resim

Vergi Levhası

Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
60
Merhabalar,
Yeni bir şirket kuruluşu yapacağım. Fakat vergi levhasını acil almam lazım. Yoklamadan önce levhayı alabilme imkanımız vardı sanırım. Nasıl olacak. Onunla ilgili tebliğ vs.

Teşekkürler.
 
Üyelik
26 Tem 2005
Mesajlar
258
sayın birol kaya

söylediginiz zor ben rastlamadım yoklama memurunun gelip tutanagı doldurduktan sonra evraklar sicil yoklama servisine gidiyor ve oradan vergi levhanız onaylanıyor

saygılarımla
taner ozturk
 
Üyelik
29 Haz 2005
Mesajlar
292
Merhaba

Merhaba, Birol Bey
Yoklama Memuru Gelip Tutanak Tutmadan Vergi Levhasını Tastikletemezsiniz. Yoklama Memuru Ya Olumsuz Tutanak Tutarsa, Daha Önce Başımıza Geldiği İçin Söylüyorum.
Ama Zaten Yoklamanın Tutulması Siz Açılışı Verdikten Sonra gerçekleşiyor. Yoklama Tutulduktan Sonra Vergi Levhanızı Hemen SM-SMMM inizede tastikletebilirsiniz
Saygılarımla,
 
Üyelik
14 Eyl 2005
Mesajlar
5
sn birol bey
vergi levhanızı alabilmeniz için öncelikle vergi numarası almanız gerekir.
bunun için yapmanız gereken açılış evraklarınızı içeriye verirken SMMM sözleşmenizin aslı ile birlikte sicil servisine gidip gerekli vergi numaranızı almanızdır. daha sonra yoklamanın nasıl tutulduğunun bir önemi yok vergi levhanızı tastiklettirebilirsiniz.not. vergi levhalarının tastik izni SM ve SMMM lere verildi ancak ilk açılışlarda vergi dairesi tarafından tastiklenme zorunluluğu var.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,058
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;

hakansen60 Tarih: Çrş Ekm 05, 2005 4:25 pm Mesaj konusu:

--------------------------------------------------------------------------------

sn birol bey
vergi levhanızı alabilmeniz için öncelikle vergi numarası almanız gerekir.
bunun için yapmanız gereken açılış evraklarınızı içeriye verirken SMMM sözleşmenizin aslı ile birlikte sicil servisine gidip gerekli vergi numaranızı almanızdır. daha sonra yoklamanın nasıl tutulduğunun bir önemi yok vergi levhanızı tastiklettirebilirsiniz.not. vergi levhalarının tastik izni SM ve SMMM lere verildi ancak ilk açılışlarda vergi dairesi tarafından tastiklenme zorunluluğu var.
Sayın hakansen60 ;

Yazmış olduğunuz not ile aşağıdaki özelge çelişiyor. Sadece paylaşmak istedim.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH
:
23.02.2000
SAYI
:
B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551
KONU
:
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin, kendilerinin ve işe yeni başlayanların vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği hk.

BALIKESİR VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ : 21.09.1999 gün ve B.07.0.GEL.0.10.10-2-127-409/6040 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin kendi vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği, yeni işe başlayan gerçek usulde mükelleflerin vergi levhası tasdik işlemlerini aynı kişiler tarafından yapılıp yapılmayacağı, yapılabilir ise vergi dairesine bildirme zamanı, adı geçen kişilerin mükelleflerin vergi levhalarını süresi içinde tasdik etmekle birlikte vergi dairesine verilen listenin noksan olması veya hiç verilmemesi halinde uygulanacak cezanın nev'i ve tutarı hususunda Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görülecek şekilde asmak zorundadırlar.

Söz konusu madde uyarınca levha asılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmektedir. Konu ile ilgili olarak 272 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere vergi levhalarını vergi dairelerinin yanı sıra tebliğin 3 üncü maddesinde sayılan meslek mensuplarına da tasdik ettirmelerine olanak sağlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin 3'üncü maddesinde sayılan meslek mensupları sözleşme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilecekleri gibi, kendi levhalarını da tasdik edebileceklerdir.

