezdinde açılan cari hesap şeklinde çalışan mevduat hesaplarından kullanılan çekişler mevcut tutarı aştığı durumlarda,bankanın sanki para varmış gibi işletmeye tanıdığı limitler çercevesinde yaptığı ödemeler bu hesaba alacak kaydedilir..Kullanılan limit ödediğinde bu hesaba borç kaydedilir.


ÖRNEK

30.9.2011 tarihi itibariyle banka 2.000.-tl alacak bakiyesi vermektedir.

VUK'göre bu para 300 hesaba alınır.Fakat TMSK'ya göre 109-hesaba alınır ve bu pasif tarafta (-) gösterilir.Böylece Finansal tablo okuyucusu bilanço'yu daha iyi analiz eder.


_________________________________/______________________________


102-2.000

109-2.000

______________________________/__________________________________

ödedikçe
______________________________/__________________________________

109-2.000

100/102-2.000


___________________________/______________________________________


şeklinde kayıt yapılır.


Devamı var..................
FERHAT
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: TMSK Uygulama Genel Tebliği Çercevesinde TDHP Uygulaması Bir Örnek

Ustad çok teşekkür ederiz çok güzel bir yazı devamını bekliyoruz
Ayrıca yukarıda 391 yerine 368 mı kullanmış ?
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Ynt: TMSK Uygulama Genel Tebliği Çercevesinde TDHP Uygulaması Bir Örnek

Hesap planı değişecek işte :)

17 Diğer Dönen Varlıklar
170 Devreden KDV
171 İndirilecek KDV
172 Diğer KDV
173 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar360 Ödenecek Kurumlar Vergisi
361 Ödenecek Gelir Vergisi
362 Ödenecek KDV
363
364 Ödenecek Diğer Vergiler
365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
366 Ödenecek Diğer Yasal Yükümlülükler
367 Vadesi Geçmi?, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
368 Hesaplanan KDV
369 Tecil ve Terkin Edilmiş KDV


şeklinde devam ediyor.
 
Üst