turkcell

Vergi Levhası Asılması Zorunluluğu

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Vergi levhası asılması zorunluluğu


Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesindeki hüküm uyarınca, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görülecek şekilde aşmak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğlerle düzenlenmektedir. Vergileme dönemi olarak kendilerine özel hesap dönemi tanınmış mükellefler ise vergi levhalarını, beyanname verme süresini izleyen bir ay içinde asacaklardır.

Her ne şekilde olursa olsun yıl içinde mükellefiyet tesis ettirenler, mükellefiyetlerinin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde vergi levhası tasdik ettirmek ve asmak zorundadırlar.

Mükellefin iş nevi, iş veri adresi veya bağlı olduğu vergi dairesinin değişmesi halinde bu değişiklik, değişikliğin husule geldiği tarihten itibaren bir ay içinde bağlı bulunulan vergi dairesine tasdik ettirilecektir.

Vergi levhası asma zorunluluğu olanlar

Vergi levhası asmak mecburiyetinde olanlar; ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, ticari kazancı basit usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi mükellefi olan anonim, limitet ve eshamlı komandit şirketlerdir. Kooperatiflerin ve iktisadi kamu müesseselerinin vergi levhası asmalarına gerek yoktur. Kolektif şirket, adi komandit şirket ve adi ortaklık gibi şahıs ortaklıklarında, ortakların her birinin ayrı ayrı vergi levhası asmaları zorunludur.

Vergi levhalarının asılacağı yerler

Vergi levhası mükelleflerin sadece merkezlerine değil, tüm işyerlerine asılacaktır. Levhalar iş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde mükelleflerin

- merkezlerine,

- şubelerine,

- satış mağazalarına,

- taşımacılık yapanların taşıtlarına (taşımacılık deyimi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade etmektedir) asılmalıdır.

İşyerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat ve reyon için birer levha asılacaktır. Konuyla ilgili 146 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; her katta birden fazla reyon bulunması halinde, o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması, bir adet tasdikli vergi levhası bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüştür.

Turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan firmaların, vergi levhalarını sabit işyerlerine asmaları yeterli olup, ayrıca kendilerine ait vasıtalara veya kiraladıkları vasıtalara vergi levhası asmalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak, kiralanan vasıtalarda vasıta sahibine ait vergi levhasının asılı olması gerekmektedir.

Vergi levhalarının tasdiki ve levha asmamanın cezası

İşyerlerine asılacak vergi levhasının mükelleflerce hazırlanarak bağlı bulundukları vergi dairelerine tasdik ettirilmesi zorunludur. Vergi levhası tasdiki için vergi dairesine başvuran yükümlülerin dilekçe hazırlamalarına gerek yoktur.

Vergi levhaları başlangıçta sadece vergi dairelerince tasdik edilirken 272 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere kolaylık sağlanmıştır. Buna göre dileyen mükellefler;

- defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere,

- beyannamelerini imzalattıkları meslek mensuplarına,

- beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Meslek mensupları, mükellefin ilgili yıl hesap dönemi tahakkuk fişini dikkate almak suretiyle, tarih, ad ve soyadlarını yazarak levhayı imzalayacak/mühürleyecek; tahakkuk fişinin bir örneğini de zamanaşımı süresince saklayacaklardır.

Meslek mensupları, ayrıca, levhasını tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (unvanları) ile vergi kimlik numaralarına ait bilgileri, Haziran ayının 25'ine kadar, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine (ya da l999-3 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi ile uygun görüldüğü üzere, meslek mensubunun bağlı olduğu Vergi Dairesine) bir yazı ekinde bildirmek zorundadırlar.

Levha tasdikinin zamanında yapılmaması, vergi levhasının kanuni süreden sonra tasdik ettirilmesi ya da işyeri incelemelerinde levha asılmadığının anlaşılması halinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Her tespit için kesilecek ceza 2008 yılı için 149 YTL'dir.


Akif AKARCA

[email protected]
 

Benzer konular

Üst