vergi levhaları

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
200
Yaklaşım Dergisinin 2005/Mayıs ayı sayısında Halil İbrahim Özdemir'in vergi levhları ile ilgili yazısında "yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarının yukarıda sayılan meslek mensuplarınca tasdik edilemeyeceği kanaatindeyiz" demesi ikilem yarattı neden böyle düşünmüş, oysa ki bu konu çok açık meslek mensupları yeni işe başlayanların vergi levhalarını onaylayabilir.
 
A

Anonymous

Ziyaretçi
ewet bana görede meslek mensupları yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilmektedir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
3
bana görede ilk işe başlayanların vergil levhasını meslek mensupları değil vergi dairelerince onaylanması gerekik
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
1
vergi dairesleri yeni işe başlamalarda meslek mensubunun onayını kabul etmiyor. hatta usulsüzlük bile kesmeye kalkıyorlar. eniyisi dairelere tasdik ettirmek. :roll:
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
14
size katılmıyorum

br dilekçe ile vergi dairesine bilgi verirseniz probleminiz biter.meslek mensup sahipleri tasdik eder
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
29
Konum
AMASYA
Yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhaları tasdik edebilmeleriyle ilgili aşağıdaki özelgeyi bilgilerinize sunuyorum.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir MüdürlüğüSAYI : B.07.4.DEF.0.34.18/VUK- 13.06.2001/4347

KONU : Muhasebecilerin vergi levhalarını tasdik ettikleri mükelleflere
ait listeyi bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceği hk...............................................

İLGİ: ........................ tarihli dilekçeniz.İlgi dilekçenizde, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini imzaladığınız mükelleflerin tastik ettiğiniz vergi levhalarına ait listeyi bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verdiğinizi vergi mükelleflerinin bağlı bulunduğu her vergi dairesine de ayrı ayrı bilgi verilip verilmeyeceğini, ayrıca yeni mükellefiyet açılışlarında veya şube işyeri açılışlarında mükelleflerin vergi levhalarını tastik edebilmenizin mümkün olup olmadığı, ile vergi dairesi yoklama tutanağından önce vergi levhalarının tastik edilip edilmeyeceği hususları sorulmaktadır.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’nci maddesinde, “Gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.”hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan; 1999/3 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde, “...13 Nisan 1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 272 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere vergi levhalarını vergi dairelerinin yanı sıra tebliğin 3.maddesinde sayılan meslek mensuplarına da tasdik ettirmelerine olanak sağlanmıştır.

...Ancak tebliğin 3.maddesinde sayılan meslek mensupları tarafından bu uygulamanın mevcut iş yoğunluklarını arttıracağı yönündeki şikayetleri üzerine, bundan böyle bu meslek mensuplarının her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tastik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde ünvanları) bağlı bulundukları vergi daireleri ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırladıkları listeleri Haziran ayının 25’ine kadar kendi bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirmeleri, öte yandan bu şekilde kendilerine liste verilen vergi dairelerinin de listede yer alan mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerine durumu intikal ettirmeleri gerekmektedir.”denilmiştir.

Öte yandan; söz konusu meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tastik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirim ise tasdik süresinin (mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verilecektir.

Diğer taraftan; 22 sıra Nolu Serbest Meslek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Müşavirlik Genel Tebliğinde, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 153’ncü maddesinde sayılan mükelleflerin diledikleri takdirde İşe Başlama/Bırakma Bildirimlerini 03.01.1990 gün ve 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24/a maddesi uyarınca defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmede bağımlı çalışan ve 3568 sayılı kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerede imzalatabilecekleri, açıklanmıştır.

Ayrıca; 1999/4 Seri Nolu Uyguluma İç Genelgesinde, “Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından imzalanan İşe Başlama/Bırakma bildirimlerine istinaden, vergi dairelerince yapılacak yoklamanın sonucu beklenilmeksizin mükellefiyet tesis edilerek vergi kimlik numarası verileceği...açıklanmıştır.

Bu duruma göre İşyeri veya şube işyeri açılışlarında vergi dairelerince yoklama yapılmadan da işyerine ilişkin vergi levhalarını tasdik etmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
6
sevgili meslektaşlarım, Mart ayında yeni açılış yapan bir firmanın sözleşmemi dilekçe ekinde diğer evraklarla birlikte vermeme ve üstelik dilekçe de eklememe rağmen vergi levhasını vergi dairesine (Çapa V.D.) onaylatamadım. Önce sadece şirketlerin açılışında vergi levhalarını Mali Müşavir sözleşmesine dayanarak onayladıklarını söylediler. Daha sonra ise onaylayamayacaklarını benim onaylamamam gerektiğini... Tamamen keyfi olduğuna inandığım bu uygulama karşısında şaşırayım mı, kızayım mı yoksa güleyim mi bilemedim. İki tane müdür yardımcısı, bir tane şef ve iki tane memur arkadaşla bir saatten fazla cebelleşmeme rağmen başarılı olamayınca mükellefin suratındaki şaşkın ifadeye son vermek ve işinin başına dönmesini sağlamak uğruna levhayı kendim tasdik ettim. Ancak şu anda görüyorum ki bizler de bu konuda fikir birliği içerisinde değiliz. Hatta cezalardan bile bahsedenemiz var. Sahi, nedir bunun doğrusu?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
76
Konum
ZONGULDAK-EREĞLİ
Anlaşılan o ki vergi daireleri dahi bu konuda ne yapabileceklerini bilmiyorlar. Bu yıl üç tane kuruluş yaptık. Vergi Dairesine sorduğumuzda "Meslek Mensuplarının tasdik edebileceklerini ve bunu bir dilekçe ile bildirmeleri gerektiğini" tarafımıza bildirdiler.

Şu ana kadar da herhangi bir sorun çıkmadı.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
27
Sayın Halil İbrahim Özdemir'in makalesini bende okudum.Onun dayandığı
temel konu Tasdik işleminin mükellefin ilgili yıl tahakkuk fişi dikkate alınmak suretiyle yapılacağı ve fişin bir örneğinin zaman aşımı süresince saklanacağı.Yeni başlayan mükellefte ise böyle bir durum söz konusu değil.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
4
ilgili vergi dairesi, sicil işlemleri sonuclandıktan sonra levha tastikini yapmak zorunda yapmıyorsa muhasebecide tastikleyip ilgili vergi dairesine tastiklediği levha hakkında bilgi vermesi gerekiyor

ben böyle durumlarda keyfi uygulamaları sona erdirmek için neden yapmadığını yazılı olarak vermesini istiyorum o zaman yapmak zorunda kalıyorlar :)
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
90
Konum
istanbul
meslek mensubu tastik ederse bunu ne zaman vergi dairesine bildirecek. tastik ettiği tarihten itibaren bir ay içinde mi? yoksa takip eden ayın sonuna kadar mı? Ayrıca mükellefin vergi dairesine mi? meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesine mi bildirecek?
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,057
Konum
Bozüyük - BİLECİK
EFEBEY' Alıntı:
MESLEK MENSUBU,İŞE BAŞLAMADAN İTİBAREN 1 AY İÇERİSİNDE LEVHA TASDİĞİNİ YAPARAK.YİNE BU BİR AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE İLGİLİ(KENDİ V.D.) VERGİ DAİRESİNİ BİLGİLENDİRECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Sevgili Dostlar ;

Sayın Mesut05 'in yazısındaki genelge gayet açık , neden okumadan yorum yapıyoruz anlamış değilim. İlgili özelgedeki ;

" Öte yandan; söz konusu meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tastik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirim ise tasdik süresinin (mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verilecektir. "

paragrafı yeterli olmalı. Kolay gelsin.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
7
Konum
İstanbul
:wink: son bir ay içinde sözleşmeye istinaden 3 işletme açılışı yaptım.Vergi levhalarını v.d ne onaylattım.Ha onaylamasalardı ne yapacaktım ben onaylayacaktım.Ki bundan sonraki senelerde ben onaylayacağım,bana verilen bu hakkı neden kullanmayayımki?Bir dilekçe ile vergi daireme bildirdim.Bu arada 26 hazirana kadar bu dilekçelerin verilmesi gerekiyor.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
14
Yaklaşık 2 yıldır 20'ye yakın işe başlamalarda vergi levhası tasdiklerini ben yaptım. Hatta işe başlama dilekçesini vergi dairesine verdikten sonra yoklama memurunun gelmesini bile beklemeden tasdik ediyorum ve daha sonra süresi içerisinde dilekçe ile tasdik ettiğimi bildiriyorum. Bizim buralarda uygulama böyle ama daireler arasında acayip bir anlama ve uygulama farklılıkları oluyor. Selam eder işlerinizde başarılar dilerim.
 
Üst