Turizm Acentası Yurtdışı Bilet Satışı

Üyelik
21 Mar 2009
Mesajlar
94
Konum
İstanbul
Arkadaşlar Merhaba,

Turizm firmasında yurtdışı bilet satışları, ve yurtdışı bilet komisyon gelirleri şeklinde kesilen faturalar var. Bu faturaları 601 hesaba işliyorum. Doğru mudur? Ve KDV beyannamesinde gösterilmeli midir? Gösterilmeli ise hangi bölümde gösterilmelidir?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Turizm acentası yurtdışı bilet satışı

Doğru değil. Bilet muhasebesi farklıdır. Bilet bedelleri seyahat acentasının geliri değildir. Bu nedenle "SATIŞ " değildir.


Bu biletlerden alınan HİZMET BEDELİ" seyahat acentasının komisyon geliri olarak düşünülmelidir.Bu komisyon bedellerini de yurt dışı biletler için önce beyannemeye ekleyecek sonra istisnalar bölümünde düşeceksiniz.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
16 Haz 2006
Mesajlar
52
Konum
istanbul
Ynt: Turizm acentası yurtdışı bilet satışı

Sayın NGUROY
Maalesef idare sizin gibi düşünmüyor. İşin özüne baktığınızda mantıklı olan sizin düşünceniz.

Sayın ATCHSEGU80
Yurtdışı faturalarını direkt 601 hesaba atın. Beyannamede İstisnalar kısmında uluslararası taşımacılık satırında gösterin.
Yurtiçi faturlarında kdv hariç tutar 600 hesaba atın. Ayrıca üzerinden kdv hesaplanmayan "alan vergisi" tutarını beyannamede "özel matrah şeklinde..." satırında gösterin.

Buna karşılık havayolu şirketlerinden aldığınız devre sonu raporlarını alış faturası gibi işlemen gerekecek.

Ben bu şekilde uyguluyorum.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Turizm acentası yurtdışı bilet satışı

erdem ' Alıntı:
Sayın NGUROY
Maalesef idare sizin gibi düşünmüyor. İşin özüne baktığınızda mantıklı olan sizin düşünceniz.

Sayın ATCHSEGU80
Yurtdışı faturalarını direkt 601 hesaba atın. Beyannamede İstisnalar kısmında uluslararası taşımacılık satırında gösterin.
Yurtiçi faturlarında kdv hariç tutar 600 hesaba atın. Ayrıca üzerinden kdv hesaplanmayan "alan vergisi" tutarını beyannamede "özel matrah şeklinde..." satırında gösterin.

Buna karşılık havayolu şirketlerinden aldığınız devre sonu raporlarını alış faturası gibi işlemen gerekecek.

Ben bu şekilde uyguluyorum.

Bu kanıya nerden vardınız.?
İdare tam da benim söyledğim gibi uygulama yapıyor. Bunu ben defalarca tuygulamada teyit ettim.
Hatta daha önce sizin söyledğiniz gibi uygulama yaparken büyük kdv cezaları yedik. Sonuçta dava açtık ve kazndık. Uyglama da bilet bedeli asla acentanın geliri değildir.
Zaten son dönemlerde biletlerde komisyon kalktı "Hizmet bedeli " konuldu. Dolayısyla acentanın geliri bu hizmet bedelidir.
Bunu 600 ve 601 hesaba alırsanız mantıklı olabilir.
Ancak biletin kendisi acentası satış hasılatı asla değildir.
 
Üyelik
16 Haz 2006
Mesajlar
52
Konum
istanbul
Ynt: Turizm acentası yurtdışı bilet satışı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(TASLAK)

Bilindiği üzere, 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin(1) I bölümünde hava yolu taşımacılığında kullanılan yolcu biletleri ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve hava yolu taşımacılığı yapanların, gerek yurt dışı gerekse de yurt içi uçuşlarına ilişkin IATA (Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği) kuralları çerçevesinde satış işlemlerine ait kayıtlarının dayanağı olarak tanzim edilen yolcu taşıma biletlerinin düzenlenmesindeki esaslar belirlenmişti.

