Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim

  • Konbuyu başlatan manasse
  • Başlangıç tarihi
M

manasse

Ziyaretçi
TASARIDA TANIMLANAN DENETÇİLER

1- İşlem Denetçisi
2- Denetçi(Bağımsız Denentçi)
3- Özel Denetçi

İŞLEM DENETÇİSİNİN NİTELİKLERİ
Tasarının 148/1 ve 310/2.maddesinde işlem denetçisinin konusunda uzman olması gerektiği belirtilmiş. 351.maddesinde de, işlem denetçisi raporunun, orta ve küçük ölçekli ile halka açık olmayan anonim şirketlerde bir ymm veya smmm?ce de düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Plan ve bütçe alt komisyonunda görüşülmesine devam edilen ?türkiye denetim standartları ve kamu gözetimi kurumu kanun tasarısı?nın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde,
Bağımsız denetçi; bağımsız denetim yapmak üzere, kurumun gözetimi altında türkiye serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları birliği (türmob) tarafından meslek mensupları arasından özel denetçi ve işlem denetçileri dahil yetkilendirilen kişiler, şeklinde tanımlanmıştır.

İŞLEM DENETÇİLERİNİN GÖREVLERİ

1- Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi(351, 569, 586/2-b)
2- Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesi(148)
3- Bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi(170)
4- Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi(187)
5- Sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi(458, 473/2, 565/2, 592,635)
6- Diğer işlemlerin denetimi(469, 605, 642)


İŞLEM DENETÇİLERİNİN ATANMALARI

Birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermayenin artırılması ve azaltılması işlemlerinde yönetim organı(yönetim kurulu, müdür /müdürler / yönetici), kuruluş aşamasında kurucular, diğer işlemlerin denetiminde mahkeme veya genel kurul tarafından atanır.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER

1- Anonim şirketler
2- Limited şirketler
3- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI

ŞİRKETLERDE;
1- Şirketin finansal tabloları (397),
2- Şirket yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu(397/1, 402/2),
3- Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesince düzenlenen rapor(378,398/4)

BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA;
1- Şirketler Topluluğunun Konsolide Finansal Tabloları (398/2-B),
2- Topluluk Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu(398/2-B, 402/2),
3- Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesince Düzenlenen Rapor(378,398/4)

DENETİME TABİ TUTULACAK FİNANSAL TABLOLAR
(Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin 1 Nolu Tms)
1- Bilanço
2- Gelir Tablosu
3- Nakit Akış Tablosu
4- Özkaynak Değişik Tablosu
5- Dipnotlar

FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ VE DÜZENLENECEK RAPOR(402)
Finansal tabloların denetimi, Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecektir. Rapor, açık, anlaşılır, basit ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak düzenlenecektir.

Finansal Tabloların denetimine yönelik raporun içereceği hususlar: (402)

1- Tms?lerin Uygulanmasına İlişkin Yanlışların Bulunup Bulunmadığı.
2- İşletmenin Devamlılığı İle İlgili Belirsizliklerin Ve Olguların Bulunup Bulunmadığı.
3- Defter Tutma Düzeni İle Finansal tablaoların Kanun Ve Esas Sözleşmenin Finansal Raporlamaya İlişkin Hükümlerine Ugun Olup Olmadığı.
4- Denetçi Tarafından İstenen Açıklamaların Yönetim Kurulunca Yapılıp Yapılmadığı Ve Belgelerin Verilip Verilmediği.
5- Finansal Tablolar İle Bunların Dayanağı Olan Defterlerin; Öngörülen Hesap Planına Uygun Tutulup Tutulmadığı, Şirket Mal Varlığının, Finansal Ve Karlılık Durumunun Tms?ler Çerçevesinde Gerçek Durumu Yansıtıp Yansıtmadığı.

Denetçi tarafından düzenlenen rapor imzalandıktan sonra yönetim kuruluna sunulacaktır.

KİMLER DENETÇİ OLABİLECEKTİR (400/1)

Denetçi; ancak ortakları, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilecektir. Genel kural denetçinin denetim kuruluşu olmasıdır.
İstisnası ise, orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi olarak seçebileceklerdir.


BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞLARI İLE DENETLEME ELEMANLARININ NİTELİKLERİ NASIL BELİRLENECEKTİR?

Tasarı?nın 400/1.maddesinde; bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının niteliklerinin sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından hazırlanacak ve bakanlar kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI VE KAMU GÖZETİMİ KURUMU KANUNU TASARISINDA YER ALAN DÜZENLEMELER

Bağımsız denetçiler türmob meslek mensupları arasından (smmm, ymm)türmob tarafından yetkilendirileceklerdir(2/1-b).
Bağımsız denetim kuruluşları, anonim şirket şeklinde kurulacak ve kurum tarafından yetkilendirileceklerdir(2/1-ç)
Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlardaki denetim sadece bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacaktır.

ÖZEL DENETÇİ ATANMA ŞARTLARI

1-Denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilecektir(207).

2- a) Denetçi, şirketin hâkim şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya

b) Yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukukî işlemler veya uygulanan önlemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa;
herhangi bir paysahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından şirketin, hâkim şirketle veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilecektir(406).

3- Her paysahibi, paysahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilecektir.
Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir paysahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilecektir.(438).

ÖZEL DENETİMİN NİTELİĞİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER(441)

Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın yapılacaktır.

Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verecektir.
Kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye memurları önemli olgular konusunda özel denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Uyuşmazlık hâlinde kararı mahkeme verecektir. Mahkemenin kararı kesindir.

Özel denetçi sır saklamakla yükümlüdür.
 
Üyelik
6 Ağu 2010
Mesajlar
424
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim

Unutun bu tasarıyı. Hükümet geçirmek isteseydi çoktaaaaaaaaan yasalaşırdı.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
992
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim

Geçen gün televizyonda izledim SN.Başkabakanı, bu tasarı için muhalefeti suçladı. Yoksa çıkaracaklar mış. Demek muhalefet olmasa sandalyelerin tamamı kendilerinin olsa hemen çıkacak. Daha çok oy vermek lazım.Neyse güne güzel başlayalım.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim

kanunkaide ' Alıntı:
Geçen gün televizyonda izledim SN.Başkabakanı, bu tasarı için muhalefeti suçladı. Yoksa çıkaracaklar mış. Demek muhalefet olmasa sandalyelerin tamamı kendilerinin olsa hemen çıkacak. Daha çok oy vermek lazım.Neyse güne güzel başlayalım.

:)
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
992
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim

Aynen bende öyle güldüm Nizam Bey diğer taraftan da düşündüm acaba ağlacak halimize mi gülüyoruz diye. Neyse herkese Hayırlı günler. ;)
 
K

kbrs16

Ziyaretçi
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim

kanunkaide ' Alıntı:
Geçen gün televizyonda izledim SN.Başkabakanı, bu tasarı için muhalefeti suçladı. Yoksa çıkaracaklar mış. ...
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim

meclis gündeminde ilk madde her birleşimde adı geçiyor ama bir sonrakine erteleniyor ;D ;D ;D
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim

denetim o kadar da iyi birşey olmayabilir arkadaşlar olsaydı her iki tarafta isterdi ;D ;D ;D
 
Üst