Vergi Avukatı olmak İster misiniz?

Üyelik
20 Haz 2008
Mesajlar
97
Ali ÖZBEK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Marka ve Patent Vekili
BSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Komisyonu Bşk.
[email protected]


VERGİ AVUKATI OLMAK İSTERMİSİNİZ?


1136 sayılı avukatlık yasasının 2.maddesi avukatlık mesleğinin amacından bahsetmektedir.Bahsi geçen madde hükmüne göre;Avukatlığın amacı;?hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. ?şeklinde ifade edilmektedir.

3568 sayılı meslek yasamızın 2.maddesi ise Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Her iki yasanın ilgili maddelerini karşılaştırdığımızda;Mali müşavirlerin de amacanın,avukatlar gibi mevzuatın ve bilginin adaletli ve dürüstçe uygulanmasını sağlamak olduğunu görebiliriz..1136 sayılı Avukatlık yasasında,avukatların görevinin, sadece hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak olduğunu,3568 sayılı yasada ise defter tumanın,raporlama yapmanın yanı sıra,yukarda bahsettiğim hükmün (b) bendi mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek görevi de yüklenmektedir.Bu cümle aslında direkt olarak vergi avukatlığından bahsetmese de,aslında avukatlık yasasının 2.maddesinde geçen hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.cümlesine denk düşmektedir.

Yasamızın içinde gizlenmiş olan vergi avukatlığı statüsünün artık gün yüzüne çıkma zamanı gelmiştir.

Öyle ki;Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB),2007 yılı Vergi raporunda, Türk vergi sisteminde Sayıştay'a benzer bir Vergitay kurulmasını öneriyor.

Türk vergi sisteminin daha iyi işler hale getirilmesi için vergi idaresinin iyileştirilmesi çalışmalarıyla birlikte, vergi yargısının bir an önce kurulması gerektiğini kaydeden TÜRMOB, vergi yargısının itiraz komisyonu işlevinden kurtarılması gerektiğini belirtmekte.

TÜRMOB'un 2007 yılı Vergi raporu'nda, Sayıştay gibi bağımsız ve özerk yapıya sahip olarak kurulması önerilen Vergitay'ın, toplanan vergilerin inceleme ve denetiminden sorumlu olması gerektiği dile getirilmekte. Vergi yargısının süratle karar verebilecek şekilde çalışmasının sağlanabilmesi için vergi inceleme elemanlarının savcılara benzer, mali müşavir ve muhasebecilerin de noter-avukat karışımı bir hukuki yapıya kavuşturulması istenen raporda, iktisadi ve idari bilimler fakültesi maliye ve işletme bölümü mezunlarına da vergi avukatlığı unvanı verilebilmesi gerektiği de önemle vurgulanıyor.

Aslında Vergi avukatlığı mesleği 2004 yılında gündeme gelmiş ve gelir idaresi başkanlığının görevleri hakkında kanunun taslağında yer almış olmakla birlikte,5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun metninden mali avukat kavramı çıkarılarak 16 Mayıs 2005 tarihli ve 25817 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Aslında yasadan çıkarılması gelir idaresinin uyuşmazlıklarla ilgili biriminin ve biz meslektaşların lehine olmuştur.O haliyle çıkması bu mesleğin elimizden kayıp gitmesine sebep olabilirdi.

Türmob?un 2007 vergi raporuna odalarımızın ve bizlerin sahip çıkması gereklidir.

Vergi avukatlığı mesleği ;gerek nosyon gerek vergi hukuku bilgisi açısından malimüşavirlik mesleğinin eksik kalan yanını tamamlayacaktır.Her ne kadar bu mesleki statüye avukatlar sahip çıkıyor olsa da,Prof.Dr Nihal Sabanın yaptığı araştırma neticesinde doktora tezi olan çalışmada avukatların bu mesleki statüyü taşıyamadıkları,Vergi hukukunu yeterince bilmedikleri,dava dilekçelerinde yapılmayacak hataların yapıldığı açıkça belirtilmektedir.Sayın Saban,Avukatlar tarafından açılan 2332 sayıda dava üzerinde araştırma yapmış.Kendi cümleleriyle şu sonuca varmıştır.?BU KONUYLA İLGİLİ İLK TESPİTİMİZ;BU ALANDAKİ AVUKATLIK HİZMETİNİN YAYGIN OLMADIĞI,2.TESPİTİMİZ BU ALANDA AVUKATLIK HİZMETİNİN YETERSİZ OLDUĞUDUR.DOSYALARIN İNCELENMESİ SIRASINDA AVUKATLAR TARAFINDAN YAZILAN DAVA DİLEKÇELERİNİN SON DERECE YETERSİZ,ÖRNEĞİN TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVALARDA DAVA DİLEKÇELERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİNİN YER ALDIĞI VEYA DAVANIN BELLİ AŞAMASINDA AVUKATLARIN DAVADAN ÇEKİLDİĞİ,BAZI DOSYALARDA 3-4 AVUKATIN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRMÜŞ BULUNMAKTAYIZ."

Bu çalışma bilimsel bir çalışmadır.Ve Vergi avukatlığı mesleğini bizlerin yapması gerektiğinin yazılı bir ispatıdır.Ama maalesef odalarımız bu husus üzerinde hiç durmamaktadır.

Bu konunun gündemde tutulması için her meslektaşıma görev düşmektedir.Ne yapabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz.veya siz ne yaptınız diyebilirsiniz.

Sayın meslektaşlarım;Bu konuyu ilk olarak 2005 yılında ?Hukuki.Net? isimli sitenin forum bölümünde gündeme getirdim ve bu konuyu bir çok avukatla tartıştım. Bugün çok iyi bir başlangıç yaptığımı fark ettim.Bu siteye girdiğimde veya arama motoruna ismimi yazdığımda ilk sayfanın ilk satırında bu konuyla ilgili görüşlerim çıkıyor.Avukatların bu konudaki görüşleri gözler önüne seriliyor.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki;Sahip çıkarsak bu statüye de kavuşabiliriz.Bu statüye kavuştuğumuz takdirde ise gerek saygınlığımız gerekse gelirimiz aratacak,aynı zamanda bu konuda bazı meslektaşlarımız uzmanlaşacağı içinde defter tutma pastası da büyüyecektir.Hepinize Saygılar sunuyorum.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Vergi Avukatı olmak İster misiniz?

Bir avukatın vergi hukuku hakkında en azından temel düzeyde bilgi sahibi olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, dava dilekçesinde yürütmeyi durdurma talep edip etmediğidir ki, dilekçelerin %90'nın da bu talep vardır.

Ben de bir keresinde bir anonim şirketin dava dilekçesinde "haksız yere gelir vergisi tarh edilmiştir" şeklinde bir ifade görmüştüm, gerisini siz düşünün artık.
 
Üyelik
12 Eyl 2011
Mesajlar
54
Ynt: Vergi Avukatı olmak İster misiniz?

vergi avukatı olabilmek için, muhasebeyi ve vergiyi bilmek yetmez...idari yargılama usul hukukunu, idare hukukunu, genel hukuk nosyonunu, gerekirse mahkemeyede çıkılabildiğinden hukuk usulü muhakemelerini vb gibi hukuk yeterlilğine sahip olmak gerekir.
vergi mahkemelerine dilekçe yazan meslektaşlarımız, hemen avukatlığa soyunuyorlar bu doğru...anack, bir avukatın vergi davası açıp yürütebilmesi için ilgili mevzuatı, yargı içtihatlarını incelemesi yeterli iken, bir smmm nin vergi davası açıp davayı yürütebilmesi için hukuk alt yapısının bir avukat kadart güçlü olması gerekir ki, bu da hukuk fakültesini bitirmeden mümkün olmaz. ama türmob, bir sınavla ilk okul ve lise mezunlarını smmm yaptığı gibi, bir sınavla smmm leri avukat yapar mı o ayrı mesele....
smmm lerin yazdığı bilirkişi craporlarındaki hukuki açıklamalarına mahkeme ve taraf avukatları bile itibar etmezken, smmm nin vergi avukatlığına soyunması abeste iştigal olur kansındayım....
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Vergi Avukatı olmak İster misiniz?