Hava yolu taşımacılığında yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında kullanılan yolcu biletlerinin tanzim edilmesinde uyulacak usul ve esasların yeniden belirlenmesi işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

1. HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN YOLCU BİLETLERİ

Uluslararası tarifeli hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi hava yolu şirketleri tarafından, IATA standartlarına göre yolcu taşıma biletleri düzenlenmekte ve havacılıkla ilgili uluslararası mevzuata uygun olarak, bilet üzerinde bulunması zorunlu bilgileri içeren ve IATA standartlarına göre basımı gerçekleştirilen yolcu biletleri kullanılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecbur olduğu; dördüncü fıkrasında, Maliye Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirleyebileceği; 233 üncü maddesinde de birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları veya hizmet bedellerini perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletleri ile tevsik edecekleri belirtilmiştir.

Anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin 1 numaralı bendinde; "Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; ...", 3 numaralı bendinde ise "Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, ..." Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükümleri bulunmaktadır.

Söz konusu maddelerin Bakanlığımıza verdiği yetkilere dayanılarak hava yolu taşımacılığı yapanların, gerek yurt dışı gerekse de yurt içi uçuşlarına ilişkin IATA kuralları çerçevesinde satış işlemlerine ait kayıtlarının dayanağı olarak tanzim edilen yolcu taşıma biletlerini aşağıdaki esaslara uygun olarak düzenlemeleri uygun bulunmuştur.

1.1. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri

Hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi şirketler tarafından, aşağıdaki asgari bilgileri içeren ve fatura yerine geçen "Elektronik Yolcu Bileti" düzenlenebilecektir.

Bu biletlerde;

a)- Düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası,

- Yolcunun adı-soyadı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, T.C. Kimlik numarası,

- Düzenlenme tarihi,

- Seri ve sıra numarası (seri no olarak bileti düzenleyen her müstakil şube veya acentenin harf veya rakamlardan oluşan kod numarası, sıra numarası olarak da havayolu şirketinin IATA nezdindeki kod numarası ile başlayan toplam 13 haneli bilet numarası)

- Yapılan hizmetin nevi ve tutarı

yer alacaktır.

b) Havayolu şirketleri özellikleri yukarıda tarif edilen Elektronik Yolcu Biletlerini basılı kâğıt kullanmadan ve çıktı almadan düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde düzenlenen biletler yolculara elektronik ortamda gönderilebilecektir.

c) Seri ve sıra numaraları biletin elektronik olarak düzenlenmesi esnasında verilecektir.

d) Bilet bilgileri havayolu şirketleri tarafından elektronik ortamda muhafaza edilecektir.

1.1.1. Havayolu Şirketlerinin İnternet Siteleri ve Çağrı Merkezleri Aracılığıyla Yapılan Satışlar

Havayolu şirketlerinin, internet sitelerinde yer alan bilet satın alma süreçlerini, yolcu bilgilerinin kaydedildiği aşamada bilet alan kişiye/kişilere Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup tutarını vergi kanunları uyarınca gider kaydetmek üzere bilet alıp almayacaklarının sorulacağı; alınacağı bilgisinin girilmesi durumunda yolcuların veya çalışanı/ortağı vb olmaları sebebiyle hesabına yolculuk yaptıkları mükellefin adı soyadı/unvanı, vergi dairesi ve TC Kimlik/vergi kimlik numarasının kaydedileceği bir alanın görüneceği şekilde düzenlemeleri gerekmektedir. Bu düzenlemenin işbu Tebliğin yayımından itibaren 1 ay içinde yapılması mecburidir.

Yolcuların, bilet tutarını vergi kanunlarına göre gider kaydedebilecek olmaları sebebiyle yukarıda tarif edilen alanı doldurmaları halinde, elektronik bilet üzerinde yolcuya ait bilgilere ilaveten hesabına yolculuk yaptığı mükellefin de bilgileri yer alacaktır. Yolcunun kendisinin, tutarı gider kaydedebilecek bir mükellef olması halinde kendi bilgileri haricinde ayrıca bilgiye yer verilmesine lüzum olmadığı tabiidir.

Bilet tutarını gider kaydedebilecek olan mükellefler kendilerine elektronik ortamda gönderilen biletlerin çıktısını alarak muhafaza ve gerektiğinde ibraz edeceklerdir.

Havayolu şirketlerinin çağrı merkezleri aracılığıyla alınan biletler için de, yolcuya bu bölümün birinci paragrafında izah edildiği şekilde gider kaydedilip kaydedilmeyeceğinin sorulması, olumlu cevap alınması halinde yolcu bilgilerine ilaveten mükellef bilgilerinin de alınması gerekmektedir. Bu şekilde oluşturulan biletler yolculara elektronik ortamda gönderilebilecek, mükellefler de bu biletleri çıktı almak suretiyle muhafaza edeceklerdir.

