turkcell

Toplama Yapılmayan Haller

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
Değerli forumdaşlar,

GVK'un "Toplama Yapılmayan Haller" konusunu düzenleyen 86.maddesinin 1.fıkrasının 1.bendinin 2. ve 3.alt bendi kapsamında ele alınan ücretler konusunda çelişkiye düşmüş durumdayım.Şimdi ben bir çalışan olarak tevkifata tabi tutulduktan sonra;

1.İşverenden : 13,500 YTL
2.İşverenden : 8,500 YTL ve
3.İşverenden : 6,000 YTL aldığımı düşünürsem acaba hangi kriterlere göre beyanda bulunacağım yada bulunmayacağım.GVKun 86.maddesinin 1.fıkrasının 1.bendinin 2.alt bendine göre mi yoksa 3. alt bendine göremi işlem yapmam gerekiyor?

Saygılarımla,
 
Üyelik
8 Eyl 2005
Mesajlar
85
Sayın Özcan ;

İlgili 86/1-b maddesini uygulayacaksınız.
Çünkü...
ilgili maddenin ( c ) bendine göre beyan sınırına bakılırken...örneğin 2 işverenden alınan ücret toplamına bakılıyor....Oysa ( b ) bendinde birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamına bakılıyor...Dolayısı ile verdiğiniz örneğe göre...
1.Durum ( 3.işverenin olmadığını düşünürek cevaplıyorum...)
c bendine göre işlem yaparsanız...
13.500,00+8.500,00 = 22.000,00 YTL beyan sınırı aşılıyor....beyanname verilmesi gerekir...

2.Durum ( 3.işverenin olmadığını düşünürek cevaplıyorum...)

b bendine göre işlem yaparsanız...
ikinci ve sonraki işverenden alınan ücretler toplanır....
14.000,00 YTL beyan sınırının altında kaldığı için , sadece 8.500,00 YTL dolayısı ile beyanname vermezsiniz...

3.Durum ( her 3 işverenden alınan ücretlerin tamamı için cevaplıyorum...)
sonuç olarak b bendine göre işlem yaparak örneğinizin cevabı şudur...

2.işverenden alınan ücret = 8.500,00 YTL
3.işverenden alınan ücret = 6.000,00 YTL
Toplam 14.500,00 YTL beyan sınırı aşılıyor...

Beyannameye dahil edilecek ücret gelirleri toplamı...

13.500,00 + 8.500,00 + 6.000,00 = 28.000,00 YTL

Bu karışıklığa 4962 sayılı yasa ile yapılan değişiklik neden olmuştur...16 no.lu GVK sirkülerinde c bendi dikkat alınmadan, b bendine göre örnek verilmiştir.

Saygılarımla...
 
N

nane

Ziyaretçi
en yüksek ücreti 1. işveren olarak seçecek ve hesap dışında tutacaksınız.
diğerlerini topladığınızda beyan sınırını geçiyorsa yıllık beyan ile beyan edeceksiniz.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
615
Konum
istanbul
Celal Özcan' Alıntı:
...................................................GVKun 86.maddesinin 1.fıkrasının 1.bendinin 2.alt bendine göre mi yoksa 3. alt bendine göremi işlem yapmam gerekiyor?

Saygılarımla,

Sayın Stajdaşım Özcan

eğer soru buysa kanun metninden b bendi olacağı açıktır. çünkü c bendinde b bendindeki ücretlere ilaveten menkul ve gayrimenkul sermaye iratları işin içine giriyor. sorunda ise bu argümanlar yok.

G.V.
Madde: 86
.............

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)(***),

c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,

ama soru hangisini toplamaya almamam gerek ise;

burada farklı görüşler var

1-işe başlama tarihini esas alanlar (İsmail TEKKOYUN Y.Dergisi haziran 2003 sayı 126

2-asli ve mutad hangi mesleğin icra edildiği vede vergi dairesinden görüş istemekde fayda olacağı belirttikden sonra kendisinin takdir edebileceği (Emriye AKCAYOL M.S.Y Dergisi Ağustos 2003 sayı:397

Sayın AKCAYOL'un takdir edebileceği görüşüne katılıyorum. şöyleki madde "birinciden sonraki" demiyor birden sonraki diyor.

dolayısıyla Sayın nanenin dediği gibi en yükseyi kenara alabiliriz

saygıyla
 

Benzer konular

Üst