Yansıtma Hesapları

S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Yansıtma Hesapları

Bilanço esasına göre defter tutuyorsanız ,hesapları başka nasıl kapatabilirsiniz ki ?
 

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,956
Konum
İSTANBUL
Ynt: Yansıtma Hesapları

gelirleri ve giderleri ayrı ayrı 690 a aktarırım ve bilançoyu yaparım.
vakıf olduğu için herhangi bir ticari faaliyet yok yani maliyet türü bir hesap yok.
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Yansıtma Hesapları

Şöyle şimdi,yansıtma hesapları derken öncelikle gider çeşitlerini 690 k/z hesabına atabilmen için,önce gider çeş.yansıtma hesaplarını kullanıp,oradanda 690 a aktarırsınız.Tamam bilanço çıkar.

Gelir tablosunda ise,maliyet türü bir kaydın olmayabilir.Ama sonuçta gelir tablosu yine düzenlenebilir.

Vakfın gelirleri ile giderlerini karşılaştırarak gelir tablonu oluşturabilirsin.
Vakıflarla ilgili özel bir düzenleme varmı ,onu bilemiyorum.
 
Üyelik
22 Haz 2009
Mesajlar
285
Konum
İzmir
Ynt: Yansıtma Hesapları

vakıflara özel tdhp aşağıdki şekilde....umarım yardımcı olur.(varlıklar ve varlıklarını düzenleyici hesaplar)

1. dönen varlıklar

10 hazır değerler

100 kasa
101 alınan çekler
102 bankalar
103 verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
104
105
106
107
108 diğer hazır değerler
109

11 menkul kıymetler

110 hisse senetleri
111 özel kesim tahvil, senet ve bonoları
112 kamu kesimi tahvil, senet ve bonolorı
113
114
115
116
117
118 diğer menkul kıymetler
119 menkul değerler değer düşüklüğü karşılığı (-)

12 ticari alacaklar

120 alıcılar
121 alacak senetleri
122 alacak senetleri reeskontu (-)
123
124
125
126 verilen depozito ve teminatlar
127 diğer ticari alacaklar
128 şüpheli ticari alacaklar
129 şüpheli alacaklar karşılığı (-)

13 diğer alacaklar

130
131 ortaklardan (kuruculardan) alacaklar
132 iştiraklerden alacaklar
133 bağlı ortaklıklardan alacaklar (iktisadi işletmelerden
alacaklar)
134 üyelerden alacaklar
135 personelden alacaklar
136 diğer çeşitli alacaklar
137 diğer alacak senetleri reeskontu (-)
138 şüpheli diğer alacaklar
139 şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

14

15 stoklar

150 ilk madde ve malzeme
151 yarı mamüller-üretim
152 mamüller
153 ticari mallar
154
155
156
157 diğer stoklar
158 stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
159 verilen sipariş avansları

16

17 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

170 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri
171
172
173
174
175
176
177
178
179 taşeronlara verilen avanslar

18 gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları

180 gelecek aylara ait giderler
181 gelir tahakkukları
182
183
184
185
186
187
188
189

19 diğer dönen varlıklar

190 devreden kdv
191 indirilecek katma değer vergisi
192 diğer katma değer vergisi
193 peşin ödenen vergiler ve fonlar
194
195 iş avansları
196 personel avansları
197 sayım ve tesellüm noksanları
198 diğer çeşitli dönen varlıklar
199 diğer dönen varlıklar karşılığı

2- duran varlıklar

20

21

22 ticari alacaklar

220 alıcılar
221 alacak senetleri
222 alacak senetleri reeskontu (-)
223
224
225
226 verilen depozito ve teminatlar
227
228
229 şüpheli alacaklar karşılığı (-)

23 diğer alacaklar

230
231 ortaklardan (kuruculardan) alacaklar
232 iştiraklerden alacaklar
233 bağlı ortaklıklardan (iktisadi işletmelerden) alacaklar
234 üyelerden alacaklar
235 personelden alacaklar
236 diğer çeşitli alacaklar
237 diğer alacak senetleri reeskontu (-)
238
239 şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

24 mali duran varlıklar

240 bağlı menkul kıymetler
241 bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)
242 iştirakler
243 iştiraklere sermaye taahhütleri (-)
244 iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)
245 bağlı ortaklıklar (iktisadi işletmeler)
246 bağlı ortaklıklara (iktisadi işletmelere) sermaye
taahhütleri (-)
247 bağlı ortaklıklar (iktisadi işletmelere) sermaye payları
değer düşüklüğü karşılığı (-)
248 diğer mali duran varlıklar
249 diğer mali duran varlıklar karşılığı (-)


25 maddi duran varlıklar

250 arazi ve arsalar
251 yeraltı ve yerüstü düzenleri
252 binalar
253 tesis, makine ve cihazlar
254 taşıtlar
255 demirbaşlar
256 diğer maddi duran varlıklar
257 birikmiş amortismanlar (-)
258 yapılmakta olan yatırımlar
259 verilen avanslar

26 maddi olmayan duran varlıklar

260 haklar
261 şerefiye
262 kuruluş ve örgütlenme giderleri
263 araştırma ve geliştirme giderleri
264 özel maliyetler
265
266
267 diğer maddi olmayan duran varlıklar
268 birikmiş amortismanlar (-) (itfa payları)
269 verilen avanslar