1.1.2. Havayolu Şirketlerinin Acenteleri Aracılığıyla Yapılan Satışlar
Havayolu şirketlerinin acenteleri aracılığıyla yapılan satışlarda, acenteler, bilet alanların bu Tebliğin 1.1.1. bölümünde izah edildiği gibi bilet tutarlarını gider kaydedebilecek olmaları halinde yolcuların veya hesabına yolculuk yaptıkları mükelleflerin adı soyadı/unvanı, vergi dairesi ve TC kimlik/vergi kimlik numarası bilgilerini almak zorundadır.

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin 1 numaralı bendinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden, acentelerin bilet alan kişilere (232 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrasında sayılanlar) bilet bedeli ile aracılık bedelinin toplamından oluşan ve kanunun 230 ve 231 inci maddelerine uygun olarak fatura düzenlemeleri; faturanın ekinde havayolu şirketlerinin sistemleri tarafından üretilmiş ?Elektronik Seyahat Belgesine? yer vermeleri ve faturada yer alan tutarı hâsılat hesaplarına intikal ettirmeleri, havayolu şirketi tarafından elektronik ortamda kendilerine gönderilen ?Elektronik Seyahat Belgesinin? bu Tebliğin 1.1 bölümünde sayılan bilgileri ve acentenin unvanı ile vergi/TC kimlik numarasını ihtiva etmesi şartıyla bu belgede yer alan tutarı gider hesaplarına intikal ettirmeleri uygun görülmüştür.
1.2. Elektronik Ortam Dışında Düzenlenecek Yolcu Biletleri

IATA üyesi olup hava yolu taşımacılığı yapan mükellefler, elektronik ortamda bilet düzenleyebilecekleri gibi mevcut uygulamada düzenlenen, IATA kuralları çerçevesinde tanzim edilen yolcu biletlerini de kullanabileceklerdir.

Vergi Usul Kanununun 227 ve mükerrer 257 nci maddelerinin vermiş olduğu yetkilere istinaden bu biletlerin fatura yerine geçen belge olabilmesi için, biletlerde düzenleyenin adı- soyadı/unvanı, yolcunun adı-soyadı, düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası (seri no olarak bileti düzenleyen her müstakil şube veya acentenin harf veya rakamlardan oluşan kod numarası, sıra numarası olarak da havayolu şirketinin IATA nezdindeki kod numarası ile başlayan toplam 13 haneli bilet numarası), yapılan hizmetin nevi ve tutarının bulunması zorunludur. Söz konusu biletler en az iki örnek olarak düzenlenecek, ikinci örnekleri saklanacaktır.

1.3. Düzenlenecek Yolcu Biletlerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması

Hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi şirketler ile ilgili katma değer vergisi, bu faaliyetleri yürütenler tarafından bilette gösterilen vergi dâhil tutar üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplanıp beyan edilecektir. Yurt dışı taşımalarda katma değer vergisi hesaplanıp beyan edilmeyeceği tabiidir.
Bu tebliğin 1.1.2 bölümünde yer alan esaslara göre acenteler aracılığıyla yapılan satışlarda acenteler hava yolu şirketi tarafından sistemleri aracılığıyla kendi adlarına düzenlenen ?Elektronik Seyahat Belgesinde? yer alan katma değer vergisini iç yüzde yoluyla hesaplayıp indirim konusu yapacaklardır. Diğer taraftan, yolcular adına düzenleyecekleri faturada yer alan bilette yer alan vergi dâhil tutar üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplayacakları katma değer vergisini de beyan edeceklerdir.
Hava yolu taşımacılığı hizmetinden yararlanan katma değer vergisi mükellefleri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve müteakip maddelerinde düzenlenen vergi indirimine ilişkin hükümlere bağlı kalmak şartıyla, bilette gösterilen vergi dâhil tutar üzerinden iç yüzde yoluyla hesapladıkları vergiyi indirim konusu yapabileceklerdir.

1.4. Yolcu Biletlerine İlişkin Bilgi Verme

IATA üyesi olup hava yolu taşımacılığı yapan mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığının duyuracağı esaslar dâhilinde, yukarıda belirlenen esaslara göre düzenlenecek biletlerle ilgili Başkanlığa bilgi vermekle mükellef olacaklardır.

