Tubitak Teşvik Muhasebe Kayıtları

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
968
Konum
istanbul
Firmamız yeni bir makina icat i için tubitak tan teşvik alacak
Bu durumda bu makina yapımı için yapilacak işçilik ve malzeme maliyetleri yıl içinde hangi hesapta izlenecek yıl sonu hangi hesaba atılacak ve is bittiğinde hesap nasıl sonlanacak
Yine tubitak tan gelecek bedeller yine hangi hesapta izlenecektir
Teşekkürler
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,800
Konum
İSTANBUL
Sayin serhanserhan

Eger makinayi satmak amacli uretecekseniz 150-151-152-710-720-730 hesaplari kullanacaksiniz. Eger yatirim amacli ise 258 hesabi kullanacaksiniz.
Bu arada TUBITAK' tan gelen tesvik icin;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinde de her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Gelir vergisi kanunun 37. Maddesinde ticari kazançlar şu şekilde tanımlanmıştır;

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı kazançlar ticari kazanç sayılır:

1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesinden;

2. Coberlik işlerinden;

3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden;

4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden;

5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden;

6. Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar.

7. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar.

Kollektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası) veya usullere göre tespit edilir.

Özel okul ve hastanelerle benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı, serbest meslek kazançlarını da işletmenin kayıtlarına ithal edebilirler.

Buna göre, sağlanan hibe tutarının ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilmesi ve vergilendirilmesi gerekmektedir.
 

Benzer konular

Üst