Öte yandan, söz konusu meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde tasdik edebilecekler ve vergi levhası tasdik edilirken mutlaka vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tasdik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirimi ise tasdik süresinin (mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde yapılacaktır.

Aynı Tebliğin 4'üncü maddesinde bu kişilerin, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilere ilişkin bilgileri Haziran ayının 25'ine kadar Vergi Usul Kanununun 149’uncu maddesi uyarınca bir yazı ekinde bildireceği, 6’ncı maddesinde ise vergi levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı kanunun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceği açıklandığından, bildirim mecburiyetini tayin olunan sürede yerine getirmeyen veya eksik yerine getirdiği tespit edilen ilgililer adına, ayrıca yazılı bildirim yapılmasına gerek kalmadan mükerrer 355’inci maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere, yeniden verilecek süre içerisinde bu mecburiyetin yerine getirilmemesi halinde 1 numaralı bentte yazılı özel usulsüzlük cezasının bir kat arttırılarak uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Sayın Kaya,

İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen bir özelgeyi istifadenize sunuyorum;

Kod:
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

 

SAYI : B.07.4.DEF.0.34.18/VUK-                13.06.2001/4347

KONU : Muhasebecilerin vergi levhalarını tasdik ettikleri mükelleflere 
ait listeyi bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceği hk.

 

..............................................

İLGİ: ........................ tarihli dilekçeniz.

      

      İlgi dilekçenizde, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini imzaladığınız mükelleflerin tastik ettiğiniz vergi levhalarına ait listeyi bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verdiğinizi vergi mükelleflerinin bağlı bulunduğu her vergi dairesine de ayrı ayrı bilgi verilip verilmeyeceğini, ayrıca yeni mükellefiyet açılışlarında veya şube işyeri açılışlarında mükelleflerin vergi levhalarını tastik edebilmenizin mümkün olup olmadığı, ile vergi dairesi yoklama tutanağından önce vergi levhalarının tastik edilip edilmeyeceği hususları sorulmaktadır.

      Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’nci maddesinde, “Gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.”hükmü yer almıştır.

      Diğer taraftan; 1999/3 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde, “...13 Nisan 1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 272 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere vergi levhalarını vergi dairelerinin yanı sıra tebliğin 3.maddesinde sayılan meslek mensuplarına da tasdik ettirmelerine olanak sağlanmıştır.

      ...Ancak tebliğin 3.maddesinde sayılan meslek mensupları tarafından bu uygulamanın mevcut iş yoğunluklarını arttıracağı yönündeki şikayetleri üzerine, bundan böyle bu meslek mensuplarının her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tastik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde ünvanları) bağlı bulundukları vergi daireleri ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırladıkları listeleri Haziran ayının 25’ine kadar kendi bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirmeleri, öte yandan bu şekilde kendilerine liste verilen vergi dairelerinin de listede yer alan mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerine durumu intikal ettirmeleri gerekmektedir.”denilmiştir.

      Öte yandan; söz konusu meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tastik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirim ise tasdik süresinin (mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verilecektir.

      Diğer taraftan; 22 sıra Nolu Serbest Meslek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Müşavirlik Genel Tebliğinde, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 153’ncü maddesinde sayılan mükelleflerin diledikleri takdirde İşe Başlama/Bırakma Bildirimlerini 03.01.1990 gün ve 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24/a maddesi uyarınca defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmede bağımlı çalışan ve 3568 sayılı kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerede imzalatabilecekleri, açıklanmıştır.

      Ayrıca; 1999/4 Seri Nolu Uyguluma İç Genelgesinde, “Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından imzalanan İşe Başlama/Bırakma bildirimlerine istinaden, vergi dairelerince yapılacak yoklamanın sonucu beklenilmeksizin mükellefiyet tesis edilerek vergi kimlik numarası verileceği...açıklanmıştır.

     Bu duruma göre İşyeri veya şube işyeri açılışlarında vergi dairelerince yoklama yapılmadan da işyerine ilişkin vergi levhalarını tasdik etmeniz mümkün bulunmaktadır.

      Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst