Varlık Barışı

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,492
Konum
İstanbul
Merhaba
Kişi yurt dışında inşaat taahhüt işi yapıyor. İlgili ülkede şirket kuramadığı için parayı şahsına alıyor ve Türkiyedeki hesabına gönderiyor. 2014 yılında gelen bu para ile ilgili birşey yapılmıyor.
Bu parayı varlık barışı kapsamında şirkete alabilir miyiz ? Ancak 2016 yılında yeni kurulan bir şirketi var o şirkete alınabilir mi ?
Saygılarımla
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,639
Konum
İSTANBUL
Merhaba
Kişi yurt dışında inşaat taahhüt işi yapıyor. İlgili ülkede şirket kuramadığı için parayı şahsına alıyor ve Türkiyedeki hesabına gönderiyor. 2014 yılında gelen bu para ile ilgili birşey yapılmıyor.
Bu parayı varlık barışı kapsamında şirkete alabilir miyiz ? Ancak 2016 yılında yeni kurulan bir şirketi var o şirkete alınabilir mi ?
Saygılarımla

Evet alabilirsiniz

Varlık Barışının kapsamı
Bu düzenlemeyle; 31/12/2016 tarihine kadar;

  • Gerçek ve tüzel kişilerce; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının,
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince; Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların
bildirimi veya beyanı yapılabilecektir.
2- Varlıkların beyanı
Kanunda beyan veya bildirime ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
Buna göre; Maliye Bakanlığı, madde kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, bildirim ve beyanı ile işletmeye dâhil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve beyanların şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.
5- Beyan edilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesi
Yurt dışında bulunan ve bu kapsamda bildirilen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor.
4- Varlıkların sahipliğine ilişkin tarih sınırlamasının olmaması
Kanunda, bildirilecek olan varlığın belli bir tarihten önce yurt dışında olduğunun ispatı istenmemektedir.
5- Varlıkları Türkiye’ye getirmeden düzenlemeden yararlanılması
Kanunda bunun sadece bir istisnası vardır. Buna göre, kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin, en geç 31/12/2016 tarihine kadar, kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, borcun defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, ödemede kullanılan varlıkların Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu düzenlemeden yararlanılabilecektir.
Ayrıca 19/08/2016 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 19/08/2016 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
6- Varlıkların kayıtlara intikali
Yurtdışından getirilen bu varlıklar, işletmelerin kanuni defterlerine kaydedilebilecektir. Kayıt işlemlerinde sınırlayıcı bir düzenleme yoktur. İşletmelere, sermayeye ilave etme, özel fon hesabında tutma veya işletme borçlarının ödenmesinde kullanma konusunda ihtiyarilik sağlanmaktadır.
7- Varlıkların elden çıkarılması
Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
Ayrıca, bildirim ve beyana konu edilen varlıklar için amortisman ayrılamayacaktır. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
7- Varlık Barışı uygulamasının avantajları

  • Bu kapsamda bildirilen veya beyan edilen işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Diğer bir anlatımla bu varlıklar için vergi alınmayacaktır.
  • Kanuni defterlere kaydedilen varlıkların, sermayeye ilave edilmemiş olması kaydıyla, işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak ve bu nedenle gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmayacaktır.
  • Kanun kapsamasında bildirim veya beyanda bulunanlar ile bunların kanuni temsilcileri hakkında, başkaca bir neden ile gerekli olması hâli saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir.
8- Önceki Varlık Barışı uygulamalarıyla farkı
Yukarıda da belirtildiği üzere;

  • Beyan edilen veya bildirilen varlıklara ilişkin herhangi bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • Yurt dışındaki taşınmazlar uygulama kapması dışında tutulmuştur
  • Varlıkların sahipliğine ilişkin tarih sınırlaması yoktur
 
Son düzenleme:
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
329
Konum
ankara
Para zaten 2014 te Türkiye ye gelmiş, 6736/7 kapsamında yurt dışında gelen varlık olarak değerlendirilemez. Yurt içinde bulunan ancak işletmede kayıtlı olmayan para olarak değerlendirilebilir.
 
Üst