Turizm seyahat firması kdv durumu

Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
sayın arkadaşlar
yurt dışına seyahat düzenlemek isteyen ltd.şti. firması nın müşterilerden alacağı ücretin veya bu işlemin kdv karşısındaki durumu hakkında görüşlerinizi rica ediyorum.
bu firma istanbuldan alacağı müşterileri uçakla adana ya oradan da otobüsle suriyeye bir haftalık turla götürüp aynı yolla geri getirecektir. bu iş için yakaşık 1000.-tl ücret alınacaktır. yani işin bir kısmı yurt içinde bir kısmı yurt dışında icra edilecektir. bu durumda sorum şu: bu iş kdv kanununa göre hizmet ihracı kapasamında değerledirilebilir mi yani bu işin tamamı veya bir kısmının kdv ye tabi olup olmadığı bu işin faturasının tur dönüşünde mi yoksa işin başında mı düzenleneği konsundaki görüşlerinizi için teşekkür ederim.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: turizm seyahat firması kdv durumu

Seyahatin yurt içindeki kısmı zaten KDV ye tabidir.. Yurt dışında yaptığınız hotel , trabsfer vb harcama varsa bunların faturaları kdvsizdir. Karınızaisabet eden kısım ise yine kdvye tabidir.
Hizmet tamamlandıktan sonra 7 gün içinde fatura kesilmelidir.
 

bil_gin

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
1,037
Konum
İstanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

Seyahat acentelerince verilen hizmetlerde KDV uygulaması

KDV Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca; "Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler" katma değer vergisine tabidir. Dolayısıyla, seyahat acentelerince gerek yurt dışından Türkiye'ye getirilen, gerek Türkiye'den yurt dışına götürülen, gerekse yurt dışındaki bir ülkeden yine yurt dışındaki bir başka ülkeye götürülen turistlere verilen hizmetlerin Türkiye'de Katma Değer Vergisi'ne tabii olup olmayacağı, bu maddedeki temel esas alınarak ve yine Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki hizmet ihracına ve uluslararası taşımacılığa ilişkin istisna hükümleri dikkate alınarak değerlendirilir. Bu kapsamda, anılan hizmetleri üç guruba ayırarak konuyu ele almak uygun olacaktır:

Yurt dışından Türkiye'ye turist getirilmesi-incoming hizmetler :

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesinde; "İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler" KDV'den istisna edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yayımlanan 26 seri nolu KDV genel tebliğinde hizmet ihracatının şartları belirlenmiştir. Hizmet ihracatında KDV istisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

1. Hizmet Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır:

Yurt dışındaki müşteriden kasıt, hizmet sunulan kişinin ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezinin yurt dışında bulunması veya yurt içinde bulunan bir firmanın, yurt dışında kendi adına müstakil olarak faaliyet gösteren şube, acente, temsilci ve bürosunun olması gerekmektedir.

2. Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir:

Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek fatura veya benzeri belgenin, yukarıda özellikleri açıklanan yurt dışındaki bir müşteri adına olması zorunludur.

3. Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye'ye getirilmelidir:

Yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmete ait bedelin, Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi zorunludur. İstisnadan yararlanacak olanın döviz alım bordrosu veya dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden, kambiyo mevzuatına göre geçerli diğer bir belge ile bunu tevsik etmesi gerekmektedir.

4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır:

İstisnanın uygulanabilmesi için, hizmetten, yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışındaki müşteri için verilen hizmetin bu müşterilerin, Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.

Anılan düzenlemeler uyarınca; Türkiye'ye gelecek turistlerle ilgili olarak Türkiye'de verilen konaklama, yeme içme, tur düzenleme vb. hizmetler katma değer vergisine tabi olacak, bu hizmetlerle ilgili olarak alınan acenta hizmet bedeli ( komisyon bedeli, kar ya da hendling fee gibi adlandırılan hizmet bedeli) ise,

- Faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

- Fatura bedeli dövizin Türkiye'ye gelmesi

koşuluyla katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Örnek:

Türkiye'de yerleşik olan ve seyahat acenteliği yapan (X) A.Ş. yurt dışında bulunan bir seyahat acentesinin gönderdiği turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti vermektedir. Bu mükellef, söz konusu hizmeti karşılığında, 10.000.00 TL para almıştır. Türkiye'deki seyahat acentesi aldığı bu paranın 8.500.00 TL'lik kısmını, turist grubunun Türkiye'deki konaklama, yeme-içme gibi masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan sonra kendisine 1.500.00 TL kalmıştır.

