Vergi Levhası Tasdikleri Hk.

Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
109
Herkese Merhabalar,

Geçmişten gelen mükelleflerin vergi levhalarının Mayıs ayı içinde tasdik ettirilip Haziran ayının 25 ine kadar vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor.
Yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarının smmm tarafından tasdik edilmesi sonrasında vergi dairesine herhangi bir bildirim yapılması gerekiyormu ? Eğer gerekiyorsa bunun süresi nedir ve matbu bir dilekçe varmıdır ? Teşekkürler...
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Vergi Levhası Tasdikleri Hk.

Evet, gerekiyor, 1 ay için de.
Forumda tartışılmış bir konu, ARA kısmından arayabilirsiniz.
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
109
Ynt: Vergi Levhası Tasdikleri Hk.

araştırdım forumda vergi levhaları ile ilgili bir sonuç çıkmadı. tasdik süresi ve dilekçe hakkında bilgi verecek arkadaş varsa sevinirim. teşekkürler.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Vergi Levhası Tasdikleri Hk.

23/02/2000

B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/855

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüTARİH : 23.02.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551
KONU : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin, kendilerinin ve işe yeni
başlayanların vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği hk.


BALIKESİR VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 21.09.1999 gün ve B.07.0.GEL.0.10.10-2-127-409/6040 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin kendi vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği, yeni işe başlayan gerçek usulde mükelleflerin vergi levhası tasdik işlemlerini aynı kişiler tarafından yapılıp yapılmayacağı, yapılabilir ise vergi dairesine bildirme zamanı, adı geçen kişilerin mükelleflerin vergi levhalarını süresi içinde tasdik etmekle birlikte vergi dairesine verilen listenin noksan olması veya hiç verilmemesi halinde uygulanacak cezanın nev?i ve tutarı hususunda Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görülecek şekilde asmak zorundadırlar.

Söz konusu madde uyarınca levha asılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmektedir. Konu ile ilgili olarak 272 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere vergi levhalarını vergi dairelerinin yanı sıra tebliğin 3 üncü maddesinde sayılan meslek mensuplarına da tasdik ettirmelerine olanak sağlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin 3?üncü maddesinde sayılan meslek mensupları sözleşme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilecekleri gibi, kendi levhalarını da tasdik edebileceklerdir.

Öte yandan, söz konusu meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde tasdik edebilecekler ve vergi levhası tasdik edilirken mutlaka vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tasdik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirimi ise tasdik süresinin (mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde yapılacaktır.

Aynı Tebliğin 4?üncü maddesinde bu kişilerin, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilere ilişkin bilgileri Haziran ayının 25?ine kadar Vergi Usul Kanununun 149?uncu maddesi uyarınca bir yazı ekinde bildireceği, 6?ncı maddesinde ise vergi levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı kanunun mükerrer 355?inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceği açıklandığından, bildirim mecburiyetini tayin olunan sürede yerine getirmeyen veya eksik yerine getirdiği tespit edilen ilgililer adına, ayrıca yazılı bildirim yapılmasına gerek kalmadan mükerrer 355?inci maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere, yeniden verilecek süre içerisinde bu mecburiyetin yerine getirilmemesi halinde 1 numaralı bentte yazılı özel usulsüzlük cezasının bir kat arttırılarak uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bakan a.
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
109
Ynt: Vergi Levhası Tasdikleri Hk.

Peki Ali Bey bilidirim ile ilgili dilekçe örneği var mı ?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,509
Konum
İstanbul
Ynt: Vergi Levhası Tasdikleri Hk.

Takip eden ayın 25'ine kadar ki bu dilekçeler mükellefin dairesine mi yoksa meslek mensubunun vergi dairesine mi verilecek?
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Vergi Levhası Tasdikleri Hk.

Yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhası bildirim süresi ve bildirim yerine kadar herşey yasal mevzuat dahilinde açıklanmış..

Yararlı olabilir.

İnceleyiniz
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Vergi Levhası Tasdikleri Hk.

VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 1999/3
Tarih 25/05/1999
Sayı B.07.0.GEL.0.28/2803-5-775
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.28/2803-5-775
KONU:

VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 1999/3

.................................VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)


Bilindiği üzere, 13 Nisan l999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 272 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile mükelleflere vergi levhalarını vergi dairelerinin yanı sıra tebliğin 3.maddesinde sayılan meslek mensuplarına da tasdik ettirmelerine olanak sağlanmıştır.

272 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin 4.maddesinde, tebliğin 3.maddesinde sayılan meslek mensuplarınca her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde unvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri Haziran ayının 25'ine kadar bunların bağlı oldukları vergi dairelerine Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesi uyarınca bir yazı ekinde bildirecekleri şeklinde uygulamaya yön verilmişti.

Ancak, tebliğin 3.maddesinde sayılan meslek mensupları tarafından bu uygulamanın mevcut iş yoğunluklarını artıracağı yönündeki şikayetleri üzerine, bundan böyle bu meslek mensuplarının her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde unvanları) bağlı oldukları vergi daireleri ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırladıkları listeleri Haziran ayının 25' ine kadar kendi bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirmeleri, öte yandan bu şekilde kendilerine liste verilen vergi dairelerinin de listede yer alan mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerine durumu intikal ettirmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
 

Benzer konular

Üst