2. Elektronik Biletlerin Sorgulanması

Havayolu şirketleri sistemlerini, acenteleri aracılığıyla düzenlemiş oldukları dâhil bütün biletlerinin, 13 haneli sıra numaraları anahtar alan olarak kullanılmak suretiyle müşterilerinin ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin erişilebileceği hâle getirmeye bu tebliğin yayımından itibaren 1 ay içerisinde mecburdurlar.

3. Cezaî Müeyyide

Bu Tebliğde veya 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslara uymayanlar adına Vergi Usul Kanununda yer alan cezaî müeyyideler tatbik edilecektir.

Tebliğ olunur.


Gelir İdaresi Başkanlığı[tt_news]=1928&tx_ttnews[backPid]=749&cHash=714885f6b9
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Turizm acentası yurtdışı bilet satışı

Bu yeni bir Tebliğ taslağı her halde . Şu anda yayınlanmış ve geçerli olan bir uygulama düzenlenmesi değil. Çünkü 334 nolu tebliğde bu açıklamalar yok.


"I.1. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri

Hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi şirketler tarafından, aşağıdaki asgari bilgileri içeren ve fatura yerine geçen "Elektronik Yolcu Bileti" düzenlenebilecektir.

Bu biletlerde;

a)- Düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası,

- Yolcunun adı-soyadı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, T.C. Kimlik numarası,

- Düzenlenme tarihi,

- Seri ve sıra numarası (seri no olarak bileti düzenleyen her müstakil şube veya acentenin harf veya rakamlardan oluşan kod numarası, sıra numarası olarak da havayolu şirketinin IATA nezdindeki kod numarası ile başlayan toplam 13 haneli bilet numarası)

- Yapılan hizmetin nevi ve tutarı

yer alacaktır.

b) Havayolu şirketleri yukarıdaki bilgileri içerir basılı kağıt kullanmak veya kaşe ya da damga tatbik etmek, acenteler de kaşe basmak ve imza atmak suretiyle bilet düzenleyeceklerdir.

c) Seri ve sıra numaralarının matbaa baskılı olması zorunlu olmayıp, bu numaralar bilgisayar kullanılarak biletin düzenlenmesi esnasında kaydedilebilecektir.

d) Biletler bir örnek düzenlenebilecek, bilet bilgileri elektronik ortamda saklanacaktır"
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,532
Konum
İstanbul
Merhaba
a-) Seyahat acentasının yurtdışı biletlerde geliri , daha sonradan havayolu şirketine kestiği komisyon faturası mıdır ?
b-) Yurt ici biletlerde ise servis bedeli midir sadece ?
c-) Yurtdışı bilet satışları için düzenlenen komisyon faturası kdv beyannamesinde nerede gösterilir ?
d-)Yurt ici biletlerde servis ücreti kısmını mı sadece kdv beyannamesinde beyan ediyoruz ?

Çok Teşekkür ederim Saygılarımla
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Merhaba
a-) Seyahat acentasının yurtdışı biletlerde geliri , daha sonradan havayolu şirketine kestiği komisyon faturası mıdır ?
b-) Yurt ici biletlerde ise servis bedeli midir sadece ?
c-) Yurtdışı bilet satışları için düzenlenen komisyon faturası kdv beyannamesinde nerede gösterilir ?
d-)Yurt ici biletlerde servis ücreti kısmını mı sadece kdv beyannamesinde beyan ediyoruz ?

Çok Teşekkür ederim Saygılarımla


a-Komisyon faturası ve ayrıca varsa hizmet bedeli.
b-Yurt içi bilet servis bedeli, + eğer promosyon , teşvik v.b extra gelir varsa bunlar .
c-Bunlar yurt dışı taşımacılık istisnasıdır.
d-Evet yurt içi biletlerden alınan hizmet servis bedeli kdv matrahıdır. (bilet bedeli kdv matrahında değildir.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,532
Konum
İstanbul
Üstad siz bu sektörde çok tecrübelisiniz. Bizim mükellefimiz ortalama ayda 1000 fatura kesiyor, 80-90 arası iptal oluyor. Diğer sektörlere göre iptal oranı yüksek. Sizce normal midir ?
Saygılarımla
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Üstad siz bu sektörde çok tecrübelisiniz. Bizim mükellefimiz ortalama ayda 1000 fatura kesiyor, 80-90 arası iptal oluyor. Diğer sektörlere göre iptal oranı yüksek. Sizce normal midir ?
Saygılarımla


%08-9 oranında oluyor. Bilet satışı için bu oran bence gayet normaldir.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,532
Konum
İstanbul
Teşekkür ederim. Sektörde vergi kaybı en çok sanırım kdv matrahına dahil olmayan kalemlere kaydırarak oluyor sanırım.