Bu durumda bu mükellef yabancı seyahat acentesine 1.500.00 TL tutarında hizmette bulunmuştur. Bu hizmetten yabancı seyahat acentesi yararlandığından bu tutara katma değer vergisi uygulanmayacak ve hizmet ihracatı kapsamından işlem yapılacaktır.

Ancak, adı geçen mükellefin turist grubuna Türkiye'de verdiği yeme-içme, konaklama gibi hizmetlerden, Türkiye'de yararlanıldığından, bu hizmetler vergiye tabi tutulacaktır. Dolayısıyla turist grubuna verilen yeme-içme konaklama gibi hizmetler için genel esaslara göre hesaplanan ( anılan hizmetler için uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları esas alınarak) katma değer vergisinin ödeneceği tabiidir.

Bu mükellef, yabancı seyahat acentesine verdiği söz konusu hizmetlere ait keseceği faturada, vergiden müstesna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak hizmet bedelini ayrı ayrı gösterebileceği gibi, bu hizmetler için ayrı ayrı fatura da düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Yurt Dışına Turist Götürülmesi-Outgoing Hizmetler :

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 40 seri nolu KDV Genel Tebliğinde; yurt dışına tur düzenleyen seyahat acentelerinin yurtiçi müşterilere yurt dışında vermiş olduğu hizmetlerin KDV karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Anılan Tebliğde de açıklandığı üzere;

- Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık v.b. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

- Tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Bu kapsamda, yurt dışına götürülen Türkiye'de yerleşik kişilere acente hizmet bedeli olarak faturalanan (ya da acentenin komisyonu veya karı olarak adlandırılabilen) tutarlar ise genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bu çerçevede tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla, bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilecek; ancak, katma değer vergisi yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır. (Hizmet bedeli katma değer vergisi tutarını da içerecek şekilde belirlenmiş ise, hizmet bedeli ve katma değer vergisi ayrıştırması iç yüzde oranı kullanılarak hesaplanacaktır.)

Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bu bedel de Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesi uyarınca, katma değer vergisinden müstesna olacaktır.

Örnek:

(XYZ) seyahat acentesinin Haziran 2009 döneminde düzenlediği tur faaliyetleri nedeniyle elde ettiği bedellerin toplamı 100.000.00 TL.dır. Firmanın bu seyahat sırasında müşterileri için yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme-içme, rehberlik v.s. gibi hizmetlere ait giderler Vergi Usul Kanununa uygun belgelerle tevsik edilmiştir. Bu tür giderler toplamı 50.000.00 TL., taşımacılığa ait bilet bedelleri toplamı ise 20.000.00 TL.dır. Seyahat acentesinin vergiye tabi matrahı

50.000.00 + 20.000.00 = 70.000.00 TL. KDV'ye tabii olmayan bedel.

100.000.00 - 70.000.00 = 30.000.00 TL. KDV matrahı olacak, vergi bu bedel üzerinden hesaplanacaktır.

Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın müşterilerine keseceği faturalarda; yurt dışında yapılan masraf tutarını ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı göstermesi, kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması gerekmektedir.

Yurt dışında yerleşik kişilere yurt dışında hizmet verilmesi :

Yurt dışındaki bir müşteri için yine yurt dışında bir hizmet verilmesi(tur düzenlenmesi vb) durumunda ise bu işlemler Türkiye'de yapılmadığı ve hizmet Türkiye de verilmediği için KDV Kanunu'nun yukarıda yer verilen 1 maddesi hükmü uyarınca, KDV'nin konusuna girmemekte olup, faturada KDV hesaplanmayacak ve ayrıca KDV beyannamesi ile beyan edilmeyecektir.

