Ücretlerin zamanında ödenmemesi

Üyelik
26 Nis 2006
Mesajlar
13
Değerli üstadlarım; Halen çalışmakta olduğum bir A.Ş. te maaşlarımız sık sık geç ödenmekte ve bazen 2-3 maaşımız içerde kalmaktadır.Sorum şu ; iş kanununa göre 20 günden fazla gecikme olduğunda işçi iş akdini tazminatınıda alarak fesh edebiliyor.Ancak son bu ay içinde içerde kalan bütün maaşlarımı ödediler.Dolayısyla şu anda şirketten alacağım kalmadı.Geçmişe yönelik olarak halen tazminatımı da alarak iş akdimi fesh etme hakkım varmıdır? Teşekkür ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Kod:
İşverenin ödeme aczine düşmesi
MADDE 33. - İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. 
Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Kod:
Ücretin gününde ödenmemesi
MADDE 34. - Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
Bu durum geçtiyse ve siz bütün alacaklarınızı aldıysanız problem yok. İleride böyle bir problem yaşamanız durumunda, yukarıdaki maddeleri göz önünde bulundurunuz.

Kolay Gelsin.
 
Üst