Hizmet bedeli tutarı düşük tutularak, alan vergisi üzerinden tahsilat yapılıyor. Hizmet bedelinde bir sınır veya bir oran var mıdır ?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Teşekkür ederim. Sektörde vergi kaybı en çok sanırım kdv matrahına dahil olmayan kalemlere kaydırarak oluyor sanırım.

Hizmet bedeli tutarı düşük tutularak, alan vergisi üzerinden tahsilat yapılıyor. Hizmet bedelinde bir sınır veya bir oran var mıdır ?

Bu pek mümkün değil. Alan vergileri standarttır. her alan için ayrı ayrı önceden belirlenmiştir. Faturada değiştirmek imkanı yoktur. Ayrıca bilet satışında hiç vergi kaçağı yoktur. Çünkü kaynaktan bellidir.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,532
Konum
İstanbul
Sayılı olarak alınan koçan kadar fatura kesilmemesi gibi risk var mıdır Nizam Bey ?
Saygılarımla
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Teşekkür ederim. Sektörde vergi kaybı en çok sanırım kdv matrahına dahil olmayan kalemlere kaydırarak oluyor sanırım.

Hizmet bedeli tutarı düşük tutularak, alan vergisi üzerinden tahsilat yapılıyor. Hizmet bedelinde bir sınır veya bir oran var mıdır ?

Sayın Day-Dream,

Sorunuza farklı kulvardan yine kanun maddeleri ile cevap verecek olursak.Sayın nizam bey'İn belirttiği gibi alan vergisi her alanın önceden belirlenmiştir sabittir ve üzerinde değişiklik yapılamaz.Hizmet bedelinde (Service Charge/ SC) elbette bir sınır mevcuttur.KDV matrahına dahil olmayan kalemlere kaydırarak vergi kaybı oldugunu belirtmişsiniz uçak biletlerinde KDV hesaplanmayan tek işlem kalemi alan vergisidir kaldıki o tutarda sabittir,uçak biletlerinde vergi kaybına ihitimal verecek durum pek mevcut degildir.

Sayın nizam bey bilir 01.09.2014 tarihinde hizmet bedellerinin ayrı tahsil edilmesi çıkan karar ve yine 49 seri no lu KDVT ile 1618 sayılı kanuna istinaden kurulan TURSAB'ın ökc kullanımına izin verilmemiştir.Bu durumda acentaların her bilet için fatura düzenlememesi durumunda inceleme ile karşı karşıya kalacaklardır,ökc kullanımına izin verilse dahi incelemede hangi uçak bileti için hizmet bedeli altında psf düzenlendiği tespiti zor olacaktır ve bu neden ile ökc kullanımına izin verilmemiştir.Acentaların uçak biletleri için hizmet faturası düzenlememesinin ve vergi kaybının önüne geçmek için idare elektronik fatura uygulamasına geçmiştir.

dolayısı ile görüldüğü gibi biletlemede vergi kaybı oluşumu pek mümkün bulunmamaktadır.

sayın nizam beyin ek ve düzeletmeleri var ise lütfen belirtmesini rica ederim.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,532
Konum
İstanbul
Değerli üstadlarım bu başlık altında bana verdiğiniz bilgilerden çok faydalandım tekrar teşekkür ederim.
Geçici vergi hesaplaması yaparken turizm acentalarında 600 hesap ile kdv beyannamesinde kümülatif matrahın mutlaka tutması gerekli midir ?
Nizam üstad,
Konu ile ilgili Diğer bir başlıktaki cümlenizde "Sizin geliriniz 6 lı hesaba yazılacak kısım ise " hizmet bedeli" dir." yazınıza istinaden aşağıdaki durum doğru mudur ?
Buna göre 601 hesap yurtdışı biletlerinin hizmet geliri olması nedeni ile 600 hesapta sadece iç hatlar satış hizmet bedelleri olduğundan ve kdv de beyan ettiğimizden fark yaratacak bizim bilmediğimiz bir unsur var mıdır ?
Saygılarımla
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
601 hesaba dış hat biletlerinden aldığınız hizmet bedeli, 600 hesaba da iç hatları yazacaksınız. 601 zaten kdv dışı, 600 de diğer kısmını kullanın.
 
Üst