zirve

Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol

Üyelik
27 Ara 2012
Mesajlar
7
Konum
eskişehir
Aşağıdaki sorum 2008 yılında 5766 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten önceki durum için geçerli.Değişiklik öncesi hukuki duruma göre cevaplayınız lütfen.

Vergi dairesinin limited şirketi ortakları hakkında 6183 s. Kanunun 35.maddesini uygulayabilmesi için önce limited şirketinin mal varlığının olmadığını belgelendirmesi lazım.

Bir danıştay kararına göre ikinci olarak şirket temsilcisi veya müdürünün mal varlığına yönelmesi ve ondan da netice alamadığını belgelendirmesi lazım.

Peki şirket ile ve şirket temsilcisi\müdürü ile ilgili bu aşamayı tükettiğini belgelendirebilmesi için E_vdo kayıtlarındaki yani vergi dairesinin kendi elektronik sistemlerindeki kayıtlardaki verileri belge olarak kullanması durumunda mahkeme bu belgeyi hukuken yeterli bulur mu? Yoksa söz konusu limited şirket hakkında yurt çapındaki mal varlığının tespiti için belirli kuruluşlarla yapılan yazışmaları mı delil sayar? Örneğin tapu idaresi,trafik,bankalar….vb.

Vergi Dairesinin hissesini devretmiş ortağa ödeme emri gönderirken belirtilen sıraya göre tüm yolları tükettidiğini hukuken mahkemeye kabul ettirebilmesi için hangi belgeleri ortaya koyması gerekir? Hem şirket ile ilgili hem de şirket temsilcisi ile ilgili olarak yani.Saygılarımla ilgi ve bilginize sunuyorum.Teşekkürler
 
Son düzenleme:
Üyelik
27 Ara 2012
Mesajlar
7
Konum
eskişehir
6183 sayılı kanunun 62.maddesi ile ilgili olarak yapılan değişiklikle 5228 sayılı kanunun 12.maddesinde “ Maliye Bakanlığı amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak amme alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkilidir” denilmektedir .
Eski hali tüm yurt çapında malvarlığı araştırması idi ve çok zaman ve para kaybına yol açtığı için kapsam daraltılmış oluyor.Tüm yurt çapında olmasa bile yine de borçlunun bulunduğu il veya iller olarak araştırma yapılması gerekiyor. mu? Sadece bulunduğu il bile olsa oradaki tüm kurumlarla yazışması mı gerekiyor? bunun kapsamı neye göre belirlenecek ?B u araştırma elektronik ortamda yapılsa bile tüm kurumların böyle bir alt yapısı yok bildiğim kadarıyla..Örneğin belediyeler vb
 
Üst