metesserdar ' Alıntı:
vergi avukatı olabilmek için, muhasebeyi ve vergiyi bilmek yetmez...idari yargılama usul hukukunu, idare hukukunu, genel hukuk nosyonunu, gerekirse mahkemeyede çıkılabildiğinden hukuk usulü muhakemelerini vb gibi hukuk yeterlilğine sahip olmak gerekir.
vergi mahkemelerine dilekçe yazan meslektaşlarımız, hemen avukatlığa soyunuyorlar bu doğru...anack, bir avukatın vergi davası açıp yürütebilmesi için ilgili mevzuatı, yargı içtihatlarını incelemesi yeterli iken, bir smmm nin vergi davası açıp davayı yürütebilmesi için hukuk alt yapısının bir avukat kadart güçlü olması gerekir ki, bu da hukuk fakültesini bitirmeden mümkün olmaz. ama türmob, bir sınavla ilk okul ve lise mezunlarını smmm yaptığı gibi, bir sınavla smmm leri avukat yapar mı o ayrı mesele....
smmm lerin yazdığı bilirkişi craporlarındaki hukuki açıklamalarına mahkeme ve taraf avukatları bile itibar etmezken, smmm nin vergi avukatlığına soyunması abeste iştigal olur kansındayım....


Bu yoruma katılamıyorum.
sanırım bunu yazan arkadaş hiç vergi davası veya idari dava görmemiş..
Vergi davaları dosya üzerinden yürütülür.
 
Üyelik
12 Eyl 2011
Mesajlar
54
Ynt: Vergi Avukatı olmak İster misiniz?

nguroy ' Alıntı:
metesserdar ' Alıntı:
vergi avukatı olabilmek için, muhasebeyi ve vergiyi bilmek yetmez...idari yargılama usul hukukunu, idare hukukunu, genel hukuk nosyonunu, gerekirse mahkemeyede çıkılabildiğinden hukuk usulü muhakemelerini vb gibi hukuk yeterlilğine sahip olmak gerekir.
vergi mahkemelerine dilekçe yazan meslektaşlarımız, hemen avukatlığa soyunuyorlar bu doğru...anack, bir avukatın vergi davası açıp yürütebilmesi için ilgili mevzuatı, yargı içtihatlarını incelemesi yeterli iken, bir smmm nin vergi davası açıp davayı yürütebilmesi için hukuk alt yapısının bir avukat kadart güçlü olması gerekir ki, bu da hukuk fakültesini bitirmeden mümkün olmaz. ama türmob, bir sınavla ilk okul ve lise mezunlarını smmm yaptığı gibi, bir sınavla smmm leri avukat yapar mı o ayrı mesele....
smmm lerin yazdığı bilirkişi craporlarındaki hukuki açıklamalarına mahkeme ve taraf avukatları bile itibar etmezken, smmm nin vergi avukatlığına soyunması abeste iştigal olur kansındayım....


Bu yoruma katılamıyorum.
sanırım bunu yazan arkadaş hiç vergi davası veya idari dava görmemiş..
Vergi davaları dosya üzerinden yürütülür.

Evet sevgili dostum, bilmediğim bir konuda beni aydınlattın, vergi davalarının dosya üzerinden yürütüldüğünü bilse idim emin olun haddimi aşarak,o satırları yazmazdım....
Eğer içiniz rahatlıyacaksa söyleyeyim, mali müşavirim...yaklaşık 8 yıldır, avukat olan babamla çalışıyorum....çok ciddi denebilecek sayıda aylık bilirkişi raporu yazıyorum....iş hukuku konusunda tezimi yazarak yüksek lisansımı bitirdim ve şu anda bir vakıf üniversitesinde hukuk fakültesinde okuyorum, idari hakimlik sınavınıda (hukuk dışılara kontenjan getirilmeden en son sınavda) 68 alarak kaybettim.....bu nitelikler, sizinle tartışmak için yeterlimidir bilemem, lakin emin olun, sizin ömrünüzde gördüğünüz kadar vergi davası veya idari davayı görmüş ve unutmuşumdur...
bir kişinin, yargı mercileri önünde hakkını savunabilmek için dilekçe yazamayı bilmek yeterli olsa idi emin olun müvekkilden daha çok avukat olurdu piyasada....idari ve vergi yargısında (hani şu evrak üzerinden yapılan sözüm ona basit yargılama) hukukçu olmayanların sayıca artması, bu sebeple verilen bir çok kararın hukukla bağdaşamaması ve devleti zor durumda bırakması nedeni ile idari ve vergi hakimleri giriş sınavlarında, hukuk dışı alanlar için % 20 sınırlama getirilmiş ve son 2 yıldan beri mülakat ile bu % 20 sınırlandırılması da kaldırılarak, hukuk dışı bölümlerin hakim olması fiilen imkanız hale getirilmiştir.
smmm liği ve avukatlığı bilen birisi olarak tekrar söylüyorum ki....smmm den avukat...avukattan smmm olmaz....
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Vergi Avukatı olmak İster misiniz?

