zirve

Vuk 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,254
Konum
İSTANBUL
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünün ikinci paragrafının (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

d) Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihe kadar kullanabilecek olup, mali hafızaları dolan veya mali hafıza değişimini gerektiren bir halin ortaya çıkması halinde bu cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

e) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükelleflerin 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ile değişim mecburiyeti, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

d) bendinde yapılan değişiklikle mevcut eski yazar kasalarını kullanan mükelleflere mali hafıza doluncaya kadar süre tanınmış oldu. Doğrumu anlıyorum.?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,271
Konum
Manisa
Süre tanındı ama z raporlarının maliyeye bildirilmesi zorunluluğu getiriliyor.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,254
Konum
İSTANBUL
Sayın merkür2
Maliyeyye bildirim konusunu anlayamadım.
Bir diğer merak etdiğim husus ise örnek : 2018 yılında eski yazar kasanın mali hafızası dolmadan da ihtiyari kapanış yapılıp yeni nesil yazar kasa alınabilirmi?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,621
Konum
İstanbul
Yeni nesil cihazlar için,daha önce, "günlük z raporlarının kağıt ortamında çıktı alınamsına gerek yoktur,bunlar zaten mali hafızaya işlenmektedir" diyen Gelir İdaresi değil miydi.Biz almaya/aldırmaya devam ediyoruz tabiki ama neticede böyle bir uygulama varken,şimdi ayrıca bu raporların maliyeye bildirilmesi zorunluluğunun getirilecek olmasına pek anlam veremiyorum.

Zorunluluk kapsamında olmayanlar için ihtiyari olarak yeni nesile geçmek isteyenler geçebilirler.Zaten tebliğde "dileyen mükellefler" ile başlayan cümleye dikkat..
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,271
Konum
Manisa
Diyor ki yn ökc aldın ama eskisini hurda yaptırmayıp hafıza bitene kadar kullanacaksan veya henüz yn ökc almadı isen günlük z raporları dökümlerini isterim (maliye eski ökc int ortamında bağlanıp masa başından bilgileri göremediği için) diyor. Eski ve yeni hepsini istemesinin amacı da kdv beyanı ile oto kontrol yapıp yanlış mı bildirdin kontrolü içindir.
 

ysfemr

Katkı Sunan Üye
Üyelik
16 Şub 2015
Mesajlar
112
Konum
İstanbul
ben mi göremedim cumanın şahmetine anlamadım ama üstadlar z raporlarının bildirilmesi nerede yazıyor ?
 

ysfemr

Katkı Sunan Üye
Üyelik
16 Şub 2015
Mesajlar
112
Konum
İstanbul
1/7/2018 tarihinden sonra GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gereken ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üç yöntemden birini tercih ederek elektronik ortamda GİB’e bildireceklerdir.”
günlük alınan Z raporlarının ne zaman yükleneceğine dair net bir bilgi yok gibi sanki

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mükellefler, mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. İstenilen mali bilgileri bu Tebliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan kılavuzda belirlenen format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletilmediğinin veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiş olan mali bilgilerin eksik veya yanlış bildirildiğinin tespiti hallerinde mükelleflere, her bir tespite ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.”


acaba bu belirlenen süre ne ?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,271
Konum
Manisa
İlk gönderim 01/07/2018. Sanırım defterbeyan işlerinden dolayı şimdilik beklemeye almışlar ve 1/7 tarihinden sonra 2018 yılı ay ay raporlanacak.
 

Benzer konular

Üst