Trafikten Çekilen Araçlar

Üyelik
22 Tem 2008
Mesajlar
4
Arkadaşlar 04/2008 ayında trafikten çekilen kamyon 07/2008 ayında noter satışı ile satılmıştır.
Kamyon sahibi faturayı trafikten çekiş tarihinde mi noter satışının yapıldığı günmü kesecektir.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,058
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Trafikten çekilen araçlar

Merhaba ;


Temmuz ayının hangi günü noter satış senedi yapıldı ise en geç takip eden yedi gün içerisinde de faturayı düzenlemek zorundasınız.
 
Üyelik
22 Tem 2008
Mesajlar
4
Ynt: Trafikten Çekilen Araçlar

06/2008 ayında vergi mükellefiyetim sona ermiştir. BUna göre ft kesilme tarihi değişecekmi acaba
 
Üyelik
23 Ara 2007
Mesajlar
56
Ynt: Trafikten Çekilen Araçlar

siz terk ettiğinizde vergi dairesine faturalarını iptal etmeden önce araç faturasını kendi adınıza düzenleyecektiniz.(Vergi açısında ) eğer kesmemişsen ve vergi daireside faturaları iptal etmişse ve kesilecek yaprak yoksa ileride sıkıntı çekersin faturayı kesmedin diye (kdv ve gelir vergisi açısında) fazla zaman geçmeden gerekli düzeltmeleri yap.
 
Üyelik
22 Tem 2008
Mesajlar
4
Ynt: Trafikten Çekilen Araçlar

arkadaşlar esas sorun şu, burada 3 tarih ön plana çıkıyor.
trafikten çekiş tarihi 04/2008
işi terk tarihi 06/2008
noter ile satış tarihi 07/2008
Bence trafikten çekiş tarihinde fatura kesilecek.Mükellefin evindeki buzdolabından farkı kalmıyor kamyonun.
işi terk ettiğinde zaten çıkışı yapılmıştı, envanterinde gözükmüyordu.
daha sonra noter satışı ile satarsa ft kesmeyecek. keserse alan kdv indirimi yapar,
halbuki kamyonu alanın kdv indirimi yapmaması lazım. çünkü o kamyonun faturası 04/2008 ayında mükellef kendi üzerine kesti faturayı ve kdv yi sıfırladı.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Trafikten Çekilen Araçlar

Alan açısından nihai tüketiciden herhangi bir şey alımından farkı yoktur. Satıcı noter senedi hariç bir şey düzenlemeyecek.
 
Üyelik
22 Tem 2008
Mesajlar
4
Ynt: Trafikten Çekilen Araçlar

teşekkürler arkadaşlar
40 yıllık muhasebeci olarak bu uygulamayı kimseye dinletemedim. mükellef 07/2008 ayında faturayı kesti verdi .
Ben de defterlerini paketleyip kendisine verdim.
Bence trafikten çekildiği anda faturanın kesilmesi gerekir.
Bu konuda herhangi bir mükteza varsa öğrenmek isterim. herkes gibi bende hata yapabilirim.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Ynt: Trafikten Çekilen Araçlar

Sayın taracar,

Konu ile doğrudan ilgili olmasa da katıldığım yorumunuzu doğrulayacak bir özelge;

-----------------------------------
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.04.DEF.034.20/VUK-1/11567 14/07/2005*5346

KONU: Çalınan araç için fatura kesme ve KDV beyan etme zorunluluğu .
????????????????..
İLGİ : ???????Gelir Müdürlüğüne verilen tarihsiz dilekçeniz.
İlgi dilekçenizde 26/04/2005 tarihinde aracınızın çalındığı, bir aylık bekleme süresinden sonra karakoldan bulunamadığına dair zabıtı alıp taşıtlar vergi dairesinden aracınızın kaydını sildirdiğiniz; ancak vergi dairesine başvurarak mükellefiyet kaydınızı sildirmek istediğinizde belge iptali sırasında araç ile ilgili fatura kesmeniz ve Katma Değer Vergisi beyan etmeniz gerektiğinin söylendiği belirtilerek bu konular hakkında görüş talep edilmektedir.

Sorulan hususlarda ???????.Gelir Müdürlüğünün ?/07/2005 tarih ve ?. sayılı yazısında belirtilen görüşü de dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesinde ?Ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu? hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebileceği,
Kanunun 30/c maddesinde ise deprem veya sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Katma değer vergisinin genel prensibinde vergi indirimi, mal ve hizmetlerin alınışında ödenen katma değer vergisinin mal satışında veya hizmetin ifasında tahsil edilen katma değer vergisinden mahsup işlemidir. Bu prensiple mal veya hizmetin satışıyla yaratılan katma değer vergilendirilmiş olmaktadır.
Zayi olan mallarda satış söz konusu olmadığından yaratılan bir değerden söz edilemeyeceği için alışlarına ilişkin verginin diğer mal ve hizmet satışlarında hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 160. maddesinde işi bırakan mükelleflerin keyfiyeti Vergi Dairesine bildirmeye mecbur oldukları 161. maddesinde ise ?Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, ticari plakalı nakil vasıtalarından dolayı mükellefiyet terki için söz konusu vasıtaların satılması veya trafikten çekilmesi ile bunlara ilişkin satış faturası, noter satış senedi veya hurda belgesinin ilgili vergi dairesine ibrazı şarttır.

Öte yandan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 42. maddesinde, aracın çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla araç sahibinin istemesi halinde, Savcılık veya Mahalli Zabıtadan aldığı çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçenin alınarak vergi kaydının kapatılacağı belirtilmiştir.

Yine, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229?uncu maddesinde; ?Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.? hükmü yer almaktadır.

Bu durumda zayi olan mallarda satış söz konusu olmadığından, dolayısıyla bir Katma Değer Vergisi de yaratılamayacağından söz konusu araçla ilgili olarak Katma Değer Vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu aracın çalındığını belirten adli makamlarca düzenlenen belgelerin trafiğe işletilip trafik sicilinden alınacak belgelerin vergi dairesine ibrazı halinde mükellefiyetinizin aracın çalındığı tarih itibariyle terkin edilmesi mümkün bulunmakta olup, eğer sigorta şirketinden kasko bedeli alınmışsa bu tutar üzerinden; eğer alınmamışsa aracın emsal bedeli üzerinden fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
-----------------------

Trafikten çekme, geçici olarak trafikten alıkoyma, genellikle oto alım-satım işlerinde satıcının, ticari amaçla alan alıcı tarafından aracın kendi üzerine tescilinin yaptırılmaması durumlarında kullanılmaktadır.

Benzer şekilde geçici olarak trafikten çekmeyi, taşıtı olan vergi mükellefleri de durumlarına uygun olarak kullanmaktadır. Ancak yanlıştır.
 
Üst