Hemen savunmaya geçmeyin.
Ben sizin yorumunuza katılmadım.
Bu beni aşağılamak için bir neden değil.
Ayrıca ben smmm bilirkişilerin ne saçma sapan raporlar yazdığını da gördüm.

Benim ne kadar vergi ve idari dava gördüğümü nerden biliyorsunuz. ?
İlginç bir yorum tarzınız var.
Neyse boşverin haklısınız. Siz en süpersiniz :)
 
Üyelik
12 Eyl 2011
Mesajlar
54
Ynt: Vergi Avukatı olmak İster misiniz?

nguroy ' Alıntı:
Hemen savunmaya geçmeyin.
Ben sizin yorumunuza katılmadım.
Bu beni aşağılamak için bir neden değil.
Ayrıca ben smmm bilirkişilerin ne saçma sapan raporlar yazdığını da gördüm.

Benim ne kadar vergi ve idari dava gördüğümü nerden biliyorsunuz. ?
İlginç bir yorum tarzınız var.
Neyse boşverin haklısınız. Siz en süpersiniz :)


süperlik peşinde değilim, ayrıca savunmada yapmadım bir tespit yaptım.
"Ayrıca ben smmm bilirkişilerin ne saçma sapan raporlar yazdığını da gördüm" sözünüze de sonuna kadar katılıyorum, lakin bu saçma sapan bilirkişi raporu yazanların avukatlık yapmasını savunduğunuza şaşıyorum...bu kişilerin yazacağı dava dilekçeleri ve yargılama sahafatını takipleride evlere şenlik olacaktır muhtemelen...
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Vergi Avukatı olmak İster misiniz?

Sevgili arkadaşım sanırım ben kendimi iyi ifade edemedim. Ben asla SMM ruhsatı olanların avukatlık yapmasını savunmadım.
Bence ikisi çok farklı şeyler.

Öncelikle yurt dışında da olduğu gibi "vergi avukatlığı " bir uzmanlık dali . Malesef bizde öyle henüz uzmanlık avukatlığı kurumu resmi olarak yoktur.

Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bizde ki uygulamada en belirgin ayrım Ceza / Hukuk ayrımıdır. Bu da resmi değil sadece kişisel tercihlerle olan çok da kesin olmayan bir ayrımdır.
Tabi bunun yanında bazı avukatların "TERCİH" ettikleri dava türleri vardır.
Vergi konusuna gelince . Öncelikle hukusal yapının buna uygun hale getirilmesi gerekir.
Sizin de haklı olarak belirttiğiniz gibi ülkemizde bir VERGİ YARGISI olacaksa buna uygun eğitim ve alt yapının da hazırlanması gerekir.

Bu alt yapı da oluşturulurken öncelikle hukuk formasyonu eğitimi ve belki bundan sonra tıp da olduğu gibi bir uzmanlık eğitimi süreci söz konusu olabilir.
Bunun tersi de söz konusu olabilir yani önce vergicilik eğitimi ardından genel hukuk formasyonu.Ancak şurası kesin ki bugün şartlar altında eğitim almadan ve belirli standartlara erişmeden meslektaşların AVUKATLIK yapması pek olası değildir.
 