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK /
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

sayın bil_gin
bu yazı çok açıklayıcı olmuş teşekkür ederim. fatura düzenlenemsi konusunda bende yurtiçi kısmı ile yurt dışı kısmını ayırmayı düşündüm de ayrı ayr ıfaturamı yoksa tek faturamı düzenleyelim tereddüdü içindeydim bu durumda tek fatura düzenlenebilecek
birde yurt dışından alına arapça veya ingilizce faturalar var bunları tercüme ettirmeden doğrudan gider yazabilirmiyiz
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

Tek fatura düzenlenip kdv matrahı ayrıca gösterilir.
Yabancı belgelerin tercümesine gerek yoktur.
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

benim gördüğüm şöyle bir duraksama yaşıyoruz bu olaylarda
1 - müşterilerden döviz alınması durumunda faturanın o günkü merkez bankası döviz alış kurundan TL ye çevrilerek olarak düzenlenmesi mümkün mü
2 - faturaya yurt içi veya yurt dışı turizm seyahat bedeli ibaresinin yazılması yeterli ve doğru olurmu
3 - hizmetin yurt içi ve yurt dışı tutarının ayrılması neye göre yapılmalıdır. bu örnekten hareket edersek
ör. yurt içi turizm seyahat bedeli ......... : 200.-tl
yurt dışı turizm seyahat bedeli ....... : 800.-tl şeklinde yaklaşık olarak ayrıştırılması sorun aratır mı malum yurt içi kısmı kdv ye tabi olacak yani yurt içi ve yurt dışı ayrımını firmanın hangi objektif kriterlere göre yapması gerekir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

1- Evet mümkündür. Ya fatura döviz bazında kesilir. Paket turun fiyatına göre. Fatura sabittir. Tahsilatı değerlersiniz deftere kayıt yaparken.

2-Fatura açıklamsına yurt içi yurt dışı ayrımı yapmanız gerekmez turun adını ve kodunu yazın yeter.
3-Yurt içi ve dışı tutar meselesi müşteriyi ilgilendirmez. Firmanın iç işidir. Bunun ayrımını en iyi siz bilebilirsiniz. Yurt içindeki maliyetle dışındaki maliyeti zaten açtığınız referans koduna gireceksiniz.
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

nguroy ' Alıntı:
1- Evet mümkündür. Ya fatura döviz bazında kesilir. Paket turun fiyatına göre. Fatura sabittir. Tahsilatı değerlersiniz deftere kayıt yaparken.

2-Fatura açıklamsına yurt içi yurt dışı ayrımı yapmanız gerekmez turun adını ve kodunu yazın yeter.
3-Yurt içi ve dışı tutar meselesi müşteriyi ilgilendirmez. Firmanın iç işidir. Bunun ayrımını en iyi siz bilebilirsiniz. Yurt içindeki maliyetle dışındaki maliyeti zaten açtığınız referans koduna gireceksiniz.

sayın nguroy
faturada yurt içi ve yurt dışı ayrımını referans koduyla veya kodsuz iki satırda yazmak suretiyle kdv matrahını belirlemek adına ayrı yazmak gerekir diye düşünüyorum öyle değil mi?
teşekkür ederim
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

Faturada kdv matrahını belirtmek gerekir. Sizde kalan nüshaya da yapabilrisniz.
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

sayın nguroy
faturanın yurt dışı turdan döndükten itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir demektesiniz buna ait bir tebliğ ve mevzuat hatırlıyormusunuz
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

Buna gerek yok VUK kanunu bu . Hizmet yapıldıktan veya mal satıldıktan sonra fatura kesme süresi.


Ancak turizm işinde özellikli olarak tahsilat yapıldığı zaman tarih ve kod belirterek önceden de fatura kesebilrisiniz.
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

nguroy ' Alıntı:
Faturada kdv matrahını belirtmek gerekir. Sizde kalan nüshaya da yapabilrisniz.

sadece kalan nüshaya yazmakusulsüzlük olarak değerlendirilebilir o zaman şöyle yazmak galiba en uygun olan

1 adet ist-şam tur bedeli 985,19 985,19

kdv matrahı : 185,19

kdv % 8 14,81

toplam : 1.000.- TL

şeklinde
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

Eh madem siz öyle uygun gördünüz öyle yaparsınız. :)


Müşteriyi ilgilendiren kdv matrahı değil toplam tutardır.
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,500
Konum
İstanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

bil_gin ' Alıntı:
- Tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Bu kapsamda, yurt dışına götürülen Türkiye'de yerleşik kişilere acente hizmet bedeli olarak faturalanan (ya da acentenin komisyonu veya karı olarak adlandırılabilen) tutarlar ise genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi olacaktır.

