Turizm Seyahat Firmaları Hizmet İhracı Kapsamına Girer mi ?

Üyelik
14 Şub 2017
Mesajlar
3
Konum
BURSA
Türkiye de yerleşik AŞ. turizm hizmeti yapmaktadır.Gruplar halinde Türkiye den umre veya hac vazifesi yapmak için Arabistan'a turist göndermektedir.
Bilet,konaklama vs gibi masrafları Türkiye'de aynı hizmeti yapan turizm firması temin eder ve bizim AŞ. mize fatura eder.Hac ve umrecilerden ödemeler dolar şeklinde alınır fakat faturalar TL. olarak kesilir.
Bu durum hizmet ihracatına girer mi?Girerse faturalandırma işlemi ne zaman yapılmalıdır? ( Turistlerin Türkiye'ye döndüğü tarihten itibaren 10 gün içerisinde yapılabilir mi ?)

Teşekkürler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sizin yaptığınız işlem hizmet ihracı değil ki. Öncelikle müşterileriniz TC içersinde, fatura da burda TC de kesiliyor. Döviz cinsinden değil TL olarak kesiliyor. Sizin yaptığınız işleme turizm dilinde OUTGOING denir. Yani içerden dışarıya turist gönderme. Öncelikle hizmet ihracı olabilmesi için INCOMING işlemi yapmanız gerekir.
 
Üyelik
14 Şub 2017
Mesajlar
3
Konum
BURSA
Şöyle bir istisna var yapılan harcamalar yurtdışında dolayısıyla bize gelen faturalar kdv siz.
Bizde faturalarımızda yurtışında yaptığımız harcamaları KDV siz yaptığımız hizmetin bedelini ise KDV li kesmemiz gerekmiyor mu
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Yurt dışında yaptığınız harcamalar elbette kdv kapsamında değil. Bu konuda tebliğler var. İsterseniz önce onları inceleyin. Siz faturanızı keserken yurt dışındaki harcamaları faturada ayrı göstereceksiniz. Yurt içinde yapılmış kdvli harcamalar ile karınız olan kısım üzerinden kdv ayırıp beyan edeceksiniz.
 
Üyelik
14 Şub 2017
Mesajlar
3
Konum
BURSA
Evet özelge de bu yönde benim esasen sormak istediğim kdv uygulanmayan kısmı beyan ederken kdv beyannamesinde tam istisna kapsamına giren işlemlerde istisna türünü hizmet ihracatı olarak seçmek mi?


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup MüdürlüğüSayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1878

25/10/2011

Konu

:

Seyahat acentesi aracılığıyla yurtiçindeki müşteriye yurt içinde ve yurt dışında verilen"paket tur " hizmetine aracılık edilmesi dolayısıyla alınan komisyona uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, A grubu seyahat acentası belgesine sahip olan firmanız tarafından balayı çiftlerine yurtiçinden yurtdışına paket tur (out going) hizmeti (bilet, vize ve otel)verileceği belirtilerek, söz konusu hizmetlerin KDV uygulaması karşısındaki durumu konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-6 ncı maddesinde, hizmet ifalarında, işlemin Türkiye'de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasının gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

Seyahat acentelerince yurtdışına düzenlenen turların KDV uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin açıklamaların yer aldığı 40 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde, Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık vb. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetlerin Türkiye'de ayrıca KDV'ye tabi tutulmayacağı,

Ancak, tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetlerin KDV'ye tabi olacağı,

Bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara KDV uygulanmayacağı,

Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedelin gösterileceği; ancak, KDV nin yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacağı,

Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bedelin Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesna olacağı

belirtilmiştir.

Buna göre, yurtdışına paket tur (out going) hizmetleri için firmanız tarafından düzenlenecek faturada, hizmetin karşılığını teşkil eden komisyon geliri dahil tüm bedel gösterilmekle birlikte yurt dışında satın alınan hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanacaktır.

Öte yandan, yurtdışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada uluslararası taşımacılık hizmetinin karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde, Kanunun 14 üncü maddesine göre KDV den müstesna olan bu bedel üzerinden de KDV hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Hayır istisna türü hizmet ihracı değil. Bu yanlış birşey beyan etmeyeceksiniz. Kdv ye tabi olan kısmı faturanıza ayrıca gösterin kdv yi bunun üzerinden hesaplayın.
 
Üst