zirve

Varlık barışının sermayeye eklenmesi.

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
77
varlık barışından 220.000,00 tl ile yararlandık.6 ay içinde sermayeye eklenecek.
ugulayanlardan ricam karar örneği ve malimüşavir rapor örneğini formda yazabilirlermi
herkese iyi çalışmalar.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Varlık barışının sermayeye eklenmesi.

2 Rapor düzenlenir, eski sermayenin ödendiğine dair ilk rapor ve 5811 ile ilgili ikinci rapor.

Kolay gelsin.


Rapor Sayısı : 200.../ ?. /?./200...SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU


1- İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN :

ADI SOYADI :
BAĞLI BULUNDUĞU ODA : İSTANBUL SMMM ODASI
RUHSAT NUMARASI :
ODA SİCİL NUMARASI :
BÜRO SİCİL NUMARASI :
KAŞE NUMARASI :
İŞ ADRESİ :
TELEFON :
VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :


2- TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :

ÜNVANI :

ADRESİ :

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :

SERMAYESİ :

BİR ÖNCEKİ SERMAYESİ :3- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı yıla ait defterler :

YILI YASAL DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ/NOSU
Yevmiye Defteri
Defter-î Kebir
Envanter Defteri


B-) Sermayenin Ödendiği yıllara ait defterler :

YILI YASAL DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ / NOSU
Yevmiye Defteri
Defter-î Kebir
Envanter Defteri


4- ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
( Mevcut Sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye bölümü için )

A-) Nakdi sermaye ödemelerinin Yevmiye Kayıtları


Nakti Sermaye ödemelerinin Tarihi Tutarı Yevmiye maddesi

B-)Ayni sermaye ödemesi yoktur.


5- İNCELEMELER :

1- Şirketin sermayesi ..........................TL olup, tescili .... /.... /....... günlü ....... sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin ........ sayfasında ilan edilmiştir.

2- Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermayeleri nakden ve tamamen ödemişlerdir.


3- Şirketin ?. /?. /...... tarihli mizana göre ............... TL (........................) sermaye, şirket özvarlığının içinde yasal oranda bulunmaktadır. ( TTK Md.324 )

4- Şirketin ..../..../......... tarihli mizanına göre ÖZVARLIĞI aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

AKTİF TOPLAMI : ?????????? -TL

BORÇLAR ( - ) : ?????????? -TL

ÖZ VARLIK : ?????????? -TL

5- Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerini müteakip kendilerini yeniden borçlandırarak, başka bir hesaba alacak kaydedilmek suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir yevmiye kaydına rastlanmamıştır.


6- SONUÇ :

A-) Şirketin ..................................-TL olan sermayesi ................yılında tamamen ödenmiş ve bugüne kadar herhangi bir çekilme olmamıştır.

B-) Şirketin ...../......./............. tarihli mizanına göre hesaplanan ÖZ VARLIĞI ..............- TL olarak bünyede mevcuttur.

İş bu rapor Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret 2003/3 Sayılı Tebliğler doğrultusunda düzenlenmiştir.SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

Sayı : 2009/ .. ../?/2009


5811 SAYILI KANUN İLE OLUŞAN FONUN SERMAYEYE EKLENMESİNİN
TESPİTİNE DAİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU


1)-İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN :

Adı ve Soyadı : ?????????.
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil No : İSTANBUL SMMMO , Sicil No :
İşyeri Adresi : ????????????
Telefonu : ????
Vergi Dairesi /Numarası : ?????????
Ruhsat No : ???????.
Kaşe No : ??.

2)-TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :
Unvanı : ??????????????.
Adresi : ????????????..
Telefonu : ???????????????
Ticaret Sicil No : ??..
Vergi Dairesi /Numarası : ??????..
Sermayesi : ?????????.TL

3)-ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM:

Yılı Yasal Defterin Nevi Noter Yevmiye Tarih ve No

2009 Yevmiye Defteri
2009 Defter-i Kebir
2009 Envanter Defteri

4)-HESAP İNCELEMESİ :

Şirket, 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN uyarınca ?.TL ÖZEL FON HESABINA (549 Hesap) aşağıdaki tarih ve sayısı belirtilen yevmiye maddesi ile muhasebe kaydını yapmıştır.

Yılı Yevmiye Tarih ve No Tutar
2009 ../../2009 ?? ?..TL


????????.. Şirketi? nin 2009 yılı Defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun uyarınca ÖZEL FON hesabının oluşturulması; Vergi Kanunları, Tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre yapıldığı tespit edilmiştir.


5)-SONUÇ :

???.. Ticaret Sicil Memurluğu?nun ??? sicilinde işlem gören ????.. ??? Şirketi?nin defter kayıt ve belgeleri incelenmiş, inceleme sonucunda, 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun uyarınca oluşturulan ÖZEL FON hesabının sermaye artırımında kaynak olarak gösterilmesinde, yasal mevzuata aykırı bir durum olmadığı tespit edilmiştir.SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
 
Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
553
Konum
İSTANBUL
Ynt: Varlık barışının sermayeye eklenmesi.

Ben tek raporda yapıyorum bu tarz sermaye artırımlarını.
 
Üst