TMSK Uygulama Genel Tebliği Çercevesinde TDHP Uygulaması Devam

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
12- ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR (TİCARİ ALACAKLAR)

120-Alıcılar
121-Alacak Senetleri
122-İleri Tarihli Çekler
123-Kredi Kartlarından Alacaklar (Nakit Benzeri Varlıklarda Yer Almayanlar)
124-İlişkili Taraflardan Esas Faaliyet (Ticari) Alacaklar
125-İş sahibine Yansıtılacak Maliyetlerden Alacaklar (İnşaat Tah.İşleri)
126-Diğer Esas Faaliyetlerden Alacaklar
127-Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari)alacakları
128-Ertelenmiş Faiz Gelirleri (Esas Faaliyet (Ticari) Alacaklar Reeskontu (-)
129-Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari)Alacakları Karşılıkları (-)12- ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR (TİCARİ ALACAKLAR)

Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin esas faaliyetleri veya ticari ilişkisi nedeniyle esas faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda açılan hesaplarda izlenir.Esas faaliyet ilişkilerinden dolayı ana kuruluş,iştirak,ve bağlı ortaklıklar gibi ilişkili taraflardan olan alacaklar varsa bu grupta açılan ilişkili taraflardan alacaklar hesabında ilişkili taraf kimliğine göre ayrıntılı olarak alt hesaplarda izlenir ve dipnotlarda diğer ilişkili taraflardan alacak tutarları ile birlikte açıklanır.Vakıf,Dernek gibi kuruluşların kuruluş amaçlarına ilişkin esas faaliyet gelirlerinden olan alacakları bu grupta izlenir.

Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır

120-Alıcılar
121-Alacak Senetleri
122-İleri Tarihli Çekler
123-Kredi Kartlarından Alacaklar (Nakit Benzeri Varlıklarda Yer Almayanlar)
124-İlişkili Taraflardan Esas Faaliyet (Ticari) Alacaklar
125-İş sahibine Yansıtılacak Maliyetlerden Alacaklar (İnşaat Tah.İşleri)
126-Diğer Esas Faaliyetlerden Alacaklar
127-Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari)alacakları
128-Ertelenmiş Faiz Gelirleri (Esas Faaliyet (Ticari) Alacaklar Reeskontu (-)
129-Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari)Alacakları Karşılıkları (-)

yer alır .Önemi bakımnından 120 ve 121 hesabın işleyişi TDHP aynı olduğu için diğer hesaplar hakkında bilgilerimizi paylaşalım.


122-İleri Tarihli Çekler
__________________

Bu hesap şekil açısından çek olmakla birlikte özü itibariyle senetli alacak niteliği olan ve taşıyıcıya on iki aylık süre içinde ibraz edilecek ileri tarihli çeklerin izlenmesinde kullanılır.

İŞLEYİŞİ
_________

İşletme tarafından ileri tarihli çekler alındığında bu hesaba borç, çekler tahsil edildiğinde veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.


Örnek
_____

İşletme 100.-tl KDV hariç mal satmış karşılığında çek almıştır.


___________________________/_________________________

120-118


600-100

368-18
________________________/_______________________

122-118.-


120-118
_______________________/________________________

102/320-118
122-118

İleri vadeli çekin bankadan tahsili veya satıcıya ciro edilmesi
_________________________/___________________________
124-İlişkili Taraflardan Esas Faaliyet (Ticari) Alacaklar
__________________________________________

Bu hesap işletmenin ilişkili taraflara yaptığı esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan en fazla on iki ay vadeli alacakların izlenmesi için kullanılır.İlişkili tarafların kimler olduğunu yukarıda
belirtmiştik.Burda asıl dikkat edilmesi gereken konu ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemlerin örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırmasını konu olmasını önlemek amaçlıdır.İlerde TMSK hesap planını işlerken Normal Personel alacak ve borçları ile Kilit Personel dediğimiz Yönetici kişilerin borçlarını ve alacaklarınıda ayırıma tabi tutacağız.

ÖRNEK
_______

İşletme iştiraki olan X firmasına mal satmıştır


______________________________/__________________________

124


600

368
____________________________/_______________________

şeklinde kayıt yapılır.
127-Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari)alacakları
_____________________________________

Bu hesabın açıklaması ve işleyişi eski TDHP olan 128 hesabın çalışması ile aynıdır129-Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari)Alacakları Karşılıkları (-)
________________________________________________

Bu hesabın açıklaması ve çalışması eski TDHP 129 hesapla aynıdır.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
Ynt: TMSK Uygulama Genel Tebliği Çercevesinde TDHP Uygulaması Devam

128-Ertelenmiş Faiz Gelirleri (Esas Faaliyet (Ticari) Alacaklar Reeskontu (-)
_____________________________________________________________

bu hesap esas faaliyetlerden ticari alacaklar grubunda yer alan senetli veya senetsiz alacaklar dahil edilmiş olup da gelir yazılması gelecek aylara ertelenmiş bulunan tutarların izlenmesinde kullanılır.bu hesaptaki tutar esas faaliyet ticari alacaklarını dönem sonu itibariyle itfa edilmiş maliyet tutarına indirger.hesap mal ve hizmet satışlarından (esas faaliyetlerden) doğan alacak tutarlarının nominal tutarları ile tahsilat dönemlerine göre emsal faiz oranı veya etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanmış bugünkü değerleri arasındaki farkı gösteren henüz gerçeklememiş olan faiz gelirlerinin (vade farklarının) izlenmesinde kullanılır.

İŞLEYİŞİ
_______

kredili satış nedeniyle ortaya çıkan ve finansman niteliği taşıyan gelecek aylara ait vade farkları satışın yapılması aşamasında bu hesaba alacak kaydedilir.İlgili dönemlerde o döneme düşen tutarın ''663-Vade Farkı Gelirleri (Esas Faal.Alacaklar Reesk. Faiz Gelirleri) hesabına aktarılmasında ise borç yazılır.alacağın değersiz alacak haline gelmesi durumunda bu hesaptaki tutar alacak tutarından indirilir kalan tutar zarar yazılır.
Ertelnmiş faiz gelirleri tutarı:esas faaliyet (ticari) alacağının nominal tutarı ile emsal faiz oranına göre hesaplanmış bugünkü değeri arasındaki farktır.Heray sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç kaydedilerek ,''663-Vade Farkı Gelirleri (Esas Faal.Alacaklar Reesk. Faiz Gelirleri) hesabına alacak yazılır.Bu hesabın kalanı esas faaliyet (ticari) alacaklarının itfa edilmiş maliyet tutarıyla raporlanmasına olanak vermek üzere finansal durum tablosunda(Bilanço) esas faaliyet (ticari) alacaklarından indirim unsuru olarak gösterilir.


Devamı ve Örnek YARIN
 
Üyelik
22 Eyl 2011
Mesajlar
12
Ynt: TMSK Uygulama Genel Tebliği Çercevesinde TDHP Uygulaması Devam

Tebrikler, daha fazla bilgi
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
228
Konum
Adana
Ynt: TMSK Uygulama Genel Tebliği Çercevesinde TDHP Uygulaması Devam

ellerine sağlık üstat sayende bişeyler öğreniyoruz allah razı olsun senden
 
Üst