27 özel tükenmeye tabi varlıklar

270
271 arama giderleri
272 hazırlık ve geliştirme giderleri
273
274
275
276
277 diğer özel tükenmeye tabi varlıklar
278 birikmiş tükenme payları (-)
279 verilen avanslar

28 gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

280 gelecek yıllara ait giderler
281 gelir tahakkukları
282
283
284
285
286
287
288
289

29 diğer duran varlıklar

290
291 gelecek yıllarda indirilecek katma değer vergisi
292 diğer katma değer vergisi
293 gelecek yıllar ihtiyacı stoklar
294 elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar
295 peşin ödenen vergiler ve fonlar
296
297 diğer çeşitli duran varlıklar
298 stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
299 birikmiş amortismanlar (-)

pasif (kaynaklar ve kaynakları düzenleyici hesaplar)

3- kısa vadeli yabancı kaynaklar

30 mali borçlar

300 banka kredileri
301
302
303 uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
304 (kullanılmaz)
305 (kullanılmaz)
306 (kullanılmaz)
307
308 (kullanılmaz)
309 diğer mali borçlar

31

32 ticari borçlar

320 satıcılar
321 borç senetleri
322 borç senetleri reeskontu (-)
323
324
325
326 alınan depozito ve teminatlar
327
328
329 diğer ticari borçlar
33 diğer borçlar

330
331 ortaklara (kuruculara) borçlar
332 iştiraklere borçlar
333 bağlı ortaklıklara (iktisadi işletmelere ) borçlar
334 üyelere borçlar
335 personele borçlar
336 diğer çeşitli borçlar
337 diğer borç senetleri reeskontu (-)
338
339

34 alınan avanslar

340 alınan sipariş avansları
341
342
343
344
345
346
347
348
349 alınan diğer avanslar

35 yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

350 yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri
351
352
353
354
355
356
357
358
359

36 ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler

360 ödenecek vergi ve fonlar
361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
362
363
364
365
366
367
368 vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve
diğer yükümlülükler
369 ödenecek diğer yükümlülükler

37 borç ve gider karşılıkları

370 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları
371 dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer
yükümlülükleri (-)
372 kıdem tazminatı karşılığı
373 maliyet giderleri karşılığı
374
375
376
377
378
379 diğer borç ve gider karşılıkları

38 gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları

380 gelecek aylara ait gelirler
381 gider tahakkukları
382
383
384
385
386
387
388
389

39 diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

390
391 hesaplanan kdv
392 diğer kdv
393 merkez ve şubeler cari hesabı
394
395
396
397 sayım ve tesellüm fazlaları
398
399 diğer çeşitli yabancı kaynaklar
4- uzun vadeli yabancı kaynaklar

40 mali borçlar

400 banka kredileri
401
402
403
404
405 (kullanılmaz)
406
407 (kullanılmaz)
408 (kullanılmaz)
409 diğer mali borçlar

41

42 ticari borçlar

420 satıcılar
421 borç senetleri
422 borç senetleri reeskontu (-)
423
424
425
426 alınan depozito ve teminatlar
427
428
429 diğer ticari borçlar

43 diğer borçlar

430
431 ortaklara (kuruculara) borçlar
432 iştiraklere borçlar
433 bağlı ortaklıklara (iktisadi işletmelere) borçlar
434 üyelere borçlar
435
436 diğer çeşitli borçlar
437 diğer borç senetleri reeskontu (-)
438 kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar
439

44 alınan avaslar

440 alınan sipariş avansları
441
442
443
444
445
446
447
448
449 alınan diğer avanslar

45

46

47 borç ve gider karşılıkları

470
471
472 kıdem tazminat karşılığı
473
474
475
476
477
478
479 diğer borç ve gider karşılıkları

48 gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

480 gelecek yıllara ait gelirler
481 gider tahakkukları
482
483
484
485
486
487
488
489

49 diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

490
491
492 gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek kdv
493 tesise katılma payları
494
495
496
497
498
499 diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar

5- özkaynaklar

50 ödenmiş sermaye

500 sermaye (mal varlığı)
501 ödenmiş sermaye (-)

51

52 sermaye yedekleri

520 (kullanılmaz)
521 (kullanılmaz)
522 maddi duran varlık yeniden değerleme artışları
523 iştirakler yeniden değerleme artışları
524
525
526
527
528
529 diğer sermaye yedekleri

53

54 kâr yedekleri

540 yasal yedekler
541 statü yedekleri
542 olağanüstü yedekler
543 matematik karşılıklar
544 ödenmiş primler karşılığı
545
546
547
548 diğer kâr yedekleri
549 özel fonlar

55

56

57 geçmiş yıllar karları (gelir fazlaları)

570 geçmiş yıllar karları (gelir fazlaları)

58 geçmiş yıllar zararları (-) (gider fazlaları)

580 geçmiş yıllar zararları (gider fazlaları)

59 dönem net karı (dönem net gelir fazlası)

590 dönem net karı (dönem net gelir fazlası)
591 dönem net zararı (-) (dönem net gider fazlası)
 
Üst