Yurtiçi Hizmet Bedeli 185,19
Yurtdışı Hizmet Bedeli 781,48
Toplam 966,67
Kdv Matrahı 185,19
%18 Kdv 33,33
Genel Toplam 1.000,00
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

sayın arkadaşlar
bu firma yavaş yavaş birtakım faaliyetlerde bulunmaya başladı bize danışmadan bana göre yanlış fatura düzenlemiş bizde bu sektörde daha önce çalışmamız yoktur o nedenle aşağıdaki sorularıma cevap verirseniz minnettar olurum
1 -Bizim firma başka bir turizm firmasından müşterisine uçak bileti faturası almış aldığı faturada biraz bana göre yanlış düzenlenmiş şöyle yazıyor
........ adlı kişilere ait bilet bedeli ....... 382,79
alan vergisi............... 37.-
60,71 tl kdv bilete dahildir.
Toplam .................................... 419,79
bizim firmada bu bilete 30.- tl kar koyarak müşterisine fatura etmiş burada alınan bilet bedeli 153 hesap mı olmalı ve alan vergisi kdv ye tabi olmadığına göre bu tutarı kdv beyannamesinde nasıl göstermeliyiz
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

bilete kar koyarak satmak yerine bilet alınan firmadan tam fatura alınıp daha sonra o firmaya komisyon faturası düzenlemek daha doğru olmaz mıydı ?

birde bu tür bilet satan komisyon alan turist getirip gezdirip gönderen turizm firmaları yazar kasa kullanacak mı ?
yorumla ve önerileriniz için teşekkür ediyorum
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

firmamız bu ay ilk defa yurt dışına yolcu götürdü.
tamamı yurt dışı turu şeklinde yolcuları gaziantep te toplayıp otobüsle suriye ye götürüp tekrar gaziantep de bırakacak bunun için tl alacak bu durumda hizmetin tamamı yurt dışında geçeceği için;
1-tl olarak örneğin kişi başı 600 tl olarak kdv siz fatura dzüenleyebilirmiyiz
2-ücret tl olarak alındığı kdv siz fatura şartını bozar mı
3-kdv siz fatura düzenleyebilirsek kdv beyannamesinde bu istisnayı nerede gösterebileceğiz

not : bu firma henüz turizm belgesi çıkarmadı ve türsab a üye değil bu durum yukarıdaki işlemleri nasıl etkilecektir.
 
Üyelik
24 Eyl 2010
Mesajlar
18
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

SAyın Dinle Sor,

Daha önce gündeme getirilen bu konu hakkında Kdv kanunun 40 seri nolu genel tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmış olup aşağıya sizi ilgilendiren kısmını aktarmak istiyorum.
Fakat
Daha önceki mesajlara bakınca bazı konularda yanlışlıklar görmekteyim. Özellikle yurtdışı ile ilgili masrafın ve taşıma bedelinin ayrıca gösterilmesi tebliğde belirtilmekte ve bu şekilde kdv den müstesna olacağı belirtilmiştir.
Buna dikkat ederek keseceğiniz faturalarda bir sorun çıkmayacaktır.

Saygılarımla,
Serhan GENÇ"Seyahat acentası tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilecek; ancak, katma değer vergisi yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bedelin Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesna olacağı açıktır."
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

DİNLESOR ' Alıntı:
firmamız bu ay ilk defa yurt dışına yolcu götürdü.
tamamı yurt dışı turu şeklinde yolcuları gaziantep te toplayıp otobüsle suriye ye götürüp tekrar gaziantep de bırakacak bunun için tl alacak bu durumda hizmetin tamamı yurt dışında geçeceği için;
1-tl olarak örneğin kişi başı 600 tl olarak kdv siz fatura dzüenleyebilirmiyiz
2-ücret tl olarak alındığı kdv siz fatura şartını bozar mı
3-kdv siz fatura düzenleyebilirsek kdv beyannamesinde bu istisnayı nerede gösterebileceğiz

not : bu firma henüz turizm belgesi çıkarmadı ve türsab a üye değil bu durum yukarıdaki işlemleri nasıl etkilecektir.


Öncelikle yurt dışı turları düzenleyebilmeniz için A grubu seyahat acentası belgesi almanız gerekir. Bu belge olmadan yaptığınız hiç bir işlem yasal olmaz.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,249
Konum
İSTANBUL
Ynt: Turizm seyahat firması kdv durumu

Öncelikle yurt dışı turları düzenleyebilmeniz için A grubu seyahat acentası belgesi almanız gerekir. Bu belge olmadan yaptığınız hiç bir işlem yasal olmaz.

+1

sayın nguroy yanılıyormuyum kdv istisnasından yararlanabilmesi için a grubu seyahat acentası belgesi gerekiyor değil mi ?

iyi günler...
 
Üst