Verilmeyen beyannamenin (öuc) cezasını vergi affına sokabilirmiyiz?

Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
74
2009 2. döneme ilişkin muhtasar beyannamemizi vermeyi unutmuşuz, şimdi vergi dairesi farkına varmış.

Bu beyannameyi af çıktıktan sonra mı vermeliyiz, yoksa şimdi de versek, çıkacak özel usulsuzluk cezasını affa sokabilir miyiz?


Pişmanlık ya da indirimli ödemeye kolaylık olacak

VERGİ Usul Kanunu?nun 371. maddesine göre verilen beyannamelerde, 6108 sayılı TorbaYasa?nın yayımlandığı tarih itibariyle tahakkuk eden ve henüz 15 günlük ödeme süresigeçmemiş olan alacaklarda ?pişmanlık zammı? yerine TEFE/ÜFE?ye göre hesaplanan faizalınacak.
Aynı şekilde Vergi Usul Kanunu?nun 376. maddesine göre ?cezada indirim? talebindebulunan ve yasanın yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi geçmiş olan fakathenüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar da Torba Yasa ile tanınanavantajlardan yararlanacaklar.
İkmalen, re?sen veya idarece tarh edilmiş olan ve Torba Yasa?nın yayım tarihi itibariyle ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklarda da; vergi cezasının tamamı kaldırılacak,faizler de TEFE/ÜFE?ye göre hesaplanacak.
 

Benzer konular

Üst