zirve

Tüzel Kişi Ortakların Hisse Devri Hk.

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
325
Dostlar merhaba,

5 ortaklı bir Anonim şirket ve ortakların hepsi tüzel kişi... Tüzel kişilerden birisi hissesini satmak, ayrılmak istiyor.... Hal böyleyken, Yapılması gereken prosüdürler neler....izlememiz gereken yok..Muhasebe kayıtlarındaki durum vs... Söz konusu durumu bil fiil yaşamış dostların görüşlerini paylaşmasını beklerim..

kolay gelsin....
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
AŞ. ortaklarının tüzel kişi veya gerçek kişi olması , ortaklık satatüsünü etkilemez. Tüzel kişi ortak kendi yetkili kurullarında karar alarak hisselerinin tamamını veya bir kısmını dilediği, gerçek veya tüzel kişiye, istediği bedelle satabilir.
Bu satış haricen gerçekleştikten sonra şirket yönetim kuruluna gerekli, kayıtların yapılması, pay defterinin yeni duruma göre düzenlenmesi için bildirim yapılır.
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
325
tşk.

Sayın gürsoy teşekkür ederim.... Gerçi yeni TTK ne zeman yürürlüğe gireceği meçhul.... Tek ortaklı A.Ş. 'nin mümkün olacağından bahsediliyor.... Ama şimdi mümkün gözümemektedir. Hal böyleyken, halı hazırda bir ortak hisseyi satın almak istiyor...böyle olursa ortak sayısı 4 düşüyor.... Yorumlarınızı beklerim... Çıkış yolu?

Kolay gelsin
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Çıkış yolu hisseyi satın almak isteyen ortağın muvazaa yapması. Yani hisseyi eşi, çocukları, bir yakını veya firması varsa firması adına satın alması.
Geçerli mevzuatta AŞ ler en az 5 ortak olmak zorunda sizin de belirttiğiniz gibi. :cry:
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
öncelikle anasözleşmede hisse devrine ilişkin bir kısıtlama olmamasına ve gerekli nisabı kontrol edin.

ortak sayısının 4 e düşmesinde ilk aşamada sorun yok. ancak ttk nın 435.maddesine göre pay sahiplerinden veya şirket alacaklılarından birinin talebi üzerine, mahkeme şirketin durumunu kanuna uygun hale getirilmesi için münasip bir müddet tayin eder ve buna rağmen durum düzeltilmezse şirketin feshine karar verir.

anonim şirketlerin hisse devirlerinde tescil zorunluluğu olmadığı için hisse devir sözleşmesini kendiniz yazarak imzalatabilirsiniz. noterden geçirirseniz iyi olur( zorunlu değil ). (mail adresinizi verirseniz örnek gönderirim.)

ortaklar pay defterine kayıt ediniz.

muhasebede ki durum için ödenmiş, ödenmemiş sermaye varmı belirtirseniz iyi olur.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
örnek hisse devir sözleşmesi

HİSSE DEVİR VE TEMLİK SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme …………………. (“Devreden”) ile , …………………….. (“Devralan”) arasında akdolunmuştur. …. TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) merkezi İzmir’de kain bir anonim şirkettir.
Şirketin sermayesi .000.-(..)YTL. olup herbiri .000.-YTL itibari değerde .000 adet A grubu ve .000 adet B grubu toplam .000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Devredenin,
Şirket sermayesi içerisindeki pay adedi :
Şirket sermayesi içerisindeki TL tutarı :….-TL
Devredilen pay adedi :
Devredilen TL tutar : ….-TL

Taraflar, aşağıdaki şekilde bir sözleşme akdetmişlerdir.
Devreden, mülkiyet ve tasarrufunda bulunan yukarıda adet ve tutarı yazılı hissesini bütün hak ve vecaibi ile birlikte …………………………..- Türk Lirası bedel ile devralana devir ve temlik ettiğini ve satış bedelini nakten ve def’aten ahzukabz ettiğini kabul, beyan ve teyit eder.
Devralan da şirketin mezkur …………………….. adet hissesini bütün hak ve vecaibi ile birlikte ………………………………..-TL bedelle devir ve temellük ettiğini ve temlik bedelini devredene nakten ve def’aten ödediğini kabul, beyan ve teyit eder.

Devir ve Temlik Eden Devir ve Temlik Alan

Adı Soyadı : Adı Soyadı :
İmza : İmza :Şahit Şahit
Adı Soyadı : Adı Soyadı :

İmza : İmza :

Tarih : ... / ... / 2006 Tarih : ... / ... / 2006
 
Üst