zirve

Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?

Üyelik
1 Tem 2009
Mesajlar
88
mükellef firma vergi ziyai cezasına itiraz ederk mahkemeye başvuracak. Tebligat 01.12.2009 tarıhli. Mahkeme 1 yıl sürdü diyelim ve davayı mükellef kaybetti diyelim. Bu ceza nasıl hesaplanıyor ? Faiz 01.12.2009 dan itibarenmi hesaplanıyor ? ceza 100.000 tl varsayalım ne tutar arkadaşlar tahminen sizce faiz ?
 
Üyelik
19 Eki 2009
Mesajlar
47
Konum
Kayseri
Ynt: Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?

VUK'da üç tür ceza var. Bunlar Usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası. bu üçünde de faiz hesaplanmaz. Gecikme faizi vergi aslı üzerinden hesaplanır. Vergi aslı üzerinden hesaplanan gecikme faizi, verginin normal vade tarihinden son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar olan süre için hesaplanır. örnek;

Verginin Dönemi : 2006 Yılı Kurumlar Vergisi
Vadesi: 30.04.2007

Tebliğ tarihi: 01.12.2009
Tahakkuk Tarihi: 31.12.2009
Faiz Oranı: (8+12+12) * % 2,5 = %55
Faiz Tutarı: 100.000 * 0,55 = 55.000 TL

Yukarıuda örnek olarak hesaplama yaptım. buna göre hesaplama yapmak için verginin türünü ve dönemini bilmek gerekir.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?

CEZALARDA gecikme zammı işlemediğine dair dayanağınız nedir

11.2.2007 - VERGİ CEZALARINA GECİKME ZAMMI UYGULAMA SORUNU
3-VERGİ CEZALARINA GECİKME ZAMMI UYGULAMA SORUNU

6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 51nci maddesine göre vergi ziyaı cezalarına da gecikme zammı uygulanmaktadır.Cezalara gecikme zammı uygulanması hukuki ve vicdani değildir.

ÇÖZÜM

Vergi cezaları mükellef ve sorumluların vergi ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesinden dolayı ziyaa uğratılan vergi aslına bağlı olarak vergi aslının %50 si, bir katı veya üç katı gibi cezalar ile cezalandırılmaktadır.Cezalara ise tahakkuk ettiği tarihten itibaren gecikme zammı uygulaması yapılmaktadır.15/12/2003 tarihinden önce vergi cezalarına gecikme zammı uygulaması olmadığından eski kanuni düzenlemeye yeniden dönülmelidir.
 
Üyelik
19 Eki 2009
Mesajlar
47
Konum
Kayseri
Ynt: Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?

siz sorunuzda "faiz" olarak nitelendirdiğiniz için ben de o şekilde açıkladım. "gecikme faizi" farklı bir uygulamadır gecikme zammı" farklı bir uygulamadır.

gecikme faizi 213 Sayılı VUK 112. maddede açıklanmış olup re'sen, idarece veya ikmalen tarh edilen vergilere tahakkuk ettirildikten sonra (normal zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için) uygulanır. Gecikme zammı 6183 Sayılı AATUHK'nda düzenlenmiştir ve zamanında ödenmeyen amme alacaklarına uygulanır.

6183 Sayılı AATUHK Md. 51:

Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 (2009/15565 sayılı B.K.K. ile %1,95)(**) oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

Buna göre, vergi ziyaı cezasına aynı oranda gecikme zammı uygulanır ama özel ususüzlük cezalarına uygulanmaz. ancak bence de Cezalara gecikme zammı uygulanması hukuki ve vicdani değildir.

bunun için de dava aşamasında bu hükmün anayasaya aykırı olduğunu iddia etmek ve anayasa mahkemsinde dava yoluna gitmek gerekir. belki bir gün babayiğidin biri çıkar ve bunu yapar. belli mi olur? takdir komisyonuna sevk edilen mükellefin zamanaşımını durdurması yolundaki VUK 144. maddeyi bir mükellef bu şekilde dava etmiş ve anayasa mahkemesi anayasaya aykırı bularak iptal etti. bu daha yeni oldu. neden olmasın ki?
 
Üyelik
1 Tem 2009
Mesajlar
88
Ynt: Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?

bir örnek vererek açıklayıcı olacağını düşünüyourm, ilginize teşekkür ederim.

SORU 1)
2004 yılı nisan ayına ait tespit edilen vergi 10.000 tl olsun. sahte belgeden dolayı 3 kat hesaplanarak vergi ziyai 30.000 tl olarak tebligat 01/12/2009 tarihinde gelsin. 31.12.2009 da mükellef kabul etmedi ve mahkemeye verdi diyelim. davayı kaybetti diyelim. davayı kaybettiği tarih 31.03.2010 olsun. mükellefin cezası ne olur ? Halbuki mükellef VUK 376.maddesine istinaden cezayı kabul etseydı vergi ziyaı yarısı inecek usulsuzluk cezasınında 3 te biri inecekti değilmi? Ama mahkemeyi kaybeden bir mükellef asla tahakkuk eden cezadan indiirm isteyemez öyle değilmi ?

soru 2) 10.000 tl lik vergi 30.000 tl olarak vergi ziyai oluştuğunda bunun usulsüzlük ve özel usulsuzluk cezası nasıl hesaplanıyor ?
 
Üyelik
19 Eki 2009
Mesajlar
47
Konum
Kayseri
Ynt: Vergi Cezasına İstinaden Mahkeme ?

1-) 10.000 TL vergi aslı üzerinden 2004/Nisan ayına ilişkin verginin ödenmesi gereken tarihten (yargı organı kararının tebliği tarihine kadar) 31.03.2010 tarihine kadar gecikme faizi hesaplanır. bu verginin de vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin mükellef tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

Diyelimki mahkeme kararı 31.03.2010 tarihinde mükellefe tebliğ edildi ve vergi dairesince hazırlanan ihbarname 15.04.2010 tarihinde mükellefe tebliğ edildi . bu durumda vergi aslının gecikme faizi ile birlikte 15.05.2010 tarihine kadar ödenmesi gerekir. bu tarihe kadar ödenmemesi durumunda vergi aslı için "gecikme zammı" işlemeye başlar.

2-) 3 kat tutarındaki vergi ziyaı cezasının, vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin mükellef tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Diyelimki mahkeme kararı 31.03.2010 tarihinde mükellefe tebliğ edildi ve vergi dairesince hazırlanan ihbarname 15.04.2010 tarihinde mükellefe tebliğ edildi . bu durumda vergi ziyaı cezasının 15.05.2010 tarhine kadar ödenmesi gerekir. bu tarihe kadar ödenmemesi durumunda vergi ziyaı cezası için "gecikme zammı" işlemeye başlar.

biraz karışık ama umarım anlatabilmişimdir.
 
Üst