Vergi Hukuku'nda İştirakler

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Veysi Seviğ

Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kurum kazançlarının bir bölümü yasada belirlenmiş koşullar ve sınırlar içinde Kurumlar Vergisi'nden istisna edilmiştir. İstisna, kurum kazancına uygulanan objektif karakterli bir indirimdir. Kurumlar Vergisi Yasası'nın 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde iştirak kazançları düzenlenmiştir. Buna göre, * Fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklarının hisse senetlerinden elde edilen fon payları hariç olmak üzere kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar ile, * Tam mükellefiyet...
Tamamı
 

Benzer konular

Üst