Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi

N

NİSAN

Ziyaretçi
Türk telekom faturalarındaki özel iletişim vergisi, gidermidir?yoksa kkeg midir?

dayanağı ile açıklarsanız memnun olurum.
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi

http://www.alomaliye.com/husamettin_nursoy_ozel_iletisim.htm

konu hakkında bir makale.faydası olacağını düşünüyorum.


Gider Vergileri Kanunu Madde 39'un son paragrafında Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez denilmekte.buna istinaden de gider oalrak kayıt altına alınamayacağı görüşü ağırlık kazanmaktadır.
 
N

NİSAN

Ziyaretçi
Ynt: Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi

Bu soruyu sormamın nedeni,forumdaki bir yazıda,gider olarak işlenebilir yönündeydi.Ancak aşağıdaki tebliğe baktığımızda ,işlenemeyeceği son derece açık ve nettir.Maliye Bakanlığından:Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Seri No: 1

(18.11.2005 Tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi ile bazı haberleşme hizmetleri özel iletişim vergisinin kapsamına alınmıştır. Verginin mükellefi, 406 sayılı Kanun uyarınca Telekomünikasyon Kurumuyla görev ve imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerdir. Verginin matrahı katma değer vergisi matrahını teşkil eden unsurlardan oluşmaktadır.

Öte yandan, sözü edilen 39 uncu maddenin 5 inci fıkrasında, maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, özel iletişim vergisinde indirim, istisna ve iade uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1. İndirim

Özel iletişim vergisi mükelleflerinin bu vergiye tabi hizmetleri dolayısıyla yüklendikleri özel iletişim vergisi, bu vergiye ait beyannamede indirim konusu yapılabilecektir. İndirim hakkı aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.

1.1. Özel iletişim vergisine tabi işlemlerde doğrudan kullanılan hizmetlere ait özel iletişim vergisi indirim konusu yapılabilecektir.

Örnek :

(A) işletmecisi Telekomünikasyon Kurumundan genel izin almak suretiyle internet hizmeti sunmaktadır. (A), bu hizmeti aynı Kurumla imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten (B) firmasından hat kiralamak suretiyle yürütmektedir. (A)’ nın internet hizmeti ve (B)’ nin hat kiralama hizmeti özel iletişim vergisine tabidir. (A), hat kiralama hizmeti ile ilgili faturada gösterilen özel iletişim vergisini bu vergiye ait beyannamede indirim konusu yapabilecektir.

Öte yandan (A), adına kayıtlı sabit ve mobil telefonları ile ilgili haberleşme hizmetlerini de doğrudan özel iletişim vergisi mükelleflerinden almakta ve firma adına düzenlenen faturalarda özel iletişim vergisi ayrıca gösterilmektedir. Ancak, bu haberleşme hizmeti, internet hizmetinin meydana getirilmesi ile doğrudan ilgili olmadığından telefon kullanımı nedeniyle düzenlenen faturalarda gösterilen özel iletişim vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.[/font]

bu durumda herhalde internet faturalarındaki ö.iv.doğrudan gider olsa gerek.siz ne dersiniz?
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi

orada bahsedilen işletmelere dikkat....

indirim konusu yapılması için internet hizmeti verilmesi koşulu var gibi algıladım ben....
 
N

NİSAN

Ziyaretçi
Ynt: Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi

aynen öyle.bende sizin gibi algıladım.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi

Merhaba ;

Evet doğru söylüyorsunuz. Verilen örnekte işletmenin internet hizmeti sunduğunu yazıyor zaten
Örnek :

(A) işletmecisi Telekomünikasyon Kurumundan genel izin almak suretiyle internet hizmeti sunmaktadır. (
 
Üst