Üyelik
28 Ocak 2016
Mesajlar
1
Konum
istanbul
Merhaba forumda gezinirken bazı cevaplarınızı okudum. SMMM olduğunuzu Babanızın Avukat olduğunu ve hukuk fakültesinde okuduğunuzu yazmışsınız. bende Mali Müşavirim ve hukuk fakültesinde okuyup avukat olmak istiyorum. İki mesleği ve geleceğini kıyaslayarak tecrübelerinizi ve izleminmlerinizi benimle paylaşırmısınız. Neden onca işin arasında hukuk fakültesi gibi zor bir bölüme kendinizi yönlendirdiğinize merak ettim. Saygılar iyi günler dilerim
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
bende Mali Müşavirim ve hukuk fakültesinde okuyup avukat olmak istiyorum.
Ne hukukçuyum, ne m.müşavirim,
İK.olarak bu düşünceye katılıyorum,eğer h.fakültesini bitiirir ve kendinizi de bu yönde, olması gereken seviyeye taşırsanız, başarılı olacağınızı,diğer av.arkadaşlardan 1/0 önde maça başlayacağınızı düşünmek yanlış olmasa gerek,çünkü özellikle vergisel konular/davalar da,bilgi ve uygulama bazında,bir avukat, yetkin bir m.müşavir kadar(ihtisas bağlamında istisnalar hariç) yeterli olamaz,mantıken de olmamalı,vergisel konular dahil, ticari davalarda olaya her iki yönden bakıp,bu bilgiler ve uygulama tecrübeleri çerçevesinde olayın/davanın(bir m.müşavir,aynı zamanda bir hukukçu gözüyle) bütününü görüp,ilgili konunun/davanın basit ifadeyle "+" ve " -" lerinin daha rahat ve net belirlenmesi ve değerlendirilip sonuca gidilmesine dair süreçlerde daha etkin olacağınızı, bu yeni alanın size + değer katacağını ve başarılı olacağınızı düşünüyorum.
İyi çalışmalar,
Kolay gelsin.
(Kısaca İK ya 20 yılımı verdim,hukukçu olsaydım,süreçler ve sonuç daha farklı olurdu,bu acı tecrübeyi yaşadığım için yukarıdaki bilgileri paylaşma gereği duydum)
 
Son düzenleme:
Üyelik
20 Tem 2018
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Ali ÖZBEK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Marka ve Patent Vekili
BSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Komisyonu Bşk.
[email protected]


VERGİ AVUKATI OLMAK İSTERMİSİNİZ?


1136 sayılı avukatlık yasasının 2.maddesi avukatlık mesleğinin amacından bahsetmektedir.Bahsi geçen madde hükmüne göre;Avukatlığın amacı;?hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. ?şeklinde ifade edilmektedir.

3568 sayılı meslek yasamızın 2.maddesi ise Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Her iki yasanın ilgili maddelerini karşılaştırdığımızda;Mali müşavirlerin de amacanın,avukatlar gibi mevzuatın ve bilginin adaletli ve dürüstçe uygulanmasını sağlamak olduğunu görebiliriz..1136 sayılı Avukatlık yasasında,avukatların görevinin, sadece hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak olduğunu,3568 sayılı yasada ise defter tumanın,raporlama yapmanın yanı sıra,yukarda bahsettiğim hükmün (b) bendi mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek görevi de yüklenmektedir.Bu cümle aslında direkt olarak vergi avukatlığından bahsetmese de,aslında avukatlık yasasının 2.maddesinde geçen hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.cümlesine denk düşmektedir.

Yasamızın içinde gizlenmiş olan vergi avukatlığı statüsünün artık gün yüzüne çıkma zamanı gelmiştir.

Öyle ki;Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB),2007 yılı Vergi raporunda, Türk vergi sisteminde Sayıştay'a benzer bir Vergitay kurulmasını öneriyor.

Türk vergi sisteminin daha iyi işler hale getirilmesi için vergi idaresinin iyileştirilmesi çalışmalarıyla birlikte, vergi yargısının bir an önce kurulması gerektiğini kaydeden TÜRMOB, vergi yargısının itiraz komisyonu işlevinden kurtarılması gerektiğini belirtmekte.

TÜRMOB'un 2007 yılı Vergi raporu'nda, Sayıştay gibi bağımsız ve özerk yapıya sahip olarak kurulması önerilen Vergitay'ın, toplanan vergilerin inceleme ve denetiminden sorumlu olması gerektiği dile getirilmekte. Vergi yargısının süratle karar verebilecek şekilde çalışmasının sağlanabilmesi için vergi inceleme elemanlarının savcılara benzer, mali müşavir ve muhasebecilerin de noter-avukat karışımı bir hukuki yapıya kavuşturulması istenen raporda, iktisadi ve idari bilimler fakültesi maliye ve işletme bölümü mezunlarına da vergi avukatlığı unvanı verilebilmesi gerektiği de önemle vurgulanıyor.

Aslında Vergi avukatlığı mesleği 2004 yılında gündeme gelmiş ve gelir idaresi başkanlığının görevleri hakkında kanunun taslağında yer almış olmakla birlikte,5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun metninden mali avukat kavramı çıkarılarak 16 Mayıs 2005 tarihli ve 25817 Sayılı Resmi kadınlar sitesi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Aslında yasadan çıkarılması gelir idaresinin uyuşmazlıklarla ilgili biriminin ve biz meslektaşların lehine olmuştur.O haliyle çıkması bu mesleğin elimizden kayıp gitmesine sebep olabilirdi.

Türmob?un 2007 vergi raporuna odalarımızın ve bizlerin sahip çıkması gereklidir.

Vergi avukatlığı mesleği ;gerek nosyon gerek vergi hukuku bilgisi açısından malimüşavirlik mesleğinin eksik kalan yanını tamamlayacaktır.Her ne kadar bu mesleki statüye avukatlar sahip çıkıyor olsa da,Prof.Dr Nihal Sabanın yaptığı araştırma neticesinde doktora tezi olan çalışmada avukatların bu mesleki statüyü taşıyamadıkları,Vergi hukukunu yeterince bilmedikleri,dava dilekçelerinde yapılmayacak hataların yapıldığı açıkça belirtilmektedir.Sayın Saban,Avukatlar tarafından açılan 2332 sayıda dava üzerinde araştırma yapmış.Kendi cümleleriyle şu sonuca varmıştır.?BU KONUYLA İLGİLİ İLK TESPİTİMİZ;BU ALANDAKİ AVUKATLIK HİZMETİNİN YAYGIN OLMADIĞI,2.TESPİTİMİZ BU ALANDA AVUKATLIK HİZMETİNİN YETERSİZ OLDUĞUDUR.DOSYALARIN İNCELENMESİ SIRASINDA AVUKATLAR TARAFINDAN YAZILAN DAVA DİLEKÇELERİNİN SON DERECE YETERSİZ,ÖRNEĞİN TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVALARDA DAVA DİLEKÇELERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİNİN YER ALDIĞI VEYA DAVANIN BELLİ AŞAMASINDA AVUKATLARIN DAVADAN ÇEKİLDİĞİ,BAZI DOSYALARDA 3-4 AVUKATIN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRMÜŞ BULUNMAKTAYIZ."

Bu çalışma bilimsel bir çalışmadır.Ve Vergi avukatlığı mesleğini bizlerin yapması gerektiğinin yazılı bir ispatıdır.Ama maalesef odalarımız bu husus üzerinde hiç durmamaktadır.

Bu konunun gündemde tutulması için her meslektaşıma görev düşmektedir.Ne yapabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz.veya siz ne yaptınız diyebilirsiniz.

Sayın meslektaşlarım;Bu konuyu ilk olarak 2005 yılında ?Hukuki.Net? isimli sitenin forum bölümünde gündeme getirdim ve bu konuyu bir çok avukatla tartıştım. Bugün çok iyi bir başlangıç yaptığımı fark ettim.Bu siteye girdiğimde veya arama motoruna ismimi yazdığımda ilk sayfanın ilk satırında bu konuyla ilgili görüşlerim çıkıyor.Avukatların bu konudaki görüşleri gözler önüne seriliyor.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki;Sahip çıkarsak bu statüye de kavuşabiliriz.Bu statüye kavuştuğumuz takdirde ise gerek saygınlığımız gerekse gelirimiz aratacak,aynı zamanda bu konuda bazı meslektaşlarımız uzmanlaşacağı içinde defter tutma pastası da büyüyecektir.Hepinize Saygılar sunuyorum.


Bu ülkede yargı sisteminin ciddi bir elden geçirilmesi lazım bagımsızlık kayboldu şuanda bundan daha önemli